Opin ja Liittojen kirja

Luku 127


KIRJE, jonka Joseph Smith, profeetta, lähetti myöhempien aikojen pyhille Nauvoossa, Illinois'ssa, kirje sisältää ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta, se on päivätty Nauvoossa 1. syyskuuta 1842. — Ankaran vainon ja siitä johtuneiden keskeytysten takia työssänsä profeetta päättää vetäytyä pois vähäksi aikaa. — Hän iloitsee Jumalan asian lopullisesta voitosta. — Hän ilmoittaa Herran sanan luettelosta, joka on laadittava kuolleiden puolesta toimitetuista kasteista.
 1. Koska Herra on ilmoittanut minulle, että viholliseni sekä Missourissa että tässä valtiossa olivat jälleen ryhtyneet ajamaan minua takaa, ja koska he vainoavat minua syyttä eikä heillä ole oikeuden eikä oikeudenmukaisuuden häivääkään puolellaan nostaessaan syytteitä minua vastaan, ja koska kaikki heidän väitteensä perustuvat mitä mustimmalle valheelle, olen sen tähden pitänyt tarkoituksenmukaisena ja viisaana lähteä pois paikkakunnalta vähäksi aikaa oman turvallisuuteni takia. Kaikille niille, joiden kanssa olen asioinut, tahtoisin sanoa, että olen jättänyt asiani edusmiesten ja apulaisten hoitoon, ja he tulevat toimittamaan kaikki asiat viipymättä ja asianmukaisesti ja pitämään huolta, että kaikki velkani maksetaan aikanaan omaisuutta luovuttamalla tai muulla tavoin, niin kuin tilanne vaatii tai olosuhteet sallivat. Kun saan kuulla, että rajuilma on kokonaan ohi palaan jälleen teidän luoksenne.
 2. Ja mitä tulee niihin vaaroihin, joita minä joudun kestämään, ne tuntuvat minusta vähäisiltä, koska ihmisen kateus ja viha ovat olleet tavanomaisena osanani kaikkina elinpäivinäni ja minkä tähden, se tuntuu ihmeelliseltä, ellei minua jo ennen kuin maailma perustettiin, määrätty johonkin hyvään tarkoitukseen taikka pahaan, aivan niin kuin haluatte sitä nimittää. Arvostelkaa itse. Jumala tietää kaiken tämän, olkoonpa se hyvä tai paha. Mutta kuitenkin: Minä olen tottunut uimaan syvässä vedessä. Se kaikki on tullut toiseksi luonnokseni, ja minä tahdon, niin kuin Paavali, kerskata ahdistuksista, sillä aina tähän päivään saakka isieni Jumala on pelastanut minut näistä kaikista, ja hän on vastedeskin pelastava minut, sillä katsokaa ja nähkää, minä olen saava voiton kaikista vihollisistani, sillä Herra Jumala on sen puhunut.
 3. Kaikki pyhät riemuitkoot siis ja iloitkoot ylen määrin, sillä Israelin Jumala on heidän Jumalansa, ja hän on mittaava oikeudenmukaisen palkan kaikkien heidän sortajiensa pään päälle.
 4. Ja vielä, totisesti näin sanoo Herra: Jatkukoon työ minun temppelini hyväksi ja kaikki työ, minkä olen määrännyt teille, älköönkä se lakatko, ja olkaa kaksin verroin ahkeria ja kestäviä ja kärsivällisiä ja uutteria, niin ette jää palkkaanne vaille, sanoo Herra Sebaot. Ja jos ihmiset vainoavat teitä, niin samoin he vainosivat profeettojakin ja vanhurskaita miehiä, jotka olivat ennen teitä. Kaikesta tästä on olemassa palkka taivaassa.
 5. Ja vielä minä annan teille sanan kasteesta kuolleidenne puolesta.
 6. Totisesti näin sanoo Herra teille kuolleistanne: Kun joku teistä antaa kastaa itsensä kuolleidenne puolesta niin olkoon paikalla luettelonpitäjä, ja hän olkoon silminnäkijänä kastetoimituksissanne, hän kuulkoon korvillaan, jotta hän voisi todistaa totuudesta, sanoo Herra;
 7. niin että kaikki teidän muistiinpanonne merkittäisiin kirjoihin taivaassa; että kaikki, minkä ikinä te sidotte maan päällä, olisi sidottu taivaassa; että kaikki, minkä te päästätte maan päällä, olisi päästetty taivaassa;
 8. sillä minä aion palauttaa maan päälle paljon sellaista, mikä kuuluu pappeuteen, sanoo Herra Sebaot.
 9. Ja vielä, kaikki muistiinpanot pidettäköön järjestyksessä, että ne voidaan panna pyhän temppelini arkistoon säilytettäväksi muistossa sukupolvesta sukupolveen, sanoo Herra Sebaot.
 10. Haluan sanoa kaikille pyhille, että olen suuresti halannut puhua heille ensi sapatin päivänä korokkeelta aiheenani kaste kuolleiden puolesta. Mutta koska se ei ole minun vallassani, niin minä kirjoitan aika ajoin Herran sanan tästä asiasta ja lähetän sen teille postitse, samoin kuin paljon muuta.
 11. Lopetan nyt kirjeeni tällä kertaa ajan puutteen takia, sillä vihollinen valvoo, ja, niin kuin Vapahtaja on sanonut, tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään.
 12. Katso, minä rukoilen Jumalaa, että te kaikki pelastuisitte. Ja minä allekirjoitan, palvelijanne Herrassa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon profeetta ja näkijä
  JOSEPH SMITH
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05