Opin ja Liittojen kirja

Luku 106


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 25 marraskuuta 1834. — Warren A. Cowdery nimetään johtavaksi paikalliseksi virkamieheksi. — Suuria siunauksia luvataan hänelle, jos hän on kuuliainen. — Herran tulemisen läheisyys ja odottamattomuus.
  1. Tahtoni on, että palvelijani Warren A. Cowdery määrätään ja asetetaan kirkkoni johtavaksi ylipapiksi Freedomin maahan ja sen lähiseuduille;
  2. ja että hän saarnaa minun iankaikkista evankeliumiani ja korottaa äänensä ja varoittaa kansaa, ei ainoastaan omalla kotiseudullaan, vaan myös lähipiirikunnissa;
  3. ja omistaa kaiken aikansa tälle korkealle ja pyhälle kutsumukselle, jonka minä nyt annan hänelle, ja ahkeroi etsiä taivaan valtakuntaa ja sen vanhurskautta, niin kaikki tarpeellinen lisätään siihen, sillä työmies on palkkansa ansainnut.
  4. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Herran tulemus on lähellä, ja se yllättää maailman niin kuin varas yöllä;
  5. vyöttäkää siis kupeenne, että olisitte valkeuden lapsia, niin se päivä ei yllätä teitä niin kuin varas.
  6. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että taivaassa oli ilo, kun palvelijani Warren alistui valtikkani alle ja hylkäsi ihmisten kavaluuden;
  7. sen tähden autuas on palvelijani Warren, sillä minä olen hänelle armollinen, ja huolimatta hänen sydämensä turhuudesta minä olen korottava hänet, jos hän nöyrtyy edessäni.
  8. Ja minä annan hänelle armon ja varmuuden, jonka avulla hän voi kestää; ja jos hän pysyy uskollisena todistajana ja valkeutena kirkolle, minä olen valmistanut hänelle kruunun Isäni asuinsijoilla. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05