Opin ja Liittojen kirja

Luku 130


Tärkeitä ohjeita, jotka Joseph Smith, profeetta, on antanut Ramusissa, Illinoisissa, 2. huhtikuuta 1843. — Kun Vapahtaja ilmestyy, Hän on oleva todellisessa hahmossaan, ihmisen muodossa. — Enkelien asuinsija. — Maa pyhitetyssä ja kuolemattomassa tilassaan. — Profetia suurista vaikeuksista ja paljosta verenvuodatuksesta, jotka tulevat alkamaan Etelä-Carolinasta. — Herran tulemisen aikaa ei ilmoiteta selvästi. — Tässä elämässä saavutettu ymmärrys pysyy omistajallaan. — Taivaassa säädetty laki, että siunauksia voi saada ainoastaan kuuliaisuudesta niitä lakeja kohtaan, joihin ne perustuvat. — Isällä ja Pojalla on ruumis lihaa ja luuta. — Pyhä Henki on henkipersoona.
 1. Kun Vapahtaja ilmestyy, me näemme hänet sellaisena kuin hän on. Me näemme, että hän on ihminen, meidän kaltaisemme.
 2. Ja tämä sama yhteys, joka vallitsee meidän keskuudessamme täällä, on vallitseva keskuudessamme siellä, mutta siihen yhdistyy iankaikkinen kirkkaus, mikä kirkkaus ei nyt ole osanamme.
 3. Joh. 14:23, Isän ja Pojan ilmestymisellä tarkoitetaan tässä jakeessa heidän ilmestymistään persoonana, ja ajatus, että Isä ja Poika asuvat ihmisen sydämessä, on vanha lahkolaiskäsitys, ja se on väärä.
 4. Vastaukseksi kysymykseen: Eivätkö Jumalan ajanmitta, enkelin ajanmitta, profeetan ajanmitta ja ihmisen ajanmitta riipu taivaankappaleesta, jolla he asuvat?
 5. Minä vastaan: Riippuvat kyllä. Mutta eivät ketkään enkelit palvele tätä maata paitsi ne, jotka kuuluvat taikka ovat kuuluneet siihen.
 6. Enkelit eivät asu taivaankappaleella, joka on tämän maan kaltainen,
 7. vaan he asuvat Jumalan kasvojen edessä pallolla, joka on ikään kuin lasi- ja tulimeri, missä kaikki, menneet, nykyiset ja tulevaiset, ilmoitetaan heidän kirkkaudekseen, ja he ovat aina Herran edessä.
 8. Paikka, missä Jumala asuu on suuri uurim ja tummim.
 9. Tämä maa pyhitetyssä ja kuolemattomassa tilassaan tehdään kristallin kaltaiseksi, ja se on oleva uurimina ja tummimina asukkaille, jotka siinä asuvat, ja sen kautta kaikki, mikä kuuluu alempaan valtakuntaan tai kaikkiin alemman järjestyksen valtakuntiin, ilmoitetaan niille, jotka siinä asuvat; ja tämä maa on oleva Kristuksen.
 10. Silloin valkoinen kivi, josta puhutaan Ilmestyskirjan 2:17:ssa, on tuleva uurimiksi ja tummimiksi jokaiselle, joka sen saa, ja sen kautta tehdään tiettäväksi se, mikä kuuluu korkeamman järjestyksen valtakuntiin;
 11. ja jokaiselle, joka tulee selestiseen valtakuntaan, annetaan valkoinen kivi, johon on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Tämä uusi nimi on avainsana.
 12. Minä profetoin Herran Jumalan nimessä, että vaikeudet, jotka tulevat aikaansaamaan suurta verenvuodatusta, ennen kuin Ihmisen Poika tulee, alkavat Etelä-Carolinasta.
 13. Ne tulevat todennäköisesti saamaan alkunsa orjakysymyksestä. Tämän julisti minulle ääni minun rukoillessani tämän asian vuoksi 25. joulukuuta 1832.
 14. Rukoilin kerran hyvin hartaasti tietoa, milloin Ihmisen Pojan tulemus on oleva, ja silloin kuulin äänen sanovan:
 15. Joseph, poikani, jos sinä elät kahdeksankymmenen viiden vuoden ikään, sinä näet Ihmisen Pojan kasvot. Tämä siis riittäköön, äläkä enää vaivaa minua tällä asialla.
 16. Niin minä jäin epätietoisuuteen siitä, tarkoittiko tämä tuleminen tuhatvuotisen valtakunnan alkamista vai jotakin sitä edeltävää ilmestymistä vai sitä, että minä kuolisin ja niin näkisin hänen kasvonsa.
 17. Minä uskon, että Ihmisen Pojan tuleminen ei tapahdu ennen sitä.
 18. Jokainen älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, on nouseva meidän kanssamme ylösnousemuksessa.
 19. Ja jos joku tässä elämässä ahkeroimisellaan ja kuuliaisuudellaan hankkii enemmän tietoa ja älyä kuin toinen, niin hän on oleva tulevassa maailmassa niin paljon tätä edellä.
 20. On olemassa laki, peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista, laki, johon kaikki siunaukset perustuvat.
 21. Ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, niin se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu.
 22. Isällä on ruumis lihaa ja luuta, samalla tavalla kosketeltava kuin ihmisellä; niin on myös Pojalla; mutta Pyhällä Hengellä ei ole lihaa ja luuta olevaa ruumista, vaan hän on henkipersoona. Jos ei näin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua meissä.
 23. Ihminen voi saada Pyhän Hengen, se voi laskeutua hänen päällensä jäämättä pysyvästi häneen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-09-21 - Päivitetty 1999-10-05