Opin ja Liittojen kirja

Luku 117


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Far Westissä, Missourissa, 18. heinäkuuta 1838 eräiden vanhinten, William Marksin, Newel K. Whitneyn ja Oliver Grangerin, välittömistä velvollisuuksista. — Ehdottomia käskyjä. — Mitäpä on Herralle tavara?
 1. Totisesti näin sanoo Herra palvelijalleni William Marksille ja myös palvelijalleni Newel K. Whitneylle: He järjestäkööt nopeasti asiansa ja matkustakoot Kirtlandin maasta, ennen kuin minä, Herra, jälleen annan sataa lunta maan päälle.
 2. He herätkööt ja nouskoot ja tulkoot vitkastelematta, sillä minä, Herra, käsken niin.
 3. Jos he siis viivyttelevät, heille ei käy hyvin.
 4. He tehkööt parannuksen kaikista synneistään ja kaikista ahneista pyyteistään minun edessäni, sanoo Herra, sillä mitäpä on minulle tavara? sanoo
 5. Käytettäköön Kirtlandissä oleva omaisuus velkojen maksuun, sanoo Herra. Antakaa sen mennä, sanoo Herra, ja se, mitä jää jäljelle, jääköön teidän haltuunne, sanoo Herra.
 6. Sillä eivätkö taivaan linnut ja myös meren kalat ja vuorten eläimet ole minun omani? Enkö minä ole luonut maata? Eivätkö maan kansojen paljouden kohtalot ole minun käsissäni?
 7. Enkö minä siis saata autioita paikkoja viheriöimään ja kukoistamaan ja tuottamaan yltäkyllin hedelmää? sanoo Herra.
 8. Eikö Aadam-ondi-Ahmanin vuorilla ja Olaha Sinehan tasangoilla eli maassa, missä Aadam asui, ole tarpeeksi tilaa, kun te tavoittelette sitä, mikä on vain pisara, ja jätätte sikseen sen, mikä on tärkeämpää?
 9. Tulkaa siis tänne minun kansani maahan, Siioniin.
 10. 0lkoon palvelijani William Marks uskollinen vähässä, niin hän on tuleva paljon haltijaksi. Hän johtakoon kansaani Far Westin kaupungissa ja saakoon ne siunaukset, jotka tulevat kansani osaksi.
 11. Hävetköön palvelijani Newel K. Whitney nikolaiittain joukon ja kaikkien sen salaisten iljetysten sekä kaiken sielunsa pikkumaisuuden tähden minun edessäni, sanoo Herra, ja tulkoon Aadam-ondi-Ahmanin maahan ja olkoon piispana kansalleni, sanoo Herra, ei ainoastaan nimellisesti, vaan myös itse teossa, sanoo Herra.
 12. Ja vielä minä sanon teille: Minä muistan palvelijaani Oliver Grangeriä, katso, totisesti minä sanon hänelle, että hänen nimensä on säilyvä pyhässä muistossa polvesta polveen iankaikkisesta iankaikkiseen, sanoo Herra;
 13. sen tähden hän taistelkoon vakaasti kirkkoni ensimmäisen presidenttikunnan lunastukseksi, sanoo Herra, ja kun hän lankeaa, hän nousee jälleen, sillä hänen uhrinsa on pyhempi minun edessäni kuin hänen vaurastumisensa, sanoo Herra.
 14. Sen tähden hän tulkoon viipymättä tänne Siionin maahan, ja aikanaan hänestä on tuleva kauppias minun nimeni tähden, sanoo Herra, kansani hyväksi.
 15. Älköön siis kukaan halveksiko palvelijaani, Oliver Grangeriä, vaan olkoot kansani siunaukset hänen päällänsä iankaikkisesta iankaikkiseen.
 16. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Muistakaat kaikki palvelijani Kirtlandin maassa Herran, Jumalansa, ja myös minun huoneeni, niin että he pitävät ja säilyttävät sen pyhänä ja kaatavat rahanvaihtajat minun soveliaaksi katsomanani aikana, sanoo Herra. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05