Opin ja Liittojen kirja

Luku 109


RUKOUS vihittäessä Kirtlandin temppeliä Ohiossa 27. maaliskuuta 1836. Kirjoittamansa selityksen mukaan profeetta sai tämän rukouksen ilmoituksen kautta. Ks. History of the Church, osa 2, s. 410.
 1. Kiitetty olkoon sinun nimesi, oi Herra, Israelin Jumala, joka pidät liiton ja osoitat laupeuden palvelijoillesi, jotka vaeltavat nuhteettomasti sinun edessäsi kaikesta sydämestänsä —
 2. sinä, joka olet käskenyt palvelijoitasi rakentamaan nimellesi huoneen tähän paikkaan [Kirtlandiin].
 3. Ja nyt sinä näet, oi Herra, että palvelijasi ovat tehneet käskysi mukaan.
 4. Ja nyt me pyydämme sinua, pyhä Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, Pojan, joka on helmassasi ja jonka nimessä yksin pelastus voidaan tarjota ihmislapsille, me pyydämme sinua, oi Herra, ottamaan vastaan tämän huoneen meidän, palvelijaisi, kätten työn, jonka olet käskenyt meidän rakentaa.
 5. Sillä sinä tiedät, että me olemme tehneet tämän työn suuressa ahdistuksessa ja että me olemme köyhyydessämme antaneet omaisuuttamme huoneen rakentamiseksi sinun nimellesi, että Ihmisen Pojalla olisi paikka, jossa hän voi ilmoittaa itsensä kansalleen.
 6. Ja niin kuin sinä olet sanonut meille annetussa ilmoituksessa, kutsuen meitä ystäviksesi, sanoen: Kutsukaa koolle juhlakokouksenne, niin kuin minä olen teitä käskenyt;
 7. ja koska kaikilla ei ole uskoa, etsikää ahkerasti ja opettakaa viisauden sanoja toisillenne; etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja, etsikää tietoa tutkistelun ja myös uskon kautta.
 8. Järjestykää, valmistakaa kaikki, mikä on tarpeen, ja pystyttäkää huone, rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone;
 9. että teidän tulemisenne tapahtuisivat Herran nimessä, että teidän lähtemisenne tapahtuisivat Herran nimessä, että kaikki teidän tervehdyksenne tapahtuisivat Herran nimessä, kädet kohotettuina Korkeimman puoleen.
 10. Ja nyt, pyhä Isä, me pyydämme sinua auttamaan meitä, kansaasi, armollasi, että kun me kutsumme koolle juhlakokouksemme, se tapahtuisi sinun kunniaksesi ja jumalalliseksi mielisuosioksesi;
 11. ja sillä tavoin, että meidät havaittaisiin sinun silmissäsi arvollisiksi saamaan niiden lupausten täyttymys, jotka sinä meille antamissasi ilmoituksissa olet tehnyt meille, kansallesi;
 12. niin että sinun kirkkautesi lepäisi kansasi päällä ja tämän sinun huoneesi päällä, jonka me nyt vihimme sinulle, niin että se pyhitettäisiin ja erotettaisiin pyhäksi ja että sinun pyhyytesi alati olisi tässä huoneessa,
 13. ja että kaikki, jotka astuvat Herran huoneen kynnyksen yli, tuntisivat sinun voimasi ja tuntisivat välttämättömäksi tunnustaa, että sinä olet pyhittänyt sen ja että se on sinun huoneesi, sinun pyhyytesi sija.
 14. Ja suo, pyhä Isä, että kaikille niille, jotka kumartaen rukoilevat tässä huoneessa, opetettaisiin viisauden sanoja parhaista kirjoista ja että he etsisivät opetusta tutkistelun ja myös uskon kautta, niin kuin olet puhunut,
 15. ja että he kasvaisivat sinussa ja saisivat Pyhän Hengen täyteyden ja järjestäytyisivät sinun lakiesi mukaan sekä valmistautuisivat ottamaan vastaan kaiken, mikä on tarpeen,
 16. ja että tämä huone olisi rukoushuone, paastohuone, uskon huone, kirkkauden ja Jumalan huone, niin, sinun huoneesi;
 17. että kaikki sinun kansasi tulemiset tähän huoneeseen tapahtuisivat Herran nimessä,
 18. että kaikki heidän lähtemisensä tästä huoneesta tapahtuisivat Herran nimessä,
 19. ja että kaikki heidän tervehdyksensä tapahtuisivat Herran nimessä, pyhät kädet kohotettuina Korkeimman puoleen,
 20. ja ettei minkään saastaisen sallita tulla sinun huoneeseesi saastuttamaan sitä;
 21. ja että kun sinun kansasi rikkoo, jotkut kansasta, he mitä pikimmin tekisivät parannuksen ja palaisivat sinun tykösi ja saisivat armon sinun silmiesi edessä, niin että heille palautettaisiin ne siunaukset, jotka sinä olet säätänyt vuodatettaviksi niiden päälle, jotka kunnioittavat sinua huoneessasi.
 22. Ja me rukoilemme sinua, pyhä Isä, että sinun palvelijasi lähtisivät tästä huoneesta aseistettuina sinun voimallasi ja että sinun nimesi olisi heidän päällänsä ja kirkkautesi heidän ympärillänsä ja että enkelisi varjelisivat heitä;
 23. että he tästä paikasta veisivät ylen suurta kirkkauden sanomaa totuudesta maan ääriin asti, jotta he ymmärtäisivät, että tämä on sinun työsi ja että sinä olet ojentanut kätesi täyttääksesi sen, minkä olet puhunut profeettain suun kautta viimeisistä päivistä.
 24. Me pyydämme sinua, pyhä Isä, vahvistamaan sitä kansaa, joka kumartaen rukoilee ja arvollisesti säilyttää nimen ja sijan tässä sinun huoneessasi polvesta polveen ja iankaikkisesti;
 25. että jokainen ase, joka valmistetaan heidän varalleen, on oleva tehoton, että se, joka heille kuoppaa kaivaa, itse siihen lankeaa;
 26. ettei millään pahan juonilla olisi voimaa nousta ja saada voittoa sinun kansastasi, jonka päälle nimesi lasketaan tässä huoneessa;
 27. ja että jos jokin kansa nousee tätä kansaa vastaan, sinun vihasi syttyisi sitä kohtaan;
 28. ja että jos se lyö tätä kansaa, sinä löisit sitä; sinä sotisit kansasi puolesta, niin kuin sinä teit taistelun päivänä, että se vapautuisi kaikkien vihollistensa käsistä.
 29. Me pyydämme sinua, pyhä Isä, saattamaan ymmälle ja hämmästykseen sekä häpeään ja sekasortoon kaikki ne, jotka ovat levittäneet valheellisia tietoja ympäri maailmaa palvelijastasi tai palvelijoistasi, jos he eivät tee parannusta, kun iankaikkista evankeliumia julistetaan heidän kuultensa,
 30. ja että kaikki heidän tekonsa raukeaisivat tyhjiin ja pyyhkäistäisiin pois rakeiden ja niiden tuomioiden kautta, jotka sinä lähetät heitä vastaan vihassasi, niin että valhe ja panettelu kansaasi vastaan saisi lopun.
 31. Sillä sinä tiedät, oi Herra, että palvelijasi ovat olleet syyttömät edessäsi todistaen sinun nimestäsi, jonka tähden he ovat saaneet kärsiä tätä.
 32. Sen tähden me vetoamme sinuun, että kokonaan ja täysin vapauttaisit meidät tästä ikeestä;
 33. särje se, oi Herra, riisu se palvelijaisi niskalta voimallasi, että voisimme nousta tämän sukupolven keskuudessa tekemään sinun työtäsi.
 34. Oi Jehova, armahda tätä kansaa, ja koska kaikki ihmiset tekevät syntiä, anna anteeksi kansasi rikkomukset ja pyyhi ne pois ikuisiksi ajoiksi.
 35. Tulkoon palvelijaisi voitelu sinetöidyksi heidän päällensä voimalla korkeudesta.
 36. Tapahtukoon heille niin kuin helluntaipäivänä; tulkoot kielilläpuhumisen lahja, niin kuin jakautuneet tuliset kielet, ja kielten selittämisen lahja vuodatetuksi kansasi päälle.
 37. Ja täyttyköön huoneesi kirkkaudellasi niin kuin väkevällä tuulispäällä.
 38. Pue palvelijaisi ylle liiton todistus, että kun he lähtevät julistamaan sinun sanaasi, he lukitsevat lain sinetillä ja valmistavat pyhiesi sydämet kaikkia niitä tuomioita varten, jotka sinä vihassasi lähetät maan asukkaiden päälle heidän rikkomustensa tähden, ettei kansasi lannistuisi ahdistuksen päivänä.
 39. Ja mihin kaupunkiin palvelijasi tulevatkin, ja missä sen asukkaat ottavat vastaan heidän todistuksensa, olkoon rauhasi ja pelastuksesi sen kaupungin yllä, niin että vanhurskaat voidaan koota siitä kaupungista ja että nämä voivat tulla iankaikkisen ilon lauluin Siioniin tai sen vaarnoihin, paikkoihin jotka sinä olet määrännyt;
 40. äläkä anna tuomioittesi kohdata sitä kaupunkia, ennen kuin tämä on toteutunut.
 41. Ja mihin kaupunkiin palvelijasi tulevatkin eivätkä sen kaupungin asukkaat ota vastaan palvelijaisi todistusta näiden kehottaessa heitä pelastautumaan tästä nurjasta sukupolvesta, tapahtukoon sille kaupungille, niin kuin sinä olet puhunut profeettaisi suun kautta.
 42. Mutta me rukoilemme sinua, oi Jehova, pelasta palvelijasi heidän käsistään ja puhdista heidät heidän verestään.
 43. Oi Herra, lähimmäistemme tuho ei ole meille mieleen; heidän sielunsa ovat kalliit sinun edessäsi.
 44. Mutta sinun sanasi pitää käymän toteen. Auta palvelijoitasi armosi avulla sanomaan: Tapahtukoon sinun tahtosi Herra, eikä meidän.
 45. Me tiedämme, että sinä profeettaisi suun kautta olet puhunut peljättäviä sanoja jumalattomista viimeisinä päivinä; että olet vuodattava tuomiosi määrättömänä.
 46. Pelasta siis, oi Herra, kansasi jumalattomien onnettomuudesta, anna palvelijoillesi voimaa lukita laki sinetillä ja sitoa todistus talteen, niin että se olisi varustettu polttamisen päiväksi.
 47. Me pyydämme sinua, pyhä Isä, muistamaan niitä, jotka Jacksonin piirikunnan asukkaat Missourissa ovat ajaneet pois heidän perintömailtansa, ja särje, oi Herra, tämä ahdistuksen ies, joka on pantu heidän päällensä.
 48. Sinä tiedät, oi Herra, että jumalattomat ihmiset ovat suuresti sortaneet ja ahdistaneet heitä, ja meidän sydämemme on tulvillaan surua heidän raskaan taakkansa tähden.
 49. Oi Herra, kuinka kauan sallit tämä kansan kantavan tätä vaivaa ja sen viattomien huudon nousevan sinun korviisi ja heidän verensä nousevan sinun eteesi todistukseksi, ennen kuin osoitat todistuksesi heidän puolustuksekseen?
 50. Armahda, oi Herra, sitä jumalatonta joukkoa, joka karkotti kansasi, että se lakkaisi ryöstämästä ja tekisi parannuksen synneistään, jos parannus on mahdollinen.
 51. Mutta jos he eivät tee parannusta, niin paljasta käsivartesi, oi Herra, ja lunasta se, minkä sinä määräsit Siioniksi kansallesi.
 52. Ja ellei toisin voi tapahtua, niin syttyköön vihasi ja langetkoon kiivautesi heidän yllensä, niin että he tuhoutuvat taivaan alta, sekä juuri että oksat, ettei kansasi asia raukenisi tyhjiin sinun edessäsi;
 53. mutta jos he tekevät parannuksen, niin sinä olet armahtavainen ja laupias ja käännät pois vihasi, katsoessasi Voideltusi kasvoja.
 54. Armahda, oi Herra, kaikkia kansakuntia maan päällä, armahda maamme hallitusmiehiä; olkoot ne periaatteet, joita isämme niin kunniakkaasti ja jalosti puolustivat, nimittäin maamme perustuslait, voimassa ikuisesti.
 55. Muista kuninkaita, ruhtinaita, ylhäisiä ja maan suuria ja kaikkia ihmisiä ja kirkkoja; kaikkia maan köyhiä, puutteenalaisia ja ahdistettuja,
 56. että heidän sydämensä pehmenisivät, kun palvelijasi lähtevät huoneestasi, oi Jehova, todistaakseen sinun nimestäsi; että heidän ennakkoluulonsa väistyisivät totuuden tieltä ja kansasi saisi armon kaikkien edessä;
 57. että kaikki maan ääret tietäisivät, että me, sinun palvelijasi, olemme kuulleet sinun äänesi ja että sinä olet lähettänyt meidät;
 58. että palvelijasi, Jaakobin pojat, voisivat heidän kaikkien keskuudesta koota vanhurskaat yhteen rakentamaan sinun nimellesi pyhää kaupunkia, niin kuin sinä olet heitä käskenyt.
 59. Me pyydämme sinua määräämään muita vaarnoja Siionille tämän määräämäsi lisäksi, jotta kansasi kokoaminen etenisi suurella voimalla ja väkevyydellä ja työsi tehtäisiin vitkastelematta vanhurskaudessa.
 60. Nämä sanat me olemme puhuneet sinun edessäsi, oi Herra, niistä ilmoituksista ja käskyistä, jotka sinä olet antanut meille, joita pidetään pakanoihin kuuluvina.
 61. Mutta sinä tiedät, että sinulla on suuri rakkaus Jaakobin lapsia kohtaan, jotka ovat kauan olleet hajotettuina vuorille pilvisenä ja pimeänä päivänä.
 62. Me pyydämme siis sinua armahtamaan Jaakobin lapsia, että Jerusalemin lunastus voisi alkaa tästä hetkestä,
 63. ja Daavidin huoneen orjuuden iestä alettaisiin särkeä
 64. ja Juudan lapset alkaisivat palata niihin maihin, jotka sinä annoit Aabrahamille, heidän isälleen.
 65. Ja suo Jaakobin jäännösten, joita on kirottu ja lyöty heidän rikkomustensa tähden, kääntyä pois villistä ja raa'asta tilastaan iankaikkisen evankeliumin täyteyteen,
 66. että he laskisivat sota-aseensa ja lakkaisivat kapinoimasta.
 67. Ja tulkoot kaikki Israelin hajotetut jäännökset, jotka on karkotettu maan ääriin, tuntemaan totuuden, uskomaan Messiaaseen, ja heidät lunastettakoon sorrosta, ja he riemuitkoot sinun edessäsi.
 68. Oi Herra, muista palvelijaasi Joseph Smith nuorempaa, ja kaikkia hänen ahdistuksiaan ja vainoa, joka on tullut hänen osakseen, kuinka hän on tehnyt liiton Jehovan kanssa ja antanut sinulle, oi Jaakobin väkevä Jumala, lupauksen, ja muista käskyt, jotka olet hänelle antanut, ja muista, että hän on vilpittömästi kilvoitellut tehdäkseen sinun tahtosi.
 69. Armahda, oi Herra, hänen vaimoaan ja lapsiaan, että he saisivat korotuksen sinun kasvojesi edessä ja säilyisivät hoivaavan kätesi kautta.
 70. Armahda kaikkia heidän läheisiä omaisiaan, että heidän ennakkoluulonsa murtuisivat ja ne huuhdottaisiin pois kuin virran mukana, että he kääntyisivät ja heidät lunastettaisiin Israelin mukana ja he tietäisivät, että sinä olet Jumala.
 71. Muista, oi Herra, johtajia, kaikkia kirkkosi johtajia, että sinun oikea kätesi korottaisi heidät ja kaikki heidän perheensä ja läheiset omaisensa, että heidän nimensä säilyisivät ja ne muistettaisiin ikuisesti polvesta polveen.
 72. Muista kaikkia kirkkosi jäseniä, oi Herra, ja kaikkia heidän perheitään ja kaikkia heidän läheisiä omaisiaan, kaikkia heidän sairaitaan ja ahdistettujaan, kaikkia maan köyhiä ja nöyriä, että se valtakunta, jonka sinä käsin koskematta olet pystyttänyt, tulisi suureksi vuoreksi ja täyttäisi koko maan,
 73. että sinun kirkkosi nousisi pimeyden erämaasta ja säteilisi kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin aurinko ja peljättävänä kuin sotajoukko lippujensa alla;
 74. ja että se olisi kaunistettu kuin morsian sitä päivää varten, jolloin sinä paljastat taivaat ja saatat vuoret järkkymään edessäsi ja laaksot tulemaan korotetuiksi ja kalliolouhut lakeaksi, jotta kirkkautesi täyttäisi maan,
 75. jotta meidät, kun pasuna soi kuolleille, temmattaisiin pilvessä sinua vastaan, niin että aina olisimme Herran kanssa;
 76. että vaatteemme olisivat puhtaat ja me olisimme puetut vanhurskauden viittoihin, palmut käsissämme ja kirkkauden kruunut päässämme, ja niittäisimme iankaikkista iloa kaikista kärsimyksistämme.
 77. Oi Herra Jumala, Kaikkivaltias, kuule nämä meidän pyyntömme ja vastaa meille taivaasta, pyhästä asunnostasi, missä sinä istut valtaistuimellasi kirkkauden, kunnian, väkevyyden, valtasuuruuden, voiman herrauden, totuuden, oikeuden, vanhurskauden laupeuden ja äärettömän täyteyden ympäröimänä iankaikkisesta iankaikkiseen.
 78. Oi kuule, kuule, oi kuule meitä, Herra, ja vastaa näihin pyyntöihin, ja ota vastaan tämän huoneen vihkiminen sinulle, tämän kättemme työn, jonka olemme rakentaneet sinun nimellesi,
 79. ja myös tämä kirkko, pannaksesi nimesi siihen. Ja auta meitä Henkesi voimalla, että äänemme voisivat yhtyä niiden kirkkaiden, loistavien serafien ääniin, jotka ympäröivät valtaistuintasi, ylistäen ja laulaen: Hoosianna Jumalalle ja Karitsalle!
 80. Ja pueta nämä voideltusi autuudella ja korottakoot pyhäsi äänensä riemuiten. Amen ja amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05