Opin ja Liittojen kirja

Luku 121


RUKOUS JA PROFETIOITA, jotka Joseph Smith, profeetta, kirjoitti 20. maaliskuuta 1839 ollessaan Libertyn vankilassa, Missourissa. Profeetta ja useat hänen kumppaninsa olivat olleet vankilassa kuukausia. Heidän anomuksensa ja vetoomuksensa toimeenpaneville viranomaisille ja tuomareille eivät olleet tuottaneet heille vapautusta. Ks. History of the Church, osa 3, s. 289. — Palavia rukouksia Herralle kärsivien Pyhien puolesta. — Herran kirous lankeava niiden päälle, jotka vastustavat Hänen tahtoaan. — Ihmiset voivat olla kutsutut olemaan silti valittuja. — Pappeuden oikeudet ovat erottamattomasti liittyneet taivaan voimiin. — Pappeuden valtuuden väärä käyttäminen johtaa luopumukseen. — Pappeuden valtuutta käytettävä oikeudenmukaisesti ja laupeudella.
 1. Oi Jumala, missä olet, ja missä on maja, joka varjoaa kätköpaikkasi?
 2. Kuinka kauan on kätesi viipyvä ja silmäsi, pyhä silmäsi katsova iankaikkisista taivaista sitä vääryyttä, joka on kohdannut kansaasi ja palvelijoitasi, ja heidän huutonsa vihlova korvaasi?
 3. Oi Herra, kuinka kauan heidän on kärsittävä tätä vääryyttä ja laitonta sortoa, ennen kuin taivutat sydämesi heidän puoleensa ja tunnet sisimmässäsi sääliä heitä kohtaan?
 4. Oi Herra Jumala, Kaikkivaltias, taivaan, maan ja merten sekä kaiken niissä olevan Luoja, joka vallitset ja teet itsellesi alamaiseksi perkeleen ja Sheolin pimeän, yön täyttämän valtakunnan, ojenna kätesi, lävistäköön katseesi kaikki; nosta pois majasi verho; älä enää kätköpaikkaasi peitä; kallista korvasi, pehmitä sydämesi, ja liikuttakoon sisintäsi laupeus meitä kohtaan!
 5. Syttyköön vihasi vihollisiamme kohtaan, ja sydämesi kiivaudessa miekallasi kosta kärsimämme vääryydet.
 6. Muista kärsiviä pyhiäsi, oi Jumalamme, niin palvelijasi iloitsevat sinun nimessäsi iankaikkisesti.
 7. Poikani, rauha sielullesi kärsimyksesi ja ahdistuksesi kestävät vain lyhyen hetken,
 8. ja sitten, jos hyvin kestät, Jumala korottaa sinut korkeuksiin, sinä saat voiton kaikista vihollisistasi.
 9. Ystäväsi seisovat rinnallasi, ja he tervehtivät jälleen sinua lämpimin sydämin ja ystävällisin käsin.
 10. Sinä et vielä ole niin kuin Job, ystäväsi eivät kiistele sinun kanssasi eivätkä he syytä sinua rikkomuksesta, niin kuin Jobia syytettiin.
 11. Ja niiden toiveet raukeavat, jotka syyttävät sinua rikkomuksesta, ja heidän suunnitelmansa haihtuvat tyhjiin, niin kuin härmä sulaa nousevan auringon polttavien säteiden voimasta.
 12. Ja Jumala on myös laskenut kätensä ja pannut sinettinsä muuttaakseen ajat ja vuodenajat ja sokaistakseen heidän mielensä, niin etteivät he voi ymmärtää hänen ihmeellisiä tekojansa, myös koetellakseen heitä ja vangitakseen heidät heidän viekkauteensa,
 13. myös koska heidän sydämensä ovat turmeltuneet, niin että se, minkä he mielellään suovat toisten osaksi, ja se, mitä he ilomielin näkevät toisten kärsivän, tulisi heidän itsensä päälle viimeiseen määräänsä asti;
 14. että myös heidän hankkeensa sortuisivat ja heidän toiveensa murskaantuisivat;
 15. ja että ei kestä monta vuotta, ennen kuin heidät ja heidän jälkeläisensä pyyhitään pois taivaan alta, sanoo Jumala, niin ettei yhtäkään heistä jää muurille.
 16. Kirotut ovat kaikki ne, jotka nostavat kantapäänsä minun voideltujani vastaan, sanoo Herra, ja huutavat että nämä ovat tehneet syntiä, kun he eivät ole syntiä tehneet minun edessäni, sanoo Herra, vaan ovat tehneet sitä, mikä oli soveliasta minun silmissäni, ja sitä minkä olen käskenyt.
 17. Mutta ne, jotka huutavat: Rikkomus! tekevät niin, koska he ovat synnin palvelijoita ja ovat itse tottelemattomuuden lapsia.
 18. Ja ne, jotka vannovat väärin palvelijoitani vastaan saattaakseen heidät orjuuteen ja kuolemaan;
 19. voi heitä, koska he ovat rikkoneet lapsukaisiani vastaan, heidät tullaan erottamaan pois minun huoneeni toimituksista.
 20. Heidän korinsa ei ole täysi oleva, heidän talonsa ja aittansa tuhoutuvat ja ne, jotka ovat heitä liehakoineet, tulevat heitä halveksimaan.
 21. Heillä ei ole oleva oikeutta pappeuteen, ei myöskään heidän jälkeläisillään sukupolvesta sukupolveen.
 22. Heidän olisi ollut parempi jos myllynkivi olisi ripustettu heidän kaulaansa ja heidät olisi upotettu meren syvyyteen.
 23. Voi kaikkia niitä, jotka vahingoittavat minun kansaani ja ajavat sitä ja murhaavat ja todistavat sitä vastaan, sanoo Herra Sebaot; kyykäärmeiden sikiöt eivät pääse helvetin tuomiota pakoon.
 24. Katso, silmäni näkevät ja tuntevat kaikki heidän tekonsa ja minulla on varattuna äkillinen tuomio määräaikanansa heitä kaikkia varten;
 25. sillä jokaisella ihmisellä on määrätty aikansa, tekojensa mukaan.
 26. Jumala on Pyhän Henkensä kautta, Pyhän Hengen sanomattoman lahjan kautta antava sinulle tiedon, jota ei ole maailman alusta asti ilmoitettu ennen kuin nykyisenä aikana,
 27. jota meidän esi-isämme kaivaten odottivat ilmoitettavaksi viimeisinä aikoina ja johon enkelit suuntasivat heidän mielensä heille varattuna kirkkauden täyteytenä,
 28. tulevaan aikaan, jolloin mitään ei pidätetä, olipa sitten olemassa yksi Jumala tai monta jumalaa, heidät ilmoitetaan.
 29. Kaikki valtaistuimet ja herraudet, hallitukset ja vallat ilmoitetaan ja suodaan kaikille, jotka ovat pysyneet lujina Jeesuksen Kristuksen evankeliumin puolesta.
 30. Samoin, jos on määrätty rajoja taivaille tai merille tai kuivalle maalle tai auringolle, kuulle tai tähdille;
 31. kaikki niiden kiertoajat, kaikki määrätyt päivät, kuukaudet ja vuodet ja kaikkien niiden päivien, kuukausien ja vuosien päivät ja kaikki niiden kirkkaudet, lait ja määräajat ilmoitetaan aikojen täyttymisen armotalouden aikana,
 32. sen mukaan, mikä säädettiin kaikkien muiden jumalien iankaikkisen Jumalan neuvonpidossa, ennen kuin tätä maailmaa oli, varattavaksi sen päättymiseen ja loppuun asti, jolloin jokainen ihminen on astuva hänen iankaikkisten kasvojensa eteen ja hänen katoamattomaan lepoonsa.
 33. Kuinka kauan virtaava vesi voi pysyä saastaisena? Mikä voima voi pidättää taivaita? Yhtä hyvin ihminen voisi ojentaa heikon käsivartensa pysäyttääkseen Missouri-virran säädetyn juoksun tai kääntää sen vastavirtaan, kuin estää Kaikkivaltiasta vuodattamasta tietoa taivaasta myöhempien aikojen pyhien pään päälle.
 34. Katso, monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ja miksi he eivät ole valituita?
 35. Koska he ovat niin suuresti kiinnittäneet sydämensä siihen, mikä on tästä maailmasta, ja pyrkivät saamaan kunniaa ihmisiltä, etteivät he opi tätä yhtä opittavaa:
 36. että pappeuden oikeudet on erottamattomasti liitetty taivaan voimiin ja että taivaan voimia ei voida hallita eikä käyttää kuin ainoastaan vanhurskauden periaatteita noudattaen.
 37. Se, että ne voidaan antaa meille, on totta; mutta kun me pyrimme peittelemään syntejämme tai tyydyttämään ylpeyttämme, turhamaista kunnianhimoamme tai hallitsemaan tai vallitsemaan tai pakottamaan ihmislasten sieluja pienimmälläkään vääryydellä, katso, silloin taivaat vetäytyvät pois, Herran Henki tulee murheelliseksi, ja kun se on vetäytynyt pois: siihen päättyy tämän miehen pappeus eli valtuus.
 38. Katso, ennen kuin hän aavistaakaan, hänet on jätetty yksinään potkimaan tutkainta vastaan, vainoamaan pyhiä ja taistelemaan Jumalaa vastaan.
 39. Murheellisesta kokemuksesta olemme oppineet, että on melkein kaikkien ihmisten luonnon ja taipumuksen mukaista, että niin pian kuin he saavat vähän toimivaltaa, niin kuin he luulevat, he alkavat heti vääryydellä herroina hallita.
 40. Senpä vuoksi monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.
 41. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä pitäisi perustaa pappeuden voimaan, vaan ainoastaan taivutteluun, pitkämielisyyteen, lempeyteen, nöyryyteen, vilpittömään rakkauteen,
 42. ystävällisyyteen ja puhtaaseen tietoon, joka suuresti avartaa sielun, teeskentelemättä ja vilpistelemättä,
 43. ajallansa ankarasti nuhdellen, kun Pyhä Henki siihen johtaa, ja sen jälkeen osoittaen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, ettei hän pitäisi sinua vihollisenaan,
 44. että hän tietäisi, että uskollisuutesi on lujempi kuin kuoleman siteet.
 45. Olkoon sisimpäsi myös täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskonveljiä kohtaan, ja kaunistakoon ajatuksesi aina hyve; silloin sinun uskalluksesi on vahvistuva Jumalan kasvojen edessä ja pappeuden oppi on taivaan kasteena valuva sieluusi,
 46. Pyhä Henki on oleva seuranasi alati, valtikkasi katoamaton vanhurskauden ja totuuden valtikka, sinun herrautesi on oleva iankaikkinen herraus, ja pakkoon ryhtymättäsi se on tulviva osaksesi aina ja iankaikkisesti.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05