Opin ja Liittojen kirja

Luku 96


ILMOITUS Eenokille [Joseph Smithille, profeetalle] Kirtlandissä Ohiossa 4. kesäkuuta 1833 annettu ilmoitus, joka osoittaa Sinehassa [Kirtlandissä] sijaitsevan Siionin vaarnan eli kaupungin järjestyksen. Annettu esikuvaksi Kirtlandin pyhille. Selitys epätavallisten nimien käyttämisestä on 78. luvun alkusanoissa. Tilaisuus oli ylipappien konferenssi; tärkeimmän harkittavan asian muodostivat eräät kirkolle kuuluvat maatilat. — Siionin Kirtlandin vaarnaa vahvistettava. — Pääsy Yhdistyneeseen veljeskuntaan.
  1. Katso, minä sanon teille: Tässä on viisaus, jonka kautta voitte tietää, kuinka teidän on meneteltävä tässä asiassa, sillä minä näen hyväksi, että tätä vaarnaa, jonka olen perustanut Siionin vahvistamiseksi, lujitetaan.
  2. Ottakoon siis palvelijani Aahasda [Newel K. Whitney] huolehtiakseen siitä paikasta, joka on mainittu teidän keskenne ja jolle minä aion rakentaa pyhän huoneeni.
  3. Ja vielä, jaettakoon se osiin, viisauden mukaan, niiden hyväksi, jotka haluavat perintöosaa, niin kuin te neuvonpidossa ratkaisette.
  4. Ottakaa siis vaarin, että pidätte huolen tästä asiasta ja siitä osasta, joka on tarpeen veljeskuntani hyväksi, minun sanani esiin tuomiseksi ihmislapsille.
  5. Sillä katso, totisesti minä sanon teille: Tätä minä pidän kaikkein tärkeimpänä, että sanani lähtee ihmistapsille, ihmislasten sydänten voittamiseksi teidän parhaaksenne. Tapahtukoon niin. Amen.
  6. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Minä näen viisaaksi ja hyväksi, että palvelijani Sombre [John Johnson], jonka uhriin olen mielistynyt ja jonka rukoukset olen kuullut ja jolle minä annan lupauksen iankaikkisesta elämästä, jos hän tästedes pitää minun käskyni,
  7. sillä hän on Seetin [Joosefin] jälkeläinen ja hän on osallinen sen lupauksen siunauksista, joka hänen isilleen on annettu;
  8. totisesti minä sanon teille: minä näen hyväksi, että hänestä tulee veljeskunnan jäsen, jotta hän voi auttaa sanani saattamisessa ihmislapsille.
  9. Sen tähden asettakaa hänet tähän siunaukseen, ja hän ahkeroikoon poistaa rasituksia, joita on talolla, mikä on mainittu teidän keskenne, jotta hän voisi asua siinä. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05