Opin ja Liittojen kirja

Luku 118


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Far Westissä, Missourissa, 8. heinäkuuta 1838, vastaukseksi rukoukseen: Osoita meille, Herra, tahtosi niiden kahdentoista suhteen. — Käsky täyttää niiden paikat, jotka olivat langenneet. — Niiden kahdentoista tuleva lähetystehtävä merten tuolla puolen. — Heidän lähtöaikansa määrätään.
  1. Totisesti näin sanoo Herra: Pidettäköön heti konferenssi; järjestettäköön ne kaksitoista ja määrättäköön miehiä täyttämään niiden paikka, jotka ovat langenneet.
  2. Jääköön palvelijani Thomas joksikin aikaa Siionin maahan levittämään minun sanaani.
  3. Ja muut jatkakoot siitä hetkestä alkaen saarnaamistaan, ja jos he saarnaavat kaikessa sydämen vaatimattomuudessa, sävyisyydessä, nöyryydessä ja pitkämielisyydessä, minä, Herra, annan heille lupauksen, että minä pidän huolen heidän perheistään, ja ovi hedelmälliseen työhön avautuu heille tästedes.
  4. Ja ensi keväänä he lähtekööt ja menkööt suurten vetten yli ja siellä he julistakoot evankeliumiani, sen täyteyttä, ja todistakoot minun nimestäni.
  5. He sanokoot jäähyväiset pyhilleni Far Westin kaupungissa 26. päivänä ensi huhtikuuta huoneeni rakennuspaikalla, sanoo Herra.
  6. Palvelijani John Taylor ja myös palvelijani John E. Page ja myös palvelijani Wilford Woodruff ja myös palvelijani Willard Richards määrättäköön täyttämään niiden paikka, jotka ovat langenneet, ja he saakoot virallisen tiedon nimityksestään.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05