Opin ja Liittojen kirja

Luku 123


PYHIEN VELVOLLISUUS vainoojiansa kohtaan Joseph Smithin, profeetan, esittämänä hänen ollessaan Libertyn vankilassa, Missourissa, maaliskuussa 1839. Ks. History of the Church, osa 3, s. 302. — Kaikki, mikä koskee vainottujen kärsimyksiä ja vääryyksiä heitä vastaan, on merkittävä muistiin. — Muistiinpanot vainosta julkaistava.
 1. Ja vielä, eikö kaikkien pyhien olisi soveliasta koota yhteen tietoja kaikista tapahtumista ja kärsimyksistä ja vääryyksistä, jotka ovat tulleet heidän osakseen tämän valtion väestön taholta.
 2. samoin kaikesta omaisuudesta ja siitä vahingosta, jonka heidän maineensa ja persoonansa sekä kiinteä omaisuutensa ovat kärsineet,
 3. samoin myös kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat osallistuneet heidän sortamiseensa, sikäli kuin niistä voidaan saada tietoja ja ne voidaan paljastaa.
 4. Ja voitaneen ehkä asettaa toimikunta tutkimaan kaikkea tätä ja hankkimaan selvityksiä sekä valaehtoisia todistuksia samoin kuin kokoamaan liikkeellä olevat häväistyskirjoitukset;
 5. ja kaikki, mikä on aikakauslehdissä ja tietosanakirjoissa, ja kaikki kunniaa loukkaavat kertomukset, joita on julkaistu tai joita nyt kirjoitetaan, sekä niiden kirjoittajat, ja esittämään koko se pirullinen alhaisuuden ja katalien ja murhaavien petosten sarja, joka on kohdistettu tätä kansaa vastaan,
 6. että emme ainoastaan saattaisi sitä julki kaikelle maailmalle vaan myös esittäisimme sen hallituksen johtomiehille kaikessa synkkyydessään ja helvetinkarvaudessaan viimeisenä yrityksenä, jonka taivaallinen Isämme on antanut tehtäväksemme, ennen kuin on mahdollista meidän täysin ja kokonaan väittää omaksemme sitä lupausta, joka on saattava hänet esille kätköpaikastaan; ja myös, että koko kansakunta jäisi vaille, mitä puolustuksekseen esittää, ennen kuin on mahdollista, että hän ilmaisee voimallisen käsivartensa väkevyyden.
 7. Tämä on ehdoton velvollisuutemme Jumalaa kohtaan ja enkeleitä kohtaan, joiden rinnalla me joudumme seisomaan, sekä myös itseämme, vaimojamme ja lapsiamme kohtaan, jotka ovat joutuneet alistumaan tuskalla, murheella ja vaivalla kaikkein tuhoavimman murhan, hirmuvallan ja sorron alle, jota on tukenut ja yllyttänyt ja kannattanut sen hengen vaikutus, joka niin lujasti on kiinnittänyt lasten sydämeen isien uskontunnustukset, isien, jotka ovat perineet valhetta, ja täyttänyt maailman hämmennyksellä, ja kasvanut yhä voimakkaammaksi ja on nyt pääsyy kaikkeen turmelukseen, ja koko maa huokaa pahuutensa taakan alla.
 8. Se on rautainen ies, se on luja side, se on itse helvetin käsiraudat ja ketjut ja kahleet ja jalkaraudat.
 9. Sen tähden tämä on ehdoton velvollisuutemme, ei ainoastaan omia vaimojamme ja lapsiamme vaan myös leskiä ja orpoja kohtaan, joiden miehet ja isät on murhattu sen rautaisen käden alla.
 10. Nämä pimeät ja mustat teot riittävät saamaan itse helvetin värisemään ja jäykistymään ja kalpenemaan, ja itse perkeleen kädet vapisemaan ja lamaantumaan.
 11. Ja se on myös ehdoton velvollisuutemme koko nousevaa sukupolvea ja kaikkia puhdassydämisiä kohtaan —
 12. sillä maan päällä on vielä kaikkien lahkojen, ryhmien ja uskontokuntien keskuudessa monia ihmisten taitavien juonien sokaisemia, juonien, joiden avulla nämä vaanivat pettääkseen, ja heitä pidättää totuudesta vain se, etteivät he tiedä mistä sen löytäisivät —
 13. että me kuluttaisimme ja käyttäisimme elämämme saattamalla valoon kaikki pimeyden kätköt, sikäli kuin ne tunnemme; ja ne totisesti ilmoitetaan taivaasta —
 14. tästä tulee siis huolehtia suurella vakavuudella.
 15. Älköön kukaan pitäkö näitä asioita vähäisinä, sillä tulevaisuudessa on paljon pyhiä koskevaa, mikä riippuu niistä.
 16. Te tiedätte, veljet, että varsin pieni peräsin hyödyttää myrskyssä sangen paljon suurta laivaa pitämällä sen oikeassa suunnassa sekä tuulessa että aallokossa.
 17. Tehkäämme siis, rakkaat veljet, rohkeasti kaikki, mikä on meidän vallassamme, ja sitten voimme pysyä hiljaa täysin varmoina siitä, että näemme Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05