Opin ja Liittojen kirja

Luku 115


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Far Westissä, Missourissa, 26. huhtikuuta 1838 ja jossa Jumalan tahto sen paikan ja Herran huoneen rakentamisesta ilmoitetaan. Tämä ilmoitus on osoitettu kirkon johtaville virkamiehille. — Herra vahvistaa kirkon virallisen nimen: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. — Far West on oleva pyhä ja pyhitetty paikka. — Käsky rakentaa sinne Herran huone. — Ensimmäisen presidenttikunnan ei tule tehdä velkaa Herran huoneen rakentamista varten.
 1. Totisesti, näin sanoo Herra teille, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja palvelijani Sidney Rigdon ja palvelijani Hyrum Smith sekä teidän neuvonantajanne, jotka on määrätty tai tämän jälkeen tullaan määräämään,
 2. ja myös sinulle, palvelijani Edward Partridge, ja neuvonantajillesi.
 3. Ja myös uskollisille palvelijoilleni, jotka kuuluvat kirkkoni korkeaan neuvostoon Siionissa — sillä niin sitä on kutsuttava — sekä minun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoni vanhimmille ja jäsenille, jotka ovat hajallaan kaikessa maailmassa;
 4. sillä näin minun kirkkoani kutsuttakoon viimeisinä päivinä: Myöhempien Aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkoksi.
 5. Totisesti minä sanon teille jokaiselle: Nouse, ole kirkas, että sinun valkeutesi olisi viirinä kansoille,
 6. ja että kokoaminen Siionin maahan ja sen vaarnoihin olisi linnana ja pakopaikkana myrskyltä ja vihalta, kun se tullaan sekoittamattomana vuodattamaan koko maan yli.
 7. Far Westin kaupunki olkoon minulle pyhä ja pyhitetty paikka, ja sitä sanottakoon korkeasti pyhäksi, sillä maa, jolla seisot, on pyhä.
 8. Sen tähden minä käsken teitä rakentamaan minulle huoneen pyhieni kokoamiseksi, että he voivat kumartaen rukoilla minua.
 9. Ja tämä työ aloitettakoon ja perustus laskettakoon ja valmistelut tehtäköön ensi kesänä.
 10. Ja se pantakoon alulle ensi heinäkuun neljäntenä päivänä, ja siitä lähtien kansani tehköön työtä uutterasti rakentaakseen huoneen minun nimelleni,
 11. ja vuoden kuluttua tästä päivästä he alkakoot uudelleen laskea perustusta minun huoneelleni.
 12. Näin he siitä alkaen tehkööt työtä uutterasti, kunnes se on valmis peruskivestä kattoon saakka, kunnes ei ole mitään keskeneräistä.
 13. Totisesti minä sanon teille: Älköön palvelijani Joseph, älköön myöskään palvelijani Sidney, älköön myöskään palvelijani Hyrum tehkö enää velkaa huoneen rakentamiseksi minun nimelleni,
 14. vaan huone rakennettakoon minun nimelleni sen mallin mukaan, jonka olen näyttävä heille.
 15. Ja jos kansani ei rakenna sitä sen mallin mukaan, jonka olen näyttävä sen presidenttikunnalle, minä en ota sitä vastaan sen käsistä.
 16. Mutta jos kansani rakentaa sen sen mallin mukaan, jonka olen näyttävä sen presidenttikunnalle, palvelijalleni Josephille ja hänen neuvonantajilleen, silloin minä otan sen vastaan kansani käsistä.
 17. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että Far Westin kaupunki rakentuu nopeasti pyhieni kokoamisen kautta,
 18. ja myös, että muita paikkoja määrätään vaarnoiksi lähiseuduilta, niin kuin palvelijalleni Josephille aina ajallaan ilmoitetaan.
 19. 19. Sillä katso, minä olen hänen kanssansa, ja minä pyhitän hänet kansan edessä, sillä hänelle minä olen antanut tämän valtakunnan ja tämän palveluksen avaimet. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05