Opin ja Liittojen kirja

Luku 136


HERRAN SANA JA TAHTO, annettu presidentti Brigham Youngin kautta Israelin talvileirissä, omaha-intiaanien alueella Missourijoen länsirannalla, lähellä Iowan Council Bluffsia, 14. tammikuuta 1847. — Organisaatiosuunnitelma länteen tapahtuvaa vaellusta varten. — Kehotuksia vanhurskauteen. — Herraa tulee kiittää sekä ilossa että surussa. — Oli välttämätöntä, että profeetta Joseph Smith sinetöi todistuksensa verellään.
 1. Herran sana ja tahto Israelin leiristä sen vaelluksella länteen:
 2. Kaikki Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kansa ja ne, jotka matkaavat heidän kanssaan, järjestykööt komppanioiksi liitoin ja lupauksin noudattaa kaikkia Herran, meidän Jumalamme, käskyjä ja säädöksiä.
 3. Komppaniat järjestettäköön siten, että on päämies kutakin sataa, viittäkymmentä ja kymmentä kohti ja johtaja kaksine neuvonantajineen niiden johdossa kahdentoista apostolin ohjauksen alaisena.
 4. Ja meidän liittomme on oleva, että me tahdomme vaeltaa kaikissa Herran säädöksissä.
 5. Jokainen komppania hankkikoon itsellensä kaikki ne vetoeläimet, vankkurit, muonavarat, vaatteet ja muut tarvikkeet, mitkä voi, matkaa varten.
 6. Kun komppaniat on järjestetty, ne ryhtykööt kaikin voimin valmisteluihin niitä varten, joiden on jäätävä.
 7. Jokainen komppania ratkaiskoon päämiestensä ja johtajiensa avulla, kuinka moni voi lähteä seuraavana keväänä, sitten he valitkoot riittävän määrän voimakkaita ja taitavia miehiä, joiden tulee varustautua vetoeläimillä, siemenillä ja maanviljelystyökaluilla ja lähteä uudisraivaajina suorittamaan valmistelut kevätkylvöä varten.
 8. Kantakoon kukin komppania suhteellisen osansa, omaisuutensa mukaisesti ottamalla mukaan köyhiä, leskiä, orpoja ja niiden omaisia, jotka ovat sotapalveluksessa, niin etteivät leskien ja orpojen huudot nousisi Herran korviin tätä kansaa vastaan.
 9. Jokainen komppania rakentakoon taloja ja raivatkoon peltoja viljan kasvattamiseksi niille, joiden on jäätävä tänä vuonna, ja tämä on Herran tahto kansastansa.
 10. Jokainen käyttäköön kaikkea vaikutusvaltaansa ja omaisuuttansa tämän kansan viemiseksi siihen paikkaan, mihin Herra on sijoittava Siionin vaarnan.
 11. Ja jos te teette tällä tavalla puhtain sydämin, kaikessa uskollisuudessa, niin te tulette olemaan siunatut, teidän lammaskatraanne ja karjalaumanne, peltonne, talonne ja perheenne tulevat siunatuiksi.
 12. Palvelijani Ezra T. Benson ja Erastus Snow järjestäkööt komppanian.
 13. Ja palvelijani Orson Pratt ja Wilford Woodruff järjestäkööt komppanian.
 14. Myös palvelijani Amasa Lyman ja George A. Smith järjestäkööt komppanian.
 15. Ja määrätkää johtajat ja sadan ja viidenkymmenen ja kymmenen päämiehet.
 16. Ja ne palvelijani, jotka on määrätty, menkööt ja opettakoot pyhille tämän minun tahtoni, niin että he olisivat valmiit lähtemään rauhan maahan.
 17. Menkää ja tehkää, niin kuin minä olen teitä käskenyt, älkääkä peljätkö vihollisianne, sillä he eivät saa voimaa pysäyttää minun työtäni.
 18. Siion lunastetaan minun soveliaaksi näkemänäni aikana.
 19. Ja jos joku koettaa ylentää itsensä eikä etsi minun neuvoani, hänellä ei ole oleva voimaa, vaan hänen mielettömyytensä on käyvä ilmi.
 20. Ahkeroikaa; ja pitäkaa kaikki toisillenne antamanne lupaukset, älkääkä himoitko sitä, mikä on veljenne omaa.
 21. Varjelkaa itsenne pahasta lausua turhaan Herran nimi, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne, teidän isienne Jumala, Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala.
 22. Minä olen se, joka johdatti Israelin lapset pois Egyptin maasta, ja viimeisinä päivinä käsivarteni on ojennettuna pelastamaan kansani Israelin.
 23. Lakatkaa kiistelemästä keskenänne, lakatkaa puhumasta pahaa toisistanne.
 24. Lakatkaa päihdyttämästä itseänne, ja olkoot sananne rakennukseksi toinen toisellenne.
 25. Jos lainaat lähimmäiseltäsi, niin palauta, minkä olet lainannut, ja jos et voi palauttaa sitä niin mene heti ja sano se lähimmäisellesi, ettei hän tuomitsisi sinua.
 26. Jos löydät jotakin, minkä lähimmäisesi on kadottanut, niin tutki tarkoin asiaa, kunnes voit toimittaa löytämäsi hänelle.
 27. Huolehdi tarkoin siitä, mikä sinulla on, että olisit ymmärtäväinen huoneenhaltija, sillä se on Herran, sinun Jumalasi armolahja ja sinä olet hänen huoneenhaltijansa.
 28. Jos olet iloinen, ylistä Herraa laulaen, soittaen, karkeloiden sekä ylistys- ja kiitosrukouksin.
 29. Jos olet murheellinen, huuda avuksesi Herraa, sinun Jumalaasi, anoen, että sielusi iloitsisi.
 30. Älä pelkää vihollisiasi, sillä he ovat minun kädessäni, ja minä teen heille tahtoni mukaan.
 31. Minun kansaani on koeteltava kaikessa, jotta se olisi valmis ottamaan vastaan sen kirkkauden, joka minulla on sitä varten, Siionin kirkkauden; ja se, joka ei kärsi kuritusta, ei ole minun valtakuntaani sovelias.
 32. Tietämätön oppikoon viisautta nöyrtyen ja huutaen avuksensa Herraa, Jumalaansa, jotta hänen silmänsä avautuisivat, niin että hän näkisi, ja hänen korvansa aukenisivat, että hän kuulisi.
 33. Sillä minun Henkeni on lähetetty maailmaan valmistamaan nöyriä ja murtuneita ja tuomioksi jumalattomille.
 34. Teidän veljenne ovat hyljänneet teidät ja todistuksenne, se kansa, joka on karkottanut teidät pois;
 35. ja nyt tulee heidän hätänsä päivä, tulevat murheen päivät, niin kuin synnytystuskat vaimolle, ja heidän surunsa on oleva suuri, elleivät he pian tee parannusta, sangen pian.
 36. Sillä he tappoivat profeetat ja ne, jotka lähetettiin heidän tykönsä, ja he ovat vuodattaneet viatonta verta, joka huutaa maasta heitä vastaan.
 37. Älkää siis ihmetelkö tätä, sillä te ette vielä ole puhtaat; te ette voi vielä kestää minun kirkkauttani; mutta te tulette näkemään sen, jos olette uskolliset ja pidätte kaikki sanani jotka minä olen antanut teille Aadamin päivistä Aabrahamiin, Aabrahamista Moosekseen, Mooseksesta Jeesukseen ja hänen apostoleihinsa ja Jeesuksen ja hänen apostoliensa päivistä Joseph Smithiin, jonka minä kutsuin enkelieni, palvelusta toimittavien palvelijoitteni kautta ja omalla äänelläni taivaista, saattamaan ilmi minun työni,
 38. jonka perustuksen hän laski ja oli uskollinen; ja minä otin hänet tyköni.
 39. Monet ovat ihmetelleet hänen kuolemaansa, mutta oli tarpeen, että hän sinetöi todistuksensa verellään, jotta hänen osakseen tulisi kunnia ja jumalattomat tuomittaisiin.
 40. Enkö minä ole pelastanut teitä vihollisiltanne, jättämällä vain todistajan nimestäni?
 41. Kuule siis nyt, oi sinä kirkkoni kansa, ja te vanhimmat, kuunnelkaa yhdessä; te olette saaneet minun valtakuntani.
 42. Ahkeroikaa pitää kaikki minun käskyni, etteivät tuomiot tule teidän päällenne ja uskonne raukea tyhjään ja etteivät vihollisenne saa teistä voittoa. Tällä hetkellä ei muuta. Amen ja amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-10-24 - Päivitetty 1999-10-05