Opin ja Liittojen kirja

Luku 92


ILMOITUS, joka annettiin Eenokille [Joseph Smithille, profeetalle] Kirtlandissä, Ohiossa, 15. maaliskuuta 1833. — Selitys epätavallisten nimien käyttämisestä on 78. luvun alkusanoissa. — Käsky, joka koskee Yhdistyneeseen veljeskuntaan liittämistä.
  1. Totisesti, näin sanoo Herra: minä annan Yhdistyneelle veljeskunnalle, joka on muodostettu aikaisemmin annetun määräyksen mukaan, ilmoituksen ja käskyn palvelijastani Sederlaomakista [Frederick G. Williamsista], että teidän on otettava hänet veljeskuntaan. Minkä minä sanon yhdelle, sen sanon kaikille.
  2. Ja vielä minä sanon sinulle, palvelijani Sederlaomak [Frederick G. Williams], että sinun tulee olla tämän veljeskunnan toimiva jäsen, ja jos olet uskollinen kaikkien aikaisempien käskyjen pitämisessä, sinä olet oleva iankaikkisesti siunattu. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05