Opin ja Liittojen kirja

Luku 97


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa 2. elokuuta 1833. Kymmenen päivää aikaisemmin oli laskettu Herran huoneen kulmakivet Kirtlandissä pyhän pappeuden järjestyksen mukaan. Ks. History of the Church, osa 1, s. 400. Tämä ilmoitus koskee erityisesti pyhien asioita Siionissa, Jacksonin piirikunnassa, Missourissa. — Monia Siionin pyhien tekoja kiitetään. — Siionin koulua kiitetään. — Herran tahto on, että hänelle rakennetaan huone Siionin maahan. — Suuria siunauksia luvataan Siionille, jos sen kansa tottelee tätä käskyä. — Siion määritellään puhdassydämisiksi. — Siion välttävä Herran vihan, jos sen asukkaat ovat uskollisia, muuten monet onnettomuudet tulevat kohtaamaan heitä.
 1. Totisesti minä sanon teille ystäväni: minä puhun teille äänelläni, Henkeni äänellä ilmoittaakseni teille tahtoni veljistänne Siionin maassa, joista monet ovat todella nöyriä ja ahkeroivat oppia viisautta ja löytää totuuden.
 2. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Autuaita ovat sellaiset, sillä he tulevat saamaan; sillä minä, Herra teen laupeuden kaikille nöyrille ja kaikille, joille minä tahdon, jotta minut havaittaisiin vanhurskaaksi tuodessani heidät tuomiolle.
 3. Katso, minä sanon teille Siionin koulusta: Minä, Herra olen mielistynyt siihen, että Siionissa on koulu, ja myös palvelijaani Parley P. Prattiin, sillä hän pysyy minussa.
 4. Ja jos hän yhä pysyy minussa, hän johtakoon edelleen koulua Siionin maassa, kunnes minä annan hänelle muita käskyjä.
 5. Ja minä olen siunaava hänet moninaisin siunauksin hänen selittäessään kaikkia kirjoituksia ja salaisuuksia koulun ja seurakunnan rakennukseksi Siionissa.
 6. Ja kaikille muille koulussa minä, Herra, tahdon tehdä laupeuden; kuitenkin on niitä, joita täytyy kurittaa, ja heidän tekonsa tehdään tiettäviksi.
 7. Kirves on pantu puiden juurelle, ja jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä Herra, olen puhunut.
 8. Totisesti minä sanon teille: Kaikki ne heidän keskuudessaan, jotka tietävät, että heidän sydämensä on vilpitön ja särjetty ja heidän mielensä murtunut, ja jotka ovat alttiit pitämään liittonsa uhrein — kaikin sellaisin uhrein, jotka minä, Herra käsken — ovat minulle otollisia.
 9. Sillä minä, Herra, olen antava heidän tehdä hedelmää niin kuin sangen hedelmällinen puu, joka on istutettu hyvään maahan kirkkaan virran rannalle ja joka kantaa paljon kallista hedelmää.
 10. Totisesti minä sanon teille tahtoni olevan, että minulle rakennetaan Siionin maahan huone sen mallin mukaan, jonka olen teille antanut.
 11. Se rakennettakoon joutuisasti kansani kymmenyksillä.
 12. Katso, tämä on se kymmenys ja se uhri, jonka minä, Herra, vaadin heidän käsistään: että minulle olisi rakennettuna huone Siionin pelastukseksi,
 13. kiitoshuoneeksi kaikille pyhille ja opetushuoneeksi kaikille niille, jotka kutsutaan palveluksen työhön kaikissa eri kutsumuksissaan ja viroissaan:
 14. jotta he tulisivat täydellisiksi palvelustehtävänsä ymmärtämisessä, perusopissa, periaatteessa ja opissa, kaikessa mikä kuuluu Jumalan valtakuntaan maan päällä, jonka valtakunnan avaimet on annettu teille.
 15. Ja jos kansani rakentaa minulle huoneen Herran nimessä eikä salli minkään saastaisen käydä sinne sisälle, ettei se saastuisi, minun kirkkauteni on lepäävä sen yllä.
 16. Ja minä olen oleva siellä, sillä minä tulen sinne, ja kaikki puhdassydämiset, jotka tulevat sinne, saavat nähdä Jumalan.
 17. Mutta jos se saastutetaan, minä en tule sinne eikä minun kirkkauteni ole oleva siellä, sillä minä en tule epäpyhiin temppeleihin.
 18. Ja nyt, katso, jos Siion tekee tämän, se menestyy ja levittäytyy ja on oleva kunniata täynnä ja ylen suuri ja peljättävä.
 19. Ja maan kansat tulevat kunnioittamaan sitä ja sanomaan: Totisesti Siion on meidän Jumalamme kaupunki, totisesti Siion ei voi kukistua, eikä sitä voida järkyttää sijaltansa, sillä Jumala on siellä ja Herran käsi on siellä,
 20. ja hän on vannonut valtansa voiman kautta olevansa sen pelastus ja varustus.
 21. Sen tähden, totisesti näin sanoo Herra: Riemuitkoon Siion, sillä tämä on Siion: PUHDASSYDÄMISET, sen tähden Siion riemuitkoon kaikkien jumalattomien murehtiessa.
 22. Sillä katsokaa ja nähkää, kosto kohtaa jumalattomia äkisti niin kuin pyörremyrsky ja kuka pääsee sitä pakoon?
 23. Herran vitsaus tulee yöllä ja päivällä, ja sanoma siitä tuottaa ahdistusta kaikille ihmisille; se ei taukoa, ennen kuin Herra tulee;
 24. sillä Herran viha on syttynyt heidän iljetyksiään ja kaikkia heidän pahoja tekojaan kohtaan.
 25. Kuitenkin Siion on välttävä sen, jos se tarkoin noudattaa kaikkea, mistä minä olen antanut sille käskyn.
 26. Mutta jos se ei tarkoin noudata sitä, mistä olen antanut sille käskyn, minä rankaisen sitä kaikkien sen tekojen mukaan ankaralla ahdistuksella, rutolla, vitsauksilla, miekalla, kostolla ja kuluttavalla tulella.
 27. Kuitenkin luettakoon vielä tämän ainoan kerran sen korvien kuulla, että minä, Herra, olen mielistynyt sen uhriin, ja jos se ei enää tee syntiä, mikään näistä ei ole kohtaava sitä.
 28. Ja siunauksilla minä sitä siunaan ja annan monin kerroin moninaisia siunauksia sille ja sen sukukunnille iankaikkisesta iankaikkiseen, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05