Opin ja Liittojen kirja

Luku 108


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 26. joulukuuta 1835. — Lyman Sherman saa sekä kiitosta että kehotusta. — Hän saa lupauksen vanhimman virkaan asettamisesta.
  1. Totisesti, näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Lyman: Syntisi ovat sinulle anteeksiannetut, koska sinä minun äänelleni kuuliaisena olet tullut tänne tänä aamuna saadaksesi neuvoja häneltä, jonka minä olen määrännyt.
  2. Sielusi olkoon siis rauhassa hengellisen tilasi puolesta, äläkä enää vastusta minun ääntäni.
  3. Ja nouse ja ole tästedes tarkempi lupaustesi täyttämisessä, jotka olet antanut ja jotka tulet antamaan, niin sinut siunataan suurilla siunauksilla.
  4. Odota kärsivällisesti, kunnes palvelijani kutsutaan koolle juhlakokoukseen, ja silloin sinut muistetaan ensimmäisten vanhinteni joukossa, ja asettamisen kautta sinä saat oikeuden yhdessä muiden vanhinteni kanssa, jotka minä olen valinnut.
  5. Katso, tämä on Isän lupaus sinulle, jos pysyt uskollisena.
  6. Ja sinä päivänä sinulle annettu lupaus täyttyy, niin että sinulla on oikeus saarnata evankeliumiani, mihin ikinä minä sen jälkeen sinut lähetän.
  7. Vahvista siis veljiäsi kaikessa kanssakäymisessäsi, kaikissa rukouksissasi, kaikissa kehotuksissasi ja kaikissa teoissasi.
  8. Ja katsokaa ja nähkää, minä olen sinun kanssasi, siunatakseni sinua ja vapauttaakseni sinut iankaikkisesti. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05