Opin ja Liittojen kirja

Luku 98


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 6. elokuuta 1833. — Kehotetaan kärsivällisyyteen vainoissa. — Ahdistus koituu hyväksi. — Pyhien tuettava maan perustuslakia. — Hyviä miehiä tuettava maallisiin virkoihin. — Pyhien julistettava rauhaa. — Kirtlandin seurakunnan rikkomuksentekijöitä nuhdellaan. — Pyhien annettava anteeksi vihamiehilleen. — Milloin vastustus oikeutettua. — Pyhät saavat siunauksia, jos he antavat anteeksi vihollisilleen.
 1. Totisesti minä sanon teille ystäväni: Älkää peljätkö, sydämenne olkoon lohdutettu, iloitkaa aina ja kiittäkää joka tilassa,
 2. odottaen kärsivällisesti Herraa, sillä teidän rukouksenne ovat kohonneet Herran Sebaotin korviin ja ne on merkitty muistiin tällä sinetillä ja testamentilla: Herra on vannonut ja säätänyt, että niiden annetaan toteutua.
 3. Sen tähden hän antaa teille lupauksen sekä muuttumattoman liiton, että ne tulevat täyttymään, ja kaikki, millä teitä on ahdistettu, tulee yhdessä vaikuttamaan teidän parhaaksenne ja minun nimeni kunniaksi, sanoo Herra.
 4. Ja nyt, totisesti minä sanon teille maan laeista: Tahtoni on, että kansani noudattaa tarkoin kaikkea, mistä minä annan sille käskyn.
 5. Ja sellainen maan laki, joka on perustuslain mukainen ja tukee vapauden periaatetta ylläpitämällä oikeuksia ja vapauksia, kuuluu koko ihmiskunnalle ja on oikeutettu minun edessäni.
 6. Sen tähden minä, Herra vanhurskautan teidät ja teidän veljenne kirkossani, jos kannatatte sellaista lakia, joka on maan perustuslain mukainen;
 7. ja mitä tulee ihmisten lakiin, se, mikä on enemmän tai vähemmän kuin tämä, on pahasta.
 8. Minä, Herra Jumala, teen teidät vapaiksi, sen tähden te olette todella vapaita, ja myös laki tekee teidät vapaiksi.
 9. Mutta jumalattomain hallitessa kansa huokaa.
 10. Sen tähden rehellisiä ja viisaita miehiä etsittäköön uutterasti, ja teidän tulee tukea hyviä miehiä ja viisaita miehiä; ja mikä vain on vähemmän kuin tämä, on pahasta.
 11. Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee luopua kaikesta pahasta ja riippua kaikessa hyvässä kiinni, että teidän tulee elää jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
 12. Sillä uskollisille hän antaa rivin rivin päälle, käskyn käskyn päälle, ja näin minä tutkin ja koettelen teitä.
 13. Ja joka antaa elämänsä minun asiani puolesta, minun nimeni tähden, löytää sen jälleen, iankaikkisen elämän.
 14. Älkää siis peljätkö vihollisianne, sillä minä olen sydämessäni päättänyt, sanoo Herra, että koettelen teitä kaikessa nähdäkseni, pysyttekö te minun liitossani aina kuolemaan asti, jotta teidät havaittaisiin kelvollisiksi.
 15. Sillä jos te ette pysy minun liitossani, te ette ole minulle soveliaita.
 16. Hyljätkää siis sota ja julistakaa rauhaa ja ahkeroikaa kääntää lasten sydämet heidän isiensä puoleen ja isien sydämet lasten puoleen;
 17. ja vielä, juutalaisten sydämet profeettain puoleen ja profeetat juutalaisten puoleen, etten minä tulisi ja löisi koko maata kirouksella ja ettei kaikki liha tuhoutuisi minun edessäni.
 18. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, sillä minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa, ja minä olen valmistanut teille sijan, ja missä minun Isäni ja minä olemme, siellä tekin tulette olemaan.
 19. Katso, minä, Herra, en ole mielistynyt moniin Kirtlandin seurakunnan jäseniin,
 20. sillä he eivät hylkää syntejään eivätkä pahoja teitään, sydämensä ylpeyttä eivätkä ahneuttaan eivätkä kaikkia inhottavuuksiaan, eivätkä he noudata viisauden ja iankaikkisen elämän sanoja, jotka minä olen heille antanut.
 21. Totisesti minä sanon teille, että minä, Herra, kuritan heitä ja teen, mitä tahdon, jos he eivät tee parannusta ja noudata kaikkea, minkä olen heille sanonut.
 22. Ja jälleen minä sanon teille: Jos te tarkoin noudatatte mitä minä käsken teidän noudattaa, niin minä, Herra, käännän kaiken vihan ja kiivastuksen pois teistä, eivätkä helvetin portit voita teitä.
 23. Nyt minä puhun teille teidän perheistänne: Jos ihmiset lyövät teitä tai perheitänne yhden kerran ja te kannatte sen kärsivällisesti ja herjaamatta heitä taikka etsimättä kostoa, te tulette saamaan palkan;
 24. mutta jos te ette kanna sitä kärsivällisesti, niin sitä pidetään mittana, jolla teille oikeuden mukaan mitataan.
 25. Ja vielä, jos vihollisenne lyö teitä toisen kerran ja te ette herjaa vihollistanne vaan kannatte sen kärsivällisesti, palkkanne on oleva satakertainen.
 26. Ja vielä, jos hän lyö teitä kolmannen kerran ja te kannatte sen kärsivällisesti, palkkanne on oleva vielä nelinkertainen.
 27. Ja nämä kolme todistusta vihollistanne vastaan pysyvät, ellei hän tee parannusta, eikä niitä pyyhitä pois.
 28. Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Jos se vihollinen välttyy minun kostoltani, niin ettei hän joudu tuomiolle edessäni, silloin pitäkää huoli, että varoitatte häntä minun nimessäni, ettei hän enää kävisi teidän eikä perheenne, ei edes lastenlastenne kimppuun, aina kolmanteen ja neljänteen polveen.
 29. Ja jos hän sitten käy teidän tai lastenne tai lastenlastenne kimppuun, aina kolmanteen ja neljänteen polveen, minä annan vihollisesi sinun käsiisi;
 30. ja jos sinä silloin tahdot säästää hänet, sinä saat palkan vanhurskaudestasi, samoin sinun lapsesi ja lastenlapsesi, aina kolmanteen ja neljänteen polveen.
 31. Kuitenkin vihollisesi on sinun käsissäsi, ja jos maksat hänelle hänen tekojensa mukaan, sinä olet vanhurskautettu; jos hän on tavoitellut sinun henkeäsi ja saattanut henkesi vaaraan, vihollisesi on käsissäsi ja sinä olet vanhurskautettu.
 32. Katso, tämä on laki, jonka minä annoin palvelijalleni Nefille ja teidän isillenne Joosefille ja Jaakobille ja Iisakille ja Aabrahamille ja kaikille muinaisille profeetoilleni ja apostoleilleni.
 33. Ja vielä, tämä on se laki, jonka annoin muinaiselle kansalleni, ettei se ryhtyisi taisteluun mitään kansanheimoa, sukukuntaa, kieltä tai kansaa vastaan, ellen minä, Herra, käskenyt sitä.
 34. Ja jos jokin kansanheimo, kieli tai kansa julistaisi sille sodan, sen olisi ensiksi kohotettava rauhan lippu tälle kansalle, kansanheimolle tai kielelle;
 35. ja jos tuo kansa ei ottaisi vastaan tarjottua rauhaa, ei toisella eikä kolmannellakaan kerralla, nämä todistukset olisi tuotava Herran eteen;
 36. silloin minä, Herra, antaisin sille käskyn ja vanhurskauttaisin sen sen lähtiessä taisteluun sitä kansanheimoa, kieltä tai kansaa vastaan,
 37. ja minä, Herra, kävisin sen sodat ja sen lasten ja lastenlasten sodat, kunnes se olisi kostanut kaikille vihollisilleen, aina kolmanteen ja neljänteen polveen.
 38. Katso, tämä on esikuva kaikille kansoille, sanoo Herra, teidän Jumalanne, niiden vanhurskauttamiseksi minun edessäni.
 39. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos vihollisesi käytyään kimppuusi ensimmäisen kerran tekee parannuksen ja tulee luoksesi anoen anteeksiantoasi, niin anna hänelle anteeksi äläkä enää pidä sitä todistuksena vihollistasi vastaan;
 40. ja niin aina toiseen ja kolmanteen kertaan; ja niin usein kuin vihollisesi katuu rikkomusta, jolla hän on sinua vastaan rikkonut, anna hänelle anteeksi, aina seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa.
 41. Ja jos hän rikkoo sinua vastaan ensimmäisen kerran eikä kadu sitä, anna hänelle kuitenkin anteeksi.
 42. Ja jos hän rikkoo sinua vastaan toisen kerran eikä kadu, niin anna hänelle kuitenkin anteeksi.
 43. Ja jos hän rikkoo sinua vastaan kolmannen kerran eikä kadu, niin anna hänelle silloinkin anteeksi.
 44. Mutta jos hän rikkoo sinua vastaan neljännen kerran, älä anna hänelle anteeksi, vaan tuo nämä todistukset Herran eteen, eikä niitä pyyhitä pois, ennen kuin hän tekee parannuksen ja maksaa sinulle nelinkertaisesti kaiken, mitä hän on sinua vastaan rikkonut.
 45. Ja jos hän tekee näin, anna hänelle anteeksi kaikesta sydämestäsi, ja jos hän ei tee näin, silloin minä, Herra, olen kostava vihollisillesi satakertaisesti
 46. ja hänen lapsilleen ja lastenlapsilleen, kaikille niille, jotka minua vihaavat, aina kolmanteen ja neljänteen polveen.
 47. Mutta jos lapset tai lastenlapset tekevät parannuksen ja kääntyvät Herran, heidän Jumalansa, puoleen kaikesta sydämestänsä ja kaikesta väkevyydestänsä, mielestänsä ja voimastansa, ja korvaavat nelinkertaisesti kaiken, millä he taikka heidän isänsä taikka isänsä isät ovat rikkoneet, silloin sinun vihasi kääntyköön heistä pois;
 48. eikä kosto ole enää tuleva heidän päälleen, sanoo Herra, sinun Jumalasi, eikä heidän rikkomuksiaan koskaan enää tuoda Herran eteen todistamaan heitä vastaan. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05