Opin ja Liittojen kirja

Luku 110


NÄKYJÄ, jotka Joseph Smith, profeetta, ja Oliver Cowdery näkivät Kirtlandin temppelissä, Ohiossa, 3. huhtikuuta 1836. Se tapahtui kokouksessa sapatin päivänä. Profeetta alkaa muistiinpanonsa näistä ilmestyksistä seuraavin sanoin: Iltapäivällä avustin muita presidenttejä Herran ehtoollisen jakamisessa seurakunnalle. Otimme vastaan sen niiltä kahdeltatoista, joiden oikeutena oli sinä päivänä palvella pyhän pöydän toimituksissa. Kun näin olin palvellut veljiäni, vetäydyin takaisin puhujakorokkeelle, verhojen ollessa laskettuina, ja Oliver Cowderyn seurassa kumarruin vakavaan ja hiljaiseen rukoukseen. Noustuamme rukouksesta saimme kumpikin nähdä seuraavan näyn. — Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen. — Hän hyväksyy temppelin. — Mooseksen käynti; hän antaa avaimet kokoamista varten. — Eliaan käynti, hän antaa valtuuden. — Elian käynti Malakian profetian suoranaisena täyttymisenä.
 1. Peite otettiin pois meidän mielemme yltä, ja ymmärryksemme silmät avautuivat.
 2. Me näimme Herran seisomassa puhujankorokkeen rintamuksella edessämme, ja hänen jalkainsa alla oli alusta puhtaasta kullasta, väriltään meripihkan kaltainen.
 3. Hänen silmänsä olivat niin kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi, hänen kasvonsa loistivat auringon paistetta kirkkaammin, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vetten pauhu, nimittäin Jehovan ääni, ja hän sanoi:
 4. minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä elän, minä olen se, joka teurastettiin, minä olen teidän puolustajanne Isän tykönä.
 5. Katso, teidän syntinne ovat teille anteeksiannetut; te olette puhtaat minun edessäni. Nostakaa siis päänne ja iloitkaa.
 6. Veljienne sydämet iloitkoot, ja kaikki kansani sydämet iloitkoot, niiden, jotka ovat kaikesta voimastaan rakentaneet tämän huoneen minun nimelleni.
 7. Sillä katso, minä olen ottanut vastaan tämän huoneen, ja minun nimeni on oleva täällä, ja laupeudessa minä ilmoitan itseni kansalleni tässä huoneessa.
 8. Minä ilmestyn palvelijoilleni ja puhun heille omalla äänelläni, jos kansani pitää käskyni eikä saastuta tätä pyhää huonetta.
 9. Tuhansien ja kymmenien tuhansien sydämet tulevat suuresti iloitsemaan niiden siunausten tähden, jotka tullaan vuodattamaan, ja siitä endowmentista, jonka palvelijani ovat saaneet tässä huoneessa.
 10. Ja maine tästä huoneesta leviää vieraisiin maihin, ja tämä on sen siunauksen alku, joka tullaan vuodattamaan minun kansani pään päälle. Tapahtukoon niin. Amen.
 11. Kun tämä näky oli päättynyt, taivaat aukenivat meille jälleen, ja Mooses ilmestyi meille ja uskoi haltuumme avaimet Israelin kokoamiseksi maan neljältä ääreltä ja kymmenen sukukunnan johdattamiseksi pohjoisesta maasta.
 12. Sen jälkeen Elias ilmestyi ja antoi Aabrahamin evankeliumiarmotalouden, sanoen, että meissä ja meidän siemenessämme kaikki sukupolvet meidän jälkeemme tulisivat siunatuiksi.
 13. Kun tämä näky oli päättynyt, meille aukeni toinen suuri kirkkauden näky, sillä Elia, profeetta, joka otettiin taivaaseen maistamatta kuolemaa, seisoi meidän edessämme ja sanoi:
 14. Katso, aika on tullut, josta Malakian suu puhui, todistaen että hänet [Elia] lähetettäisiin, ennen kuin se suuri ja peljättävä Herran päivä tulee
 15. kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puoleen, ettei koko maata lyötäisi kirouksella.
 16. Sen vuoksi tämän armotalouden avaimet on uskottu teidän käsiinne, ja tästä te voitte tietää, että Herran päivä, se suuri ja peljättävä, on lähellä, oven edessä.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05