Opin ja Liittojen kirja

Luku 132


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Nauvoossa, Illinois'ssa, ja kirjoitettiin muistiin 12. heinäkuuta 1843. Se koskee uutta ja iankaikkista liittoa, mihin sisältyy avioliiton iankaikkisuus, sekä myös monivaimoisuutta. — Profeetta kysyy Herralta. — Häntä kehotetaan valmistautumaan ottaakseen vastaan uuden ja iankaikkisen liiton. — Tämän lain ehdot. — Herran säätämän pyhän pappeuden voiman täytyy vaikuttaa toimituksissa, jotta ne olisivat pätevät haudan tuolla puolen. — Maallisen valtuuden vahvistama avioliitto on voimassa vain kuolevaisuudessa. — Vaikka avioliiton solmimismuoto osoittaisi, että se on tarkoitettu sekä ajaksi että iankaikkisuudeksi, toimitus ei kuitenkaan ole pätevä haudan tuolla puolen, jos sitä ei ole suoritettu Pyhän pappeuden valtuuksin, Herran ohjeiden mukaisesti. — Niiden avioliittojen osaksi, jotka on asianmukaisesti solmittu ajaksi ja iankaikkisuudeksi, tulevat verrattomat siunaukset. — Mitä vaaditaan jumaluuden saavuttamiseksi. — Iankaikkisten elämäin merkitys. — Monivaimoisuus on otollista vain silloin, kun Herra sen käskee. — Haureuden synti. — Käsky Emma Smithille, profeetan vaimolle.
 1. Totisesti näin sanoo Herra sinulle palveiijani Joseph: Koska sinä olet pyytänyt minulta tietoa ja ymmärrystä siitä, miten minä, Herra, vanhurskautin palvelijani Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin, samoin kuin Mooseksen, Daavidin ja Salomon palvelijani, mitä tulee siihen periaatteeseen ja oppiin, jonka mukaan heillä oli monta vaimoa ja sivuvaimoa;
 2. katso ja näe, minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja vastaan sinulle tähän asiaan.
 3. Valmista siis sydämesi vastaanottamaan ja noudattamaan niitä ohjeita, jotka minä nyt annan sinulle sillä kaikkien, joille tämä laki ilmoitetaan, on oltava sille kuuliaisia.
 4. Sillä katso, minä ilmoitan sinulle uuden ja iankaikkisen liiton, ja jos sinä et pysy siinä liitossa, sinä olet tuomittu sillä kukaan ei voi hyljätä tätä liittoa ja päästä minun kirkkauteeni.
 5. Sillä kaikki, jotka haluavat siunauksen minun käsistäni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen siunauksen saamiseksi, ja sen ehdoissa, niin kuin on säädetty ennen maailman perustamista.
 6. Ja mitä tulee uuteen ja iankaikkiseen liittoon, se säädettiin kirkkauteni täyteyttä varten, ja sen, joka saa kirkkauden täyteyden, täytyy ja tulee pysyä tässä laissa, tai hänet tuomitaan, sanoo Herra Jumala.
 7. Ja totisesti minä sanon teille, että tämän lain ehdot ovat seuraavat: Eivät mitkään liitot, sopimukset, sitoumukset, velvoitteet, valat, lupaukset, täyttämiset, yhdistämiset, liittämiset tai perimystoivo, joita ei tehdä tai jotka eivät tapahdu lupauksen Pyhän Hengen kautta ja joita ei sinetöi lupauksen Pyhä Henki hänen kauttaan, joka on voideltu, sekä ajaksi että koko iankaikkisuudeksi, ja tämä myös tapahdu korkeanpyhästi ilmoituksen ja käskyn kautta Voideltuni välityksellä, jonka olen määrännyt maan päällä pitämään hallussaan tämän valtuuden (ja minä olen määrännyt palvelijani Josephin pitämään hallussaan tätä valtuutta viimeisinä päivinä, ja maan päällä on kerrallaan vain yksi sellainen, jolle tämä valtuus ja tämän pappeuden avaimet on annettu) ole päteviä, eikä niillä ole pysyväisyyttä eikä voimaa kuolleiden ylösnousemuksessa taikka sen jälkeen, sillä kaikki sopimukset, joita ei ole tehty tätä tarkoitusta varten, päättyvät ihmisten kuollessa.
 8. Katso, minun huoneeni on järjestyksen huone, sanoo Herra Jumala, ei epäjärjestyksen huone.
 9. Olenko minä mielistyvä uhriin, sanoo Herra, jota ei ole uhrattu minun nimessäni?
 10. Tai otanko minä vastaan sinun kädestäsi sellaista, mitä en ole määrännyt?
 11. Ja määräänkö minä sinulle mitään, sanoo Herra, muutoin kuin lain kautta, niin kuin minä ja Isäni säädimme sinulle, ennen kuin maailma oli?
 12. Minä olen Herra, sinun Jumalasi ja minä annan sinulle tämän käskyn: Kukaan ei voi tulla Isän tykö muutoin kuin minun kauttani eli minun sanani kautta, joka on minun lakini, sanoo Herra.
 13. Ja kaikki, mikä on maailmassa, olivatpa sen sitten säätäneet ihmiset, valtaistuimet tai hallitukset tai vallat tai minkä nimiset tahansa, jotka eivät ole minun eivätkä minun sanani kautta, sanoo Herra, hajotetaan maahan, eikä se pysy ihmisten kuoleman jälkeen, ei ylösnousemuksessa eikä sen jälkeen, sanoo Herra, sinun Jumalasi.
 14. Sillä kaikki, mikä pysyy, on minusta, ja kaikki, mikä ei ole minusta, tulee järkkymään ja häviämään.
 15. Sen tähden, jos mies ottaa vaimon aviokseen maailmassa eikä nai häntä minun kauttani eikä minun sanani kautta ja tekee liiton hänen kanssaan niin pitkäksi aikaa, kuin mies on maailmassa ja nainen hänen kanssaan, heidän liittonsa ja avioliittonsa eivät ole voimassa heidän kuoltuansa ja poistuttuansa maailmasta; sen tähden heitä ei sido mikään laki, kun he ovat poissa maailmasta.
 16. Sen tähden he eivät nai eikä heitä naiteta, kun he ovat poissa maailmasta, vaan heidät määrätään taivaan enkeleiksi, jotka enkelit ovat palvelusta toimittavia palvelijoita ja avustavat niitä, jotka ovat kelvollisia paljon suurempaan, ylenpalttiseen ja iankaikkiseen kirkkauden täyteyteen
 17. sillä nämä enkeiit eivät pysyneet minun laissani; sen tähden he eivät voi avartua eivätkä enentyä, vaan he pysyvät erillään ja yksinäisinä, iankaikkisesti vailla korotusta pelastuksen tilassaan, eivätkä he tämän jälkeen ole jumalia, vaan Jumalan enkeleitä aina ja iankaikkisesti.
 18. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Jos mies nai naisen ja tekee liiton hänen kanssansa ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi ja jos tätä liittoa ei tehdä minun kauttani eikä sanani kautta, joka on minun lakini, eikä sitä sinetöi lupauksen Pyhä Henki sen kautta, jonka olen voidellut ja määrännyt tähän valtuuteen niin se ei ole pätevä eikä se ole voimassa, kun he ovat poissa maailmasta, koska heitä ei ollut yhdistetty minun kauttani eikä minun sanani kautta, sanoo Herra; kun he ovat poissa maailmasta, niin sitä ei voida siellä tunnustaa, koska sinne on määrätty enkelit ja jumalat, joiden ohi he eivät voi kulkea, sen tähden he eivät voi periä minun kirkkauttani, sillä minun huoneeni on järjestyksen huone sanoo Herra Jumala.
 19. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Jos mies nai naisen sanani kautta, joka on minun lakini, ja uuden ja iankaikkisen liiton kautta ja sen sinetöi heille lupauksen Pyhä Henki sen kautta, joka on voideltu ja jolle minä olen määrännyt tämän valtuuden ja tämän pappeuden avaimet, ja heille sanotaan: Te tulette esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa, tai jos se tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen, sitä seuraavassa ylösnousemuksessa, ja te tulette perimään valtaistuimia, valtakuntia, hallituksia ja valtoja, herrauksia, kaikki korkeudet ja syvyydet; silloin kirjoitetaan Karitsan elämän kirjaan: Hän älköön tehkö murhaa vuodattamalla viatonta verta; ja jos te pysytte minun liitossani ettekä tee murhaa vuodattaen viatonta verta, niin on tapahtuva kaikessa, niin kuin palvelijani on heille luvannut, ajassa ja koko iankaikkisuudessa, ja se on oleva täysin pitävä, kun he ovat poissa maailmasta ja he kulkevat ohi enkeleiden ja jumalien, jotka on sinne määrätty korotukseensa ja kirkkauteensa kaikessa, niin kuin heidän päällensä on sinetöity, ja tämä kirkkaus on oleva jälkeläisten täyteys ja jatkuminen aina ja iankaikkisesti.
 20. Silloin he ovat jumalia, koska heillä ei ole loppua; sen tähden he pysyvät iankaikkisesta iankaikkiseen koska heillä on jatkuminen, silloin he ovat kaiken yläpuolella, koska kaikki on heille alamaista. Silloin he ovat jumalia, koska heillä on kaikki valta, ja enkelit ovat heille alamaisia.
 21. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos te ette pysy minun laissani, te ette voi saavuttaa tätä kirkkautta.
 22. Sillä se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie korotukseen ja elämäin jatkumiseen, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät, koska te ette ota minua vastaan maailmassa ettekä tunne minua.
 23. Mutta jos te otatte minut vastaan maailmassa, niin te tulette tuntemaan minut ja saamaan korotuksenne, niin että missä minä olen, siellä tekin tulette olemaan.
 24. Tämä on iankaikkiset elämät: tuntea ainoa viisas ja totinen Jumala ja Jeesus Kristus jonka hän on lähettänyt. Minä se olen. Ottakaa siis vastaan minun lakini.
 25. Se portti on avara ja tie lavea, joka vie kuolemiin, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät, koska he eivät ota minua vastaan eivätkä pysy minun laissani.
 26. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos mies nai naisen minun sanani mukaan ja heidät sinetöidään lupauksen Pyhällä Hengellä määräykseni mukaan, ja jos toinen heistä tekee minkä tahansa synnin tai rikkomuksen Uutta ja iankaikkista liittoa vastaan tai tekee itsensä syypääksi kaikkinaiseen pilkkaamiseen, mutta ei tee murhaa vuodattaen viatonta verta, he tulevat kuitenkin esiin ensimmäisessa ylösnousemuksessa ja pääsevät korotukseensa, mutta heidät hävitetään lihassa ja jätetään saatanan rusikoitaviksi lunastuksen päivään asti, sanoo Herra Jumala.
 27. Pilkka Pyhää Henkeä vastaan, jota ei anneta anteeksi maailmassa eikä poissa maailmasta, on siinä, että te teette murhan vuodattaen viatonta verta ja hyväksytte minun osakseni tulleen kuoleman, sen jälkeen kun olette ottaneet vastaan uuden ja iankaikkisen liittoni, sanoo Herra Jumala, ja se, joka ei pysy tässä laissa, ei voi päästä minun kirkkauteeni vaan hänet tuomitaan, sanoo Herra Jumala.
 28. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja annan sinulle pyhän pappeuteni lain, jonka minä ja Isäni säädimme ennen kuin maailma oli.
 29. Kaiken minkä Aabraham sai, hän sai ilmoituksen ja käskyn kautta, minun sanani kautta sanoo Herra, ja hän on päässyt korotukseensa ja istuu valtaistuimellaan.
 30. Aabraham sai lupaukset siemenestään ja kupeidensa hedelmästä — ja sinä, palvelijani Joseph, olet hänen kupeistaan lähtenyt — joka jatkuisi niin kauan kuin he olisivat maailmassa, ja mitä tulee Aabrahamiin ja hänen siemeneensä poissa maailmasta, niin heillä olisi jatkuminen; sekä maailmassa että poissa maailmasta he jatkuisivat lukemattomina kuin tähdet, eli jos sinä lukisitkin rannan hiekkajyväset, et voisi niiden lukua mainita.
 31. Tämä lupaus on sinunkin koska sinä olet Aabrahamista ja lupaus annettiin Aabrahamille ja tämän lain kautta jatkuvat minun Isäni teot, joissa hän kirkastaa itsensä.
 32. Mene siis ja tee Aabrahamin tekoja; ota vastaan minun lakini, niin sinä pelastut.
 33. Mutta jos sinä et ota vastaan minun lakiani, sinä et voi saada Isäni lupausta, jonka hän antoi Aabrahamille.
 34. Jumala käski Aabrahamia, ja Saara antoi Aabrahamille Haagarin vaimoksi. Ja miksi Saara niin teki? Koska se oli laki, ja Haagarista syntyi monia kansoja. Sen tähden tämä oli, muun ohella, lupausten täyttymistä.
 35. Oliko Aabraham siis tuomion alainen? Totisesti minä sanon sinulle: Ei, sillä minä, Herra käskin niin.
 36. Aabraham sai käskyn uhrata poikansa Iisakin, vaikka oli kirjoitettu: Älä tapa. Mutta Aabraham ei kieltäytynyt, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.
 37. Aabraham sai sivuvaimoja, ja nämä synnyttivät hänelle lapsia, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi koska heidät annettiin hänelle ja hän pysyi minun laissani; samoin kuin Iisak ja Jaakob eivät myöskään tehneet mitään muuta kuin mistä he saivat käskyn, ja koska he eivät tehneet mitään muuta kuin mistä he saivat käskyn, he ovat päässeet korotukseensa lupausten mukaisesti, ja he istuvat valtaistuimilla eivätkä ole enkeleitä, vaan jumalia.
 38. Myös Daavid sai monta vaimoa ja sivuvaimoa, niin myös Salomo ja Mooses, minun palvelijani, sekä monet muut palvelijani hamasta luomakunnan alusta tähän asti, eivätkä he tehneet missään syntiä paitsi siina, mitä he eivät saaneet minulta.
 39. Daavidin vaimot ja sivuvaimot minä annoin hänelle Naatanin, palvelijani, ja muiden profeettain käden kautta, joilla oli tämän valtuuden avaimet; eikä hän missään tässä tehnyt syntiä minua vastaan paitsi Uurian ja hänen vaimonsa kohdalla; ja sen tähden hän lankesi korotuksestean ja sai osansa; eikä hän ole perivä heitä poissa maailmasta, sillä minä olen antanut heidät toiselle, sanoo Herra.
 40. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja minä olen antanut sinulle, palvelijani Joseph, tehtävän ja asetan kaiken kohdalleen. Ano mitä tahdot, niin se sinulle annetaan minun sanani mukaisesti.
 41. Ja koska sinä olet kysynyt minulta aviorikoksesta, niin totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos mies saa vaimon uudessa ja iankaikkisessa liitossa ja jos tämä on toisen miehen kanssa, jota minä en ole määrännyt hänelle pyhän voitelun kautta, niin hän on tehnyt huorin ja hänet hävitetään.
 42. Jos hän ei ole uudessa ja iankaikkisessa liitossa ja on toisen miehen kanssa, hän on tehnyt huorin.
 43. Ja jos hänen miehensä on toisen naisen kanssa ja mies oli lupauksen sitoma, niin mies on rikkonut lupauksensa ja tehnyt huorin.
 44. Ja jos nainen ei ole tehnyt huorin, vaan on viaton eikä ole rikkonut lupaustaan ja tietää sen, ja minä ilmoitan sen sinulle, palvelijani Joseph, niin sinulla on minun pyhän pappeuteni voimalla oleva valta ottaa hänet ja antaa hänet miehelle, joka ei ole tehnyt huorin, vaan on ollut uskollinen, sillä tämä tullaan asettamaan monien hallitsijaksi.
 45. Sillä minä olen antanut sinulle pappeuden avaimet ja voiman, jonka nojalla minä asetan kaiken kohdalleen ja ilmoitan sinulle kaiken oikealla ajallansa.
 46. Ja totisesti, totisesti, minä sanon sinulle: Kaikki, minkä sinä sinetöit maan päällä, on oleva sinetöity taivaassa, ja kaikki, minkä sinä sidot maan päällä minun nimessäni ja minun sanani kautta, sanoo Herra, on oleva iankaikkisesti sidottu taivaissa; ja joiden synnit sinä anteeksiannat maan päällä, niin ne ovat anteeksiannetut iankaikkisesti taivaissa ja joiden synnit sinä pidätät maan päällä, niille ne ovat pidätetyt taivaassa.
 47. Ja vielä, totisesti minä sanon: Sen, jonka sinä siunaat, minä siunaan, ja sen, jonka sinä kiroat, minä kiroan, sanoo Herra, sillä minä, Herra, olen sinun Jumalasi.
 48. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Joseph, että mitä tahansa sinä annat maan päällä ja kenelle tahansa sinä annat jonkun maan päällä sanani kautta ja lakini mukaisesti, häntä tulevat seuraamaan sinaukset, eivät kiroukset, sekä minun voimani, sanoo Herra, ja hän on oleva ilman tuomiota maan päällä ja taivaassa.
 49. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja olen kanssasi maailman loppuun asti ja kautta koko iankaikkisuuden; sillä totisesti minä sinetöin sinulle korotuksesi ja valmistan sinulle valtaistuimen Isäni valtakunnassa Aabrahamin, isäsi, kanssa.
 50. Katso, minä olen nähnyt uhrisi ja annan kaikki sinun syntisi anteeksi; minä olen nähnyt sinun uhrisi kuuliaisuudessa sille minkä olen käskenyt sinun tehdä. Mene siis niin minä valmistan sinulle pääsyn, niin kuin minä mielistyin siihen, että Aabraham oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin.
 51. Totisesti minä sanon sinulle: Minä annan käskyn palvelijattarelleni Emma Smithille, vaimollesi, jonka minä olen sinulle antanut, että hän pidättyisi ryhtymästä siihen, minkä minä käskin sinua antamaan hänelle, sillä niin minä tein, sanoo Herra, koetellakseni teitä kaikkia, samoin kuin minä koettelin Aabrahamia ja vaatiakseni teidän kädestänne uhrin liiton ja uhrausten kautta.
 52. Ja palvelijattareni Emma Smith ottakoon vastaan kaikki ne, jotka on annettu palvelijalleni Josephille ja jotka ovat hyveellisiä ja puhtaita minun edessäni; ja ne, jotka eivät ole puhtaita ja ovat sanoneet olevansa puhtaita, hävitetään, sanoo Herra Jumala.
 53. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja sinun tulee kuulla minun ääntäni; ja minä panen palvelijani Josephin paljon haltijaksi, sillä hän on ollut uskollinen vähässä, ja tästedes minä vahvistan häntä.
 54. Ja minä käsken palvelijatartani Emma Smithiä olemaan palvelijani Josephin tykönä ja liittymään häneen eikä kehenkään muuhun. Mutta jos hän ei pysy tässä käskyssä, hänet häviteteän, sanoo Herra, sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi ja hävitän hänet, jos hän ei pysy minun laissani.
 55. Mutta ellei hän pysy tässä käskyssä, niin palvelijani Joseph tehköön kaiken hänen hyväkseen, niin kuin on sanonut ja minä siunaan palvelijani Josephin ja annan hänen lisääntyä ja annan hänelle satakertaisesti isiä ja äitejä, veljiä ja sisaria, taloja ja peltoja, vaimoja ja lapsia tässä maailmassa ja iankaikkisten elämäin kruunuja iankaikkisissa maailmoissa.
 56. Ja vielä, totisesti minä sanon: Antakoon palvelijattareni palvelijalleni Josephille anteeksi hänen rikkomuksensa, ja silloin hän on itse saava anteeksi rikkomuksensa, joita hän on tehnyt minua vastaan, ja minä Herra, sinun Jumalasi siunaan hänet ja annan hänen lisääntyä ja saatan hänen sydämensä riemuitsemaan.
 57. Ja vielä minä sanon: Palvelijani Joseph älköön päästäkö omaisuuttansa pois käsistään ettei vihollinen tulisi ja tuhoaisi häntä, sillä saatana etsii tilaisuutta tuhotakseen; sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja Joseph on minun palvelijani, ja katso ja näe, minä olen hänen kanssansa, niin kuin olin Aabrahamin, sinun isäsi, kanssa hänen korotukseensa ja kirkkauteensa saakka.
 58. Nyt, mitä pappeuden lakiin tulee, niin on paljon, mikä kuuluu siihen.
 59. Totisesti, jos mies on Isäni kutsuma, niin kuin Aaron, minun oman ääneni kautta ja hänen äänensä kautta, joka minut lähetti, ja minä olen antanut hänelle tämän pappeuden valtuuden avaimet, niin hän ei tee syntiä, jos hän tekee jotakin minun nimessäni ja lakini mukaisesti ja sanani kautta, ja minä vanhurskautan hänet.
 60. Älköön siis kukaan syyttäkö palvelijaani Josephia, sillä minä vanhurskautan hänet, sillä hän tulee uhraamaan sen uhrin jonka minä hänen rikkomustensa takia vaadin hänen käsistänsä, sanoo Herra, sinun Jumalasi.
 61. Ja vielä pappeuden laista: Jos mies nai neitsyen ja haluaa naida toisen, ja ensimmäinen antaa suostumuksensa, ja jos hän nai toisen, ja he ovat neitsyitä eivätkä ole antaneet lupausta kenellekään muulle miehelle, silloin hänet vanhurskautetaan; hän ei voi tehdä huorin sillä he ovat hänelle annetut sillä hän ei voi tehdä huorin sen kanssa, joka on hänen omansa eikä kenenkään muun oma.
 62. Ja jos hänelle annetaan kymmenen neitsyttä tämän lain mukaan, niin hän ei voi tehdä huorin, sillä he ovat hänen omansa, ja he ovat hänelle annetut, sen tähden hänet on vanhurskautettu.
 63. Mutta jos joku tai kukaan näistä kymmenestä neitsyestä naimisiin mentyään on jonkun toisen miehen kanssa, silloin hän on tehnyt huorin ja hänet hävitetään; sIllä heidät annetaan miehelle, jotta he lisääntyisivät ja täyttäisivät maan minun käskyni mukaan ja sen lupauksen täyttämiseksi, jonka Isäni antoi ennen maailman perustamista, sekä heidän korotuksekseen iankaikkisissa maailmoissa, jotta he saavat synnyttää ihmissieluja, sillä tässä jatkuu minun Isäni työ, jotta hänet kirkastettaisiin.
 64. Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos jollakulla miehellä, jolla on tämän valtuuden avaimet, on vaimo ja mies opettaa hänelle minun pappeuteni tätä asiaa koskevan lain, silloin tämä uskokoon ja palvelkoon häntä, muuten hänet hävitetään, sanoo Herra, sinun Jumalasi, sillä minä hävitän hänet; sillä minä teen nimeni suureksi kaikkien niiden yllä, jotka ottavat vastaan minun lakini ja pysyvät siinä.
 65. On siis lain mukaista minun edessäni, jos vaimo ei ota vastaan tätä lakia, että mies ottaa vastaan kaiken, minkä minä, Herra, hänen Jumalansa, hänelle annan, koska vaimo ei uskonut eikä palvellut häntä minun sanani mukaisesti, ja niin vaimosta tulee rikkoja, ja mies ei ole Saaran lain alainen, hänen, joka palveli Aabrahamia lain mukaan, kun minä käskin Aabrahamia ottamaan Haagarin vaimokseen.
 66. Ja nyt, mitä tähän lakiin tulee, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Minä ilmoitan sinulle enemmän tämän jälkeen; tämä olkoon siis tällä hetkellä kylliksi. Katso, minä olen Alfa ja Omega. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-08-18 - Päivitetty 1999-10-05