Opin ja Liittojen kirja

Luku 104


ILMOITUS, joka annettiin Eenokille [Joseph Smithille, profeetalle] 23. huhtikuuta 1834 Yhdistyneestä veljeskunnasta eli kirkon veljeskunnasta köyhien auttamiseksi. Tilaisuus oli ensimmäisen presidenttikunnan ja muiden ylipappien neuvottelukokous, jossa käsiteltiin kansan pakottavia ajallisia tarpeita. Selitys epätavallisten nimien käytöstä 78. luvun alkusanoissa. — Muutamat, jotka olivat rikkoneet liittonsa Yhdistyneessä veljeskunnassa, olivat tulleet tuomion alaisiksi. — Herra ei salli itseään pilkata. — Pyhien ehdoton velvollisuus huolehtia köyhistä. — Kirtlandin Yhdistynyt veljeskunta erotetaan Missourin Yhdistyneestä veljeskunnasta. — Tämä jakaminen oli seuraus osaksi jäsenten rikkomuksista ja osaksi Missourin pyhien hajaannustilasta. — Aarrekammio määrätään veljeskunnalle. — Sillä ehdolla, että Hänen kansallaan on uskoa ja nöyryyttä, Herra lupaa vielä tämän kerran vapauttaa kansansa taloudellisesta orjuudesta.
 1. Totisesti minä sanon teille ystäväni: Minä annan teille neuvon ja käskyn kaikesta omaisuudesta, joka kuuluu sille veljeskunnalle, jonka käskin perustaa ja järjestää Yhdistyneeksi veljeskunnaksi ja ikuiseksi veljeskunnaksi kirkkoni hyväksi ja ihmisten pelastukseksi, siihen asti kun minä tulen,
 2. ja katoamattoman ja muuttumattoman lupauksen, että jos ne, joille minä annoin käskyn ovat uskolliset, heidät siunataan moninaisin siunauksin;
 3. mutta jos he eivät ole uskollisia, he ovat lähellä kirousta.
 4. Sen tähden, koska muutamat palvelijoistani eivät ole pitäneet käskyä, vaan ovat rikkoneet liiton ahneudessa ja valheellisilla sanoilla, minä olen kironnut heidät ylen suurella ja raskaalla kirouksella.
 5. Sillä minä, Herra, olen sydämessäni säätänyt, että jos joku tähän veljeskuntaan kuuluva havaitaan rikkojaksi eli toisin sanoen hän rikkoo liiton, joka teitä sitoo, hän on oleva kirottu elinaikanaan, ja hänet tallaa maahan se, jonka tahdon näin tekevän.
 6. Sillä minä, Herra, en salli itseäni pilkata näissä asioissa,
 7. ja kaikki tämä tapahtuu sen tähden, ettei viattomia teidän keskuudessanne tuomittaisi vääräin kanssa ja etteivät syylliset teidän keskuudessanne pääsisi pakoon, koska minä, Herra, olen luvannut teille kirkkauden kruunun oikealla puolellani.
 8. Sen tähden, jos teidät havaitaan lainrikkojiksi, te ette voi elinaikananne päästä pakoon minun vihaani.
 9. Jos teidät on hävitetty pois rikkomuksen tähden, te ette voi välttää saatanan rusikoimista lunastuksen päivään saakka.
 10. Ja nyt minä annan teille vallan tästä hetkestä lähtien, niin että jos joku veljeskuntaan kuuluva teidän keskuudestanne havaitaan rikkojaksi eikä hän tee parannusta pahuudestaan, teidän tulee jättää hänet saatanan rusikoitavaksi, eikä hänellä ole oleva valtaa tuottaa teille onnettomuutta.
 11. Tämä on minun viisauttani; sen tähden, käskyn minä annan teille, että järjestytte ja määräätte jokaiselle hänen huoneenhallituksensa,
 12. jotta jokainen voisi tehdä minulle tilin hänelle määrätystä huoneenhallituksesta.
 13. Sillä on soveliasta, että minä, Herra, saatan jokaisen tilivelvolliseksi niiden maallisten siunausten huoneenhaltijana, jotka olen tehnyt ja valmistanut luoduilleni.
 14. Minä, Herra, levitin taivaat ja loin maan, kätteni työn ja kaikki, mitä siinä on, on minun.
 15. Ja aivoituksenani on pitää huolta pyhistäni, sillä kaikki on minun.
 16. Mutta sen täytyy tapahtua minun omalla tavallani, ja katso, tämä on se tapa, jonka minä, Herra, olen säätänyt pitääkseni huolta pyhistäni, niin että köyhät ylennetään, koska rikkaat alentuvat.
 17. Sillä maa on täysi, ja siinä on kylliksi ja yltäkylläisesti; minä valmistin kaiken ja olen antanut ihmislapsille heidän tahtonsa vapauden.
 18. Jos joku siis ottaa siitä runsaudesta, jonka minä olen tehnyt, eikä anna osastaan köyhille ja puutteenalaisille evankeliumini lain mukaan, hän joutuu jumalattomien kanssa nostamaan silmänsä helvetissä vaivassa ollessaan.
 19. Ja nyt, totisesti minä sanon teille tämän veljeskunnan omaisuudesta:
 20. Palvelijalleni Pelagoramille [Sidney Rigdonille] määrättäköön paikka, jossa hän nyt asuu, ja Tahhanesin [nahkuritehtaan] tontti hänen huoneenhallituksekseen ja elatuksekseen hänen tehdessään työtä minun viinitarhassani tahtoni mukaan, kun annan hänelle käskyn.
 21. Ja kaikki tehtäköön veljeskunnan ohjeiden mukaan ja Sinehan [Kirtlandin] maassa olevan veljeskunnan yksimielisellä suostumuksella ja äänestyksellä.
 22. Ja tämän huoneenhallituksen ja siunauksen minä, Herra, annan palvelijalleni Pelagoramille [Sidney Rigdonille] siunaukseksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen;
 23. ja minä annan hänelle runsaita siunauksia, jos hän on nöyrä minun edessäni.
 24. Ja vielä, palvelijani Mahemsonin [Martin Harrisin] huoneenhallitukseksi, hänelle ja hänen jälkeläisilleen, määrättäköön se maa-ala, jonka palvelijani Sombre [John Johnson] sai vaihtamalla aikaisemman perintöosansa.
 25. Ja jos hän on uskollinen, minä annan runsaita siunauksia hänelle ja hänen jälkeläisilleen.
 26. Ja palvelijani Mahemson [Martin Harris] vihkiköön rahansa minun sanojeni julistamiseksi; palvelijani Gaselamin [Joseph Smith nuoremman] ohjeiden mukaan.
 27. Ja vielä, palvelijallani Sederlaomakilla [Frederick G. Williamsilla] olkoon se paikka missä hän nyt asuu.
 28. Ja palvelijallani Olihalla [Oliver Cowderylla] olkoon sen talon vierestä mitattu tontti, joka on oleva Lanesine-talo [kirjapaino] ja joka on tontti numero yksi, sekä myös se tontti missä hänen isänsä asuu.
 29. Ja palvelijoillani Sederlaomakilla [Frederick G Williamsilla] ja Olihalla [Oliver Cowderylla] olkoon Lanesine-talo [kirjapaino] sekä kaikki, mitä siihen kuuluu.
 30. Ja tämä olkoon heidän huoneenhallituksensa, joka heille määrätään.
 31. Ja jos he ovat uskollisia, katso, runsain siunauksin minä heitä siunaan.
 32. Ja tämä on sen huoneenhallituksen alku, jonka minä olen määrännyt heille, heille ja heidän jälkeläisilleen;
 33. ja jos he ovat uskollisia minä siunaan heitä ja heidän jälkeläisiään runsaasti, moninaisin siunauksin.
 34. Ja vielä, palvelijallani Sombrella [John Johnsonilla] olkoon se talo, missä hän asuu, ja koko perintöosa lukuun ottamatta sitä maa-alaa, joka on varattu talojeni rakentamista varten ja kuuluu siihen perintöosaan, ja palvelijaani Olihaa [Oliver Cowderya] varten määrättyjä tontteja.
 35. Ja jos hän on uskollinen, minä annan hänelle runsaita siunauksia.
 36. Ja tahtoni on, että hän myy ne tontit, jotka on mitattu pyhieni kaupungin rakentamista varten niin kuin Hengen ääni tekee hänelle tiettäväksi, ja veljeskunnan ohjeiden mukaan ja veljeskunnan äänestyksellä.
 37. Ja tämä on sen huoneenhallituksen alku, jonka minä olen määrännyt hänelle, siunaukseksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen.
 38. Ja jos hän on uskollinen, minä annan hänelle runsaasti moninaisia siunauksia.
 39. Ja vielä, palvelijalleni Aahasdalle [Newel K. Whitneylle] määrättäköön ne talot ja tontti, missä hän nyt asuu, ja se tontti ja rakennus, missä Osonda [kauppaliike] sijaitsee, ja myös tontti, joka on Osondan [kauppaliikkeen] eteläpuolella olevassa kulmassa, sekä tontti missä Shule [lipeäsuolatehdas] sijaitsee.
 40. Ja kaiken tämän olen määrännyt palvelijalleni Aahasdalle [Newel K. Whitneylle] hänen huoneenhallituksekseen, siunaukseksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen, veljeskuntani Osondan [kauppaliikkeen] hyväksi, veljeskunnan, jonka olen perustanut vaarnaani varten Sinehan [Kirtlandin] maassa.
 41. Totisesti, tämän huoneenhallituksen olen määrännyt palvelijalleni Aahasdalle [N. K. Whitneylle], koko tämän Osondan [kauppaliikkeen], hänelle ja hänen edusmiehelleen ja hänen jälkeläisilleen.
 42. Ja jos hän on uskollinen käskyjen pitämisessä, jotka olen antanut hänelle, minä siunaan häntä ja hänen jälkeläisiään runsaasti moninaisin siunauksin.
 43. Ja vielä, palvelijalleni Gaselamille [Joseph Smith nuoremmalle] määrättäköön se neljänkymmenen rodin (n. 5m) pituinen ja kahdentoista rodin levyinen tontti, joka on mitattu huoneeni rakentamista varten, ja myös perintöosa, missä hänen isänsä nyt asuu.
 44. Ja tämä on sen huoneenhallituksen alku, jonka minä olen määrännyt hänelle, siunaukseksi hänelle ja hänen isällensä.
 45. Sillä katso, minä olen varannut perintöosan hänen isällensä, tämän elatukseksi; hänet luettakoon siis palvelijani Gaselamin [Joseph Smith nuoremman] huonekuntaan kuuluvaksi.
 46. Ja jos palvelijani Gaselam [Joseph Smith nuorempi] on uskollinen, minä siunaan hänen huonekuntaansa runsaasti moninaisin siunauksin.
 47. Ja nyt minä annan teille Siionia koskevan käskyn: teidän ei enää ole kuuluttava yhteen Yhdistyneenä veljeskuntana Siionissa olevien veljienne kanssa, muuta kuin tällä tavalla:
 48. Kun te olette järjestyneet, teitä kutsuttakoon Siionin vaarnan, Sinehan [Kirtlandin] kaupungin Yhdistyneeksi veljeskunnaksi. Ja veljiänne, sitten kun he ovat järjestyneet, kutsuttakoon Siionin kaupungin Yhdistyneeksi veljeskunnaksi.
 49. Ja he järjestykööt omissa nimissään ja omassa nimessään ja hoitakoot toimensa omassa nimessään ja omissa nimissään.
 50. Ja hoitakaa te toimenne omassa nimessänne ja omissa nimissänne.
 51. Ja tämän minä olen käskenyt tehdä teidän pelastukseksenne ja myös heidän pelastukseksensa, sen tähden että heidät on karkotettu pois ja sen tähden, mikä on tuleva.
 52. Liitot on rikottu rikkomuksen kautta, ahneudessa ja valheellisilla sanoilla;
 53. sen tähden teidän Yhdistynyt veljeskuntanne veljienne kanssa on purettu, niin että te tästä hetkestä lähtien ette ole sidotut heihin muuten kuin tällä tavalla, niin kuin olen sanonut, myöntämällä heille lainaa sen mukaan kuin tämä veljeskunta neuvoteltuaan siitä sopii, ja sen mukaan, kuin olosuhteenne sallivat ja äänestys neuvottelussa ohjaa.
 54. Ja vielä, käskyn minä annan teille huoneenhallituksestanne, jonka olen teille määrännyt:
 55. Katso, kaikki tämä omaisuus on minun, muuten teidän uskonne on turha ja teidät havaitaan ulkokullatuiksi, ja liitot, jotka olette tehneet minun kanssani, rikotaan;
 56. ja jos omaisuus on minun, niin te olette huoneenhaltijoita; muuten te ette ole huoneenhaltijoita.
 57. Mutta totisesti minä sanon teille: minä olen määrännyt teidät taloni huoneenhaltijoiksi, oikeiksi huoneenhaltijoiksi.
 58. Ja sitä varten minä olen käskenyt teidän järjestyä ja sinela [painattaa] minun sanani, kirjoitusteni täyteyden, ilmoitukset, jotka olen antanut teille ja joita vastedes, aina ajallaan, olen antava teille,
 59. kirkkoni ja valtakuntani rakentamiseksi maan päälle ja kansani valmistamiseksi sitä aikaa varten, jolloin olen asuva sen keskellä ja joka on lähellä.
 60. Ja valmistakaa itsellenne paikka aarrekammiota varten ja pyhittäkää se minun nimelleni.
 61. Ja määrätkää yksi keskuudestanne huolehtimaan aarrekammiosta, ja hänet asetettakoon tämän siunauksen haltijaksi.
 62. Ja aarrekammio sinetöitäköön, ja kaikki pyhät esineet annettakoon aarrekammioon; älköönkä kukaan teistä sanoko sitä omakseen eikä mitään sen osaa, sillä se on oleva teille kaikille yhteinen.
 63. Ja minä annan sen teille tästä hetkestä lähtien; ja nyt katsokaa, että menette ja toimitte siinä huoneenhallituksessa, jonka olen määrännyt teille kuitenkaan koskematta pyhiin esineisiin, jotka ovat niiden pyhien asioiden sinelane [painatukseen], niin kuin olen puhunut.
 64. Ja pyhien asiain tuottamaa tuloa säilytettäköön aarrekammiossa ja sille pantakoon sinetti, älköönkä kukaan käyttäkö sitä tai ottako sitä pois aarrekammiosta, älköönkä sille pantua sinettiä murrettako ilman käskyä tai veljeskunnan äänestystä.
 65. Ja niin säilyttäkää aarrekammiossa pyhien asioiden tuottamat tulot pyhiä tarkoituksia varten.
 66. Ja tätä kutsuttakoon Herran pyhäksi aarrekammioksi, ja siinä olkoon sinetti, niin että se olisi pyhä ja Herralle pyhitetty.
 67. Ja vielä, valmistettakoon toinen aarrekammio, ja määrättäköön rahastonhoitaja huolehtimaan aarrekammiosta, ja pantakoon sille sinetti;
 68. ja kaikki rahat, jotka te saatte huoneenhallituksessanne, kartuttamalla omaisuutta, jonka minä olen määrännyt teille, taloina tai maana tai karjana tai kaikkena paitsi pyhinä kirjoituksina, jotka minä olen varannut itselleni pyhiä tarkoituksia varten, pantakoon aarrekammioon, niin pian kuin saatte rahaa, olkoon sen määrä sata tai viisikymmentä tai kaksikymmentä tai kymmenen tai viisi.
 69. Eli toisin sanoen, jos joku teistä hankkii viisi leiviskää [dollaria], hän pankoon ne rahastoon, ja jos hän hankkii kymmenen tai kaksikymmentä tai viisikymmentä tai sata, hän tehköön samoin;
 70. älköönkä kukaan teistä sanoko, että se on hänen omaansa, sillä ei sitä eikä osaa siitä sanota hänen omakseen.
 71. Älköönkä mitään siitä käytettäkö älköönkä otettako pois aarrekammiosta ilman veljeskunnan äänestystä ja yhteistä suostumusta.
 72. Ja tämä olkoon veljeskunnan äänestys ja yhteinen suostumus, että jos joku teistä sanoo rahastonhoitajalle: minä tarvitsen tämän huoneenhallituksessani —
 73. olipa se sitten viisi leiviskää [dollaria], tai olipa se kymmenen leiviskää [dollaria], tai kaksikymmentä tai viisikymmentä tai sata — niin rahastonhoitaja antakoon hänelle sen määrän, jonka hän tarvitsee huoneenhallituksessaan,
 74. ellei häntä havaita rikkojaksi ja veljeskunnan neuvoston edessä selvästi osoiteta, että hän on uskoton ja ymmärtämätön huoneenhaltija.
 75. Mutta niin kauan kuin hänellä on täysi osallisuus veljeskuntaan ja hän on uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhallituksessaan tämä olkoon rahastonhoitajalle merkiksi, jotta hän ei kieltäytyisi.
 76. Mutta rikkomuksen tapahduttua rahastonhoitaja olkoon veljeskunnan neuvoston ja äänestyksen alainen.
 77. Ja jos rahastonhoitaja havaitaan uskottomaksi ja ymmärtämättömäksi huoneenhaltijaksi, hän olkoon veljeskunnan neuvoston ja äänestyksen alainen, ja hänet siirrettäköön sijaltaan, ja toinen määrättäköön hänen paikallensa.
 78. Ja vielä, totisesti minä sanon teille teidän veloistanne: Katso, tahtoni on, että te maksatte kaikki velkanne.
 79. Ja tahtoni on, että te nöyrrytte minun edessäni ja saatte tämän siunauksen uutteruutenne ja nöyryytenne ja uskon rukouksen kautta.
 80. Ja jos te olette uutteria ja nöyriä ja rukoilette uskon rukouksin, katso, minä pehmitän niiden sydämet, joille te olette velkaa, kunnes minä lähetän teille varoja teidän vapautukseksenne.
 81. Sen tähden kirjoittakaa heti Kainhannokiin [New Yorkiin], ja kirjoittakaa sen mukaan kuin minun Henkeni sanoo; ja minä olen pehmittävä niiden sydämet, joille te olette velkaa, niin että heidän mielestään poistetaan ajatus saattaa teitä ahdinkoon.
 82. Ja jos te olette nöyriä ja uskollisia ja huudatte avuksenne minun nimeäni, katso, minä annan teille voiton.
 83. Minä annan teille lupauksen, että teidät vapautetaan tämän kerran orjuudestanne.
 84. Jos teille tarjoutuu tilaisuus lainata rahaa sadoin, tai tuhansin, niin paljon, että voitte vapautua orjuudesta, teillä on siihen oikeus.
 85. Ja kiinnittäkää omaisuus, jonka minä olen antanut teidän haltuunne, tämän kerran, kirjoittamalla nimenne yhteisellä suostumuksella tai muulla tavalla, niin kuin näette hyväksi.
 86. Minä annan teille tämän oikeuden tämän kerran, ja katso, jos te ryhdytte suorittamaan sitä, minkä olen asettanut eteenne, käskyjeni mukaan, niin kaikki nämä ovat minun ja te olette minun huoneenhaltijoitani, eikä talon herra salli taloaan tuhottavan. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05