Opin ja Liittojen kirja

Luku 101


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Kirtlandissä, Ohiossa, 16. joulukuuta 1833. Tällöin pyhät, jotka olivat kokoontuneet Missouriin, kärsivät ankaraa vainoa. Väkivaltaiset kansanjoukot olivat karkottaneet heidät heidän Jacksonin piirikunnassa olevista kodeistaan, ja eräät pyhistä olivat koettaneet asettua van Burenin piirikuntaan, mutta vaino heitä kohtaan jatkui. Suurin osa kirkon jäsenistä oli silloin Clayn piirikunnassa Missourissa. Kirkon jäseniä uhattiin usein kuolemalla. He olivat menettäneet kotiensa tavaraa, vaatetavaraa, karjaa ja muuta henkilökohtaista omaisuuttansa, ja paljon heidän sadostaan oli turmeltu. Ks. History of the Church, osa 1, s. 456. — Ahdistuksen sallittu kohdata pyhiä heidän rikkomuksensa tähden. — Herran viha vuodatettaisiin kaikkien kansojen päälle. — Puhdassydämiset Siionista karkotettujen joukosta tulisivat palaamaan. — Muita Siionin vaarnoja perustettava. — Autuas tila tuhatvuotisen rauhankauden aikana. — Vertaus jalosukuisesta miehestä ja öljypuista. — Pyhien kokoamista jatkettava. — Niiden, joita heidän vihollisensa olivat ahdistaneet, pyydettävä hyvitystä. — Yhdysvaltain perustuslaki laadittu Herran ohjauksen alaisena. — Vertaus naisesta ja väärästä tuomarista.
 1. Totisesti minä sanon sinulle veljistäsi, joita on ahdistettu ja vainottu ja jotka on karkotettu perintömaaltansa:
 2. minä, Herra, olen sallinut ahdistuksen, jolla heitä on vaivattu tulla heidän päällensä heidän rikkomustensa tähden;
 3. kuitenkin minä tunnustan heidät omikseni, ja he tulevat olemaan minun sinä päivänä, jona minä tulen valmistamaan jalokiveni.
 4. Sen tähden heitä on kuritettava ja koeteltava samoin kuin Aabrahamia, joka sai käskyn uhrata ainoan poikansa.
 5. Sillä ne, jotka eivät tahdo kärsiä kuritusta, vaan kieltävät minut, eivät voi tulla pyhitetyiksi.
 6. Katso, minä sanon sinulle: Riitoja ja kiistoja ja kateutta ja erimielisyyttä ja lihallisia ja ahneita pyyteitä oli heidän keskuudessaan, siten he siis saastuttivat perintöosansa.
 7. He olivat hitaat kuulemaan Herran, heidän Jumalansa, ääntä; sen tähden Herra, heidän Jumalansa, on hidas kuulemaan heidän rukouksiaan, vastaamaan niihin heidän ahdistuksensa päivänä.
 8. Rauhansa päivänä he pitivät halpana minun neuvoni, mutta ahdistuksensa päivänä he pakosta hapuilevat minua.
 9. Totisesti minä sanon sinulle: Heidän synneistään huolimatta sydämeni on täynnä sääliä heitä kohtaan. Minä en kokonaan hylkää heitä, ja vihan päivänä minä olen muistava laupeutta.
 10. Minä olen vannonut, ja päätös on julistettu aikaisemmassa käskyssä, jonka olen antanut sinulle, että antaisin vihani miekan iskeä kansani puolesta, ja niin kuin minä olen sanonut, on tapahtuva.
 11. Minun vihani tullaan pian vuodattamaan määrättömänä kaikkien kansojen päälle, ja näin minä olen tekevä, kun niiden rikkomusten malja on täysi.
 12. Ja kaikki, jotka ovat vartiotornissa sinä päivänä, toisin sanoen koko minun Israelini, tullaan pelastamaan.
 13. Ja hajotetut tullaan kokoamaan.
 14. Ja kaikki, jotka ovat olleet murheellisia, saavat lohdutuksen.
 15. Ja kaikki, jotka ovat antaneet henkensä minun nimeni tähden, kruunataan.
 16. Olkoon siis sydämenne lohdutettu Siionin suhteen, sillä kaikki liha on minun kädessäni; heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala.
 17. Siionia ei voida järkyttää sijaltansa, vaikka sen lapset ovat hajotetut.
 18. Jäljelle jääneet, jotka ovat puhdassydämisiä, palaavat takaisin ja tulevat perintöosillensa, he ja heidän lapsensa, iankaikkisen ilon lauluin, rakentaakseen Siionin rauniot.
 19. Ja kaikki tämä tapahtuu, jotta profetiat kävisivät toteen.
 20. Ja katso, ei ole määrätty mitään muuta paikkaa kuin se, minkä minä olen määrännyt, eikä mitään muuta paikkaa tulla määräämään kuin se, minkä olen määrännyt pyhieni kokoamistyötä varten,
 21. kunnes päivä tulee, jolloin heille ei enää ole siellä tilaa, ja silloin minulla on muita paikkoja, jotka määrään heille, ja niitä on nimitettävä Siionin telttavaatteen vaarnoiksi eli vahvistukseksi.
 22. Katso, tahtoni on, että kaikki, jotka avuksi huutavat minun nimeäni ja palvelevat minua iankaikkisen evankeliumini mukaan, kokoontuvat yhteen ja seisovat pyhissä paikoissa;
 23. ja valmistautuvat sitä ilmestymistä varten, joka on tapahtuva, kun majani temppeliä peittävä verho, joka kätkee maan, tullaan ottamaan pois ja kaikki liha yhdessä saa nähdä minut.
 24. Ja kaikki katoavainen, sekä ihmisistä että maan eläimistä ja taivaan linnuista ja meren kaloista, siitä, mikä elää koko maan päällä, tuhoutuu;
 25. ja katoavainen elementistäkin hajoaa hehkuvasta kuumuudesta, ja kaikki on tuleva uudeksi, jotta minun tuntemiseni ja kunniani olisi kaiken maan päällä.
 26. Ja sinä päivänä ihmisten vihollisuus ja eläinten vihollisuus, niin, kaiken lihan vihollisuus lakkaa kasvojeni edessä.
 27. Ja mitä joku anoo sinä päivänä, se hänelle annetaan.
 28. Ja sinä päivänä saatanalla ei ole valtaa kiusata ketään ihmistä,
 29. eikä murhetta ole oleva, sillä kuolemaa ei ole.
 30. Sinä päivänä lapsi ei kuole ennen kuin on ehtinyt vanhaksi, ja hänen elinaikansa on oleva kuin puun ikä,
 31. ja kun hän kuolee, hän ei nuku — nimittäin maahan haudattuna — vaan hänet muutetaan silmänräpäyksessä ja temmataan ylös, ja hänen leponsa on oleva kirkkaudessa.
 32. Totisesti minä sanon sinulle: Sinä päivänä, jona Herra tulee, hän paljastaa kaiken,
 33. menneen ja salatun, jota kukaan ihminen ei tuntenut, sen, mikä maahan kuuluu ja minkä kautta maa luotiin ja sen tarkoituksen ja päämäärän.
 34. Sen, mikä on kallisarvoisinta, sen, mikä on ylhäällä, ja sen, mikä on alhaalla, sen, mikä on maassa ja maan päällä ja taivaassa.
 35. Ja kaikki, joita minun nimeni tähden vainotaan ja jotka pysyvät vahvana uskossa, pääsevät kuitenkin osallisiksi kaikesta tästä kirkkaudesta, vaikka he joutuvat antamaan henkensä minun tähteni.
 36. Älkää siis peljätkö kuolemaakaan; sillä tässä maailmassa teidän ilonne ei ole täydellinen, mutta minussa teidän ilonne on täydellinen.
 37. Älkää siis huolehtiko ruumiista älkääkä ruumiin elämästä, vaan huolehtikaa sielusta ja sielun elämästä,
 38. ja etsikää alati Herran kasvoja, jotta te kestäväisyydellä voittaisitte omaksenne sielunne, niin teillä on oleva iankaikkinen elämä.
 39. Kun ihmiset kutsutaan iankaikkiseen evankeliumiini ja he tekevät iankaikkisen liiton, heidät luetaan maan suolaksi ja ihmiskunnalle mauksi;
 40. heidät on kutsuttu ihmiskunnalle mauksi; sen tähden, jos tämä maan suola käy mauttomaksi, katso, se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.
 41. Katso, tässä on viisaus Siionin lapsista, monista heistä mutta ei kaikista; heidät havaittiin rikkojiksi, sen tähden heitä täytyy kurittaa.
 42. Joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
 43. Ja nyt minä esitän teille vertauksen, jotta voitte tietää tahtoni Siionin lunastuksesta.
 44. Eräällä jalosukuisella miehellä oli maa-ala, oivallista maata, ja hän sanoi palvelijoilleen: Menkää viinitarhaani tälle oivalliselle maalle, ja istuttakaa kaksitoista öljypuuta;
 45. ja asettakaa vartijat niiden ympärille ja rakentakaa torni, jotta joku teistä voi valvoa ympärillä olevaa seutua ja olla vartijana tornissa, ettei öljypuitani kaadettaisi, kun vihollinen tulee ryöstääkseen ja ottaakseen itselleen viinitarhani hedelmän.
 46. Silloin jalosukuisen miehen palvelijat menivät ja tekivät, niin kuin heidän herransa oli heitä käskenyt, ja istuttivat öljypuut ja rakensivat aidan niiden ympärille ja asettivat vartijat ja alkoivat rakentaa tornia.
 47. Ja vielä laskiessaan sen perustusta he alkoivat puhua keskenänsä: Mihin herramme tarvitsee tätä tornia?
 48. Ja he neuvottelivat kauan, sanoen toisilleen: Mihin herramme tarvitsee tätä tornia, sillä nythän on rauha?
 49. Eikö näitä rahoja voitaisi antaa rahanvaihtajille? Sillä tätä kaikkea ei tarvita.
 50. Ja ollessaan keskenään eripuraisia he tulivat hyvin laiskoiksi eivätkä totelleet herransa käskyjä.
 51. Ja vihollinen tuli yöllä ja särki aidan, ja jalosukuisen miehen palvelijat nousivat pelon vallassa ja pakenivat; ja vihollinen tuhosi heidän työnsä ja kaatoi öljypuut.
 52. Katso, nyt jalosukuinen mies, viinitarhan herra, kutsui palvelijoitaan ja sanoi heille: Mikä on syynä tähän suureen pahaan?
 53. Eikö teidän olisi pitänyt tehdä, niin kuin minä käskin teitä, ja — istutettuanne viinitarhan ja rakennettuanne aidan sen ympärille ja asetettuanne vartijat sen muureille — rakentaa myös torni ja asettaa vartija torniin ja vartioida viinitarhaani vaipumatta uneen, niin ettei vihollinen kävisi teidän kimppuunne?
 54. Ja katso vartija tornissa olisi nähnyt vihollisen tämän ollessa vielä kaukana, ja silloin te olisitte voineet valmistautua ja estää vihollisen särkemästä sen aitaa ja pelastaa viinitarhani tuhoojan käsistä.
 55. Ja viinitarhan herra sanoi yhdelle palvelijoistaan: Mene ja kokoa jäljelle jääneet palvelijani yhteen ja ota kaikki minun taloni väki, soturini, nuoret mieheni, ja myös keski-ikäiset kaikista palvelijoistani, jotka ovat minun taloni väki, paitsi niitä, jotka olen määrännyt jäämään.
 56. Ja menkää heti viinitarhaani ja pelastakaa minun viinitarhani, sillä se on minun; minä olen sen rahalla ostanut.
 57. Menkää siis heti maalleni; särkekää vihollisteni muurit, kukistakaa heidän torninsa ja karkottakaa heidän vartijansa.
 58. Ja jos he kokoontuvat teitä vastaan, kostakaa vihollisilleni, niin että ennen pitkää voin tulla mukanani taloni muu väki ja ottaa maan omakseni.
 59. Ja palvelija sanoi herralleen: Milloin tämä tapahtuu?
 60. Ja hän sanoi palvelijalleen: Silloin kun minä tahdon; mene heti ja tee kaikki minkä olen käskenyt sinun tehdä;
 61. ja tämä on oleva minun sinettini ja siunaukseni sinun päälläsi: uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija minun talossani, hallitsija minun valtakunnassani.
 62. Ja hänen palvelijansa meni heti ja teki kaiken mitä hänen herransa oli käskenyt hänen tehdä, ja monen päivän kuluttua kaikki oli täytetty.
 63. Vielä, totisesti minä sanon teille: Minä olen ilmoittava teille viisauteni kaikkiin seurakuntiin nähden, jos ne haluavat että niitä johdatetaan oikealla ja soveliaalla tiellä niiden pelastukseksi,
 64. jotta työ pyhieni kokoamiseksi jatkuisi, jotta minä voisin rakentaa heitä nimelleni pyhissä paikoissa, sillä elonaika on tullut ja minun sanojeni pitää käymän toteen.
 65. Sen tähden minun täytyy koota kansani niin kuin vertauksessa vehnästä ja lusteesta, jotta vehnä koottaisiin aittoihin, että se perisi iankaikkisen elämän ja kruunattaisiin selestisellä kirkkaudella, kun minä tulen Isäni valtakuntaan maksaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan,
 66. kun taas luste sidotaan kimppuihin ja sen siteet tehdään vahvoiksi, niin että se voidaan polttaa sammumattomassa tulessa.
 67. Sen tähden käskyn minä annan kaikille seurakunnille, että niiden on edelleen kokoonnuttava minun määräämiini paikkoihin.
 68. Kuitenkin, niin kuin olen sanonut teille eräässä aikaisemmassa käskyssä: Älköön teidän kokoontumisenne tapahtuko kiireessä eikä paeten, vaan valmistettakoon kaikki teidän edellänne.
 69. Ja että kaikki olisi valmistettuna teidän edellänne, noudattakaa sitä käskyä, jonka olen tästä antanut,
 70. joka neuvoo eli opettaa teitä ostamaan rahalla kaiken sen maan, mikä voidaan rahalla ostaa, koko seudulta sen maan ympäriltä, minkä olen määrännyt Siionin maaksi, pyhieni kokoamisen aloittamiseksi;
 71. kaiken maan, mikä voidaan ostaa Jacksonin piirikunnassa ja läheisissä piirikunnissa, ja jättäkää kaikki muu minun käteeni.
 72. Nyt, totisesti minä sanon teille: Kaikki seurakunnat kootkoot kaikki rahansa; tämä tehtäköön aikanaan, mutta ei kiirehtien, ja pitäkää vaarin, että kaikki on valmistettuna edellänne.
 73. Ja määrättäköön kunniallisia miehiä, viisaita miehiä, ja lähettäkää heidät ostamaan nämä maat.
 74. Ja kun seurakunnat maan itäosissa on pystytetty, niin jos ne kuulevat tätä neuvoa, ne voivat ostaa maata ja kokoontua sinne ja siten rakentaa Siionia.
 75. Jo nyt on riittävästi, vieläpä ylenmäärin, talletettuna Siionin lunastamiseksi ja sen raunioiden rakentamiseksi, niin ettei sitä enää revitä maahan, jos seurakunnat, jotka nimittävät itseään minun nimeni mukaan, tahtovat kuulla minun ääntäni.
 76. Ja vielä minä sanon teille: Tahtoni on, että ne, jotka heidän vihollisensa ovat hajottaneet, edelleen hellittämättä pyytäisivät korvausta ja hyvitystä niiden kautta, jotka on pantu hallitsijoiksi ja joiden esivallan alaisina te olette,
 77. kansan lakien ja perustuslain mukaan, jotka minä olen sallinut säätää ja joita tulisi pitää voimassa kaiken lihan suojelemiseksi ja sen oikeuksien turvaamiseksi vanhurskaiden ja pyhien periaatteiden mukaan;
 78. jotta jokainen voi toimia tulevaisuutta koskevassa opissa ja periaatteissa sen tahdonvapauden mukaan, jonka minä olen hänelle antanut, jotta jokainen olisi tilivelvollinen omista synneistään tuomiopäivänä.
 79. Sen tähden ei ole oikein, että kukaan ihminen on toisen orja.
 80. Ja tätä tarkoitusta varten minä olen säätänyt tämän maan perustuslain viisasten miesten kautta, jotka minä herätin juuri tätä tarkoitusta varten, ja lunastanut maan verenvuodatuksella.
 81. Mihin minä vertaan Siionin lapsia? Minä vertaan heitä vertaukseen naisesta ja väärästä tuomarista — sillä ihmisten tulee aina rukoilla eikä väsyä — vertaukseen, jossa sanotaan:
 82. Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä ihmisiä.
 83. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka tuli hänen luoksensa ja sanoi: Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.
 84. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: Vaikka en pelkää Jumalaa enkä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei minulla olisi hänestä alituisesti vaivaa.
 85. Tähän minä vertaan Siionin lapsia.
 86. He langetkoot hellittämättä pyytäen tuomarin jalkoihin;
 87. ja jos tämä ei kuuntele heitä, he langetkoot hellittämättä pyytäen kuvernöörin jalkoihin;
 88. ja jos kuvernööri ei kuuntele heitä, he langetkoot hellittämättä pyytäen presidentin jalkoihin;
 89. ja jos presidentti ei kuuntele heitä, silloin Herra nousee ja tulee esiin kätköistään ja vihassaan koettelee kansakuntaa;
 90. ja kiivaudessaan ja vihansa hehkussa hän aikanansa hävittää nämä pahat, uskottomat ja väärät huoneenhaltijat ja määrää heille saman osan kuin ulkokullatuille ja epäuskoisille
 91. ulkoisimmassa pimeydessä, missä on itku ja valitus ja hammasten kiristys.
 92. Rukoilkaa siis, että heidän korvansa avautuisivat teidän huudoillenne, jotta minä olisin heille armollinen, niin ettei tämä tulisi heidän päällensä.
 93. Sen, minkä minä olen sanonut teille, täytyy tapahtua niin ettei kukaan voisi millään itseänsä puolustaa;
 94. että viisaat miehet ja hallitsijat kuulisivat ja saisivat tietää sen, mitä he eivät koskaan ole ajatelleet,
 95. että minä vielä toimittaisin tekoni, kumman tekoni, ja tekisin työni, oudon työni, niin että ihmiset näkisivät eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sanoo teidän Jumalanne.
 96. Ja vielä minä sanon teille: On vastoin käskyäni ja tahtoani, että palvelijani Sidney Gilbert myisi vihollisteni käsiin varastohuoneeni, jonka minä olen määrännyt kansalleni.
 97. Sitä, minkä minä olen määrännyt, älkää antako vihollisteni saastuttaa niiden suostumuksella, jotka nimittävät itseään minun nimeni mukaan.
 98. Sillä tämä on ylen suuri ja raskas synti minua ja kansaani vastaan sen tähden, minkä minä olen säätänyt ja mikä pian on kohtaava kansoja.
 99. Sen tähden tahtoni on, että kansani esittää vaatimuksensa siihen, minkä minä olen sille määrännyt, ja pysyy tässä vaatimuksessa, vaikka sen ei sallittaisi asua siellä.
 100. Kuitenkaan minä en sano, että se ei tule asumaan siellä, sillä jos se kantaa sellaista hedelmää ja tekee sellaisia tekoja, jotka ovat soveliaita minun valtakunnalleni, se tulee asumaan siellä.
 101. Se rakentaa, eikä toinen peri sen rakentamaa, se istuttaa viinitarhoja ja syö niiden hedelmät. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05