Artikkelit > Mormonin kirja
Kolme eri muistiinpanolevyjen sarjaa on ilmoitettu Mormonin Kirjan nimilehdellä, nimittäin:

  1. Nefin levyt, joita, kuten kirjan sisällöstä selviää, oli kahdenlaisia — a) isommat levyt; b) pienemmät levyt. Edelliset olivat omistetut pääasiallisesti asianomaisten kansojen maalliselle historialle, kun taas jälkimmäiset sisälsivät enimmäkseen muistiinpanoja hengellisistä asioista.
  2. Mormonin levyt, jotka sisälsivät Mormonin laatiman lyhennelmän Nefin levyistä. Ne ovat varustettu monin lisähuomautuksin, minkä lisäksi selostukseen liittyy jatko-osana hänen itsensä kirjoittama historia sekä vielä Mormonin pojan, Moronin, tekemät lisäykset.
  3. Eterin levyt, jotka sisälsivät jaredilaisten historian Moronin lyhennelmänä; hän sisällytti siihen omia huomautuksiaan ja liitti aikakirjan yleiseen historiaan varustettuna nimellä Eterin kirja.
Näiden lisäksi mainittakoon muuan toinen levykokoelma, joka useasti mainitaan Mormonin Kirjassa, nimittäin:
  1. Laabanin vaskilevyt, jotka Lehin väki toi Jerusalemista; ne sisälsivät hebrealaisten kirjoituksia ja sukuluetteloita, joista nefiläisten aikakirjoissa esiintyy monia otteita.
Mormonin Kirja käsittää viisitoista pääosaa, joita, yhtä poikkeusta lukuunottamatta, nimitetään kirjoiksi ja joista kukin kantaa pääasiallisen tekijänsä nimeä. Näistä ovat ensimmäiset kuusi kirjaa, nimittäin Ensimmäinen Nefin, Toinen Nefin, Jaakobin, Enoksen, Jaaromin ja Omnin kirjat, käännöksiä Nefin pienempien levyjen vastaavista osista. Omnin ja Moosian kirjojen välissä on Mormonin Sanat, jotka liittävät toisiinsa Nefin muistiinpanot siinä muodossa kuin ne on kaiverrettu pienempiin levyihin, ja sen lyhennelmän, jonka Mormon laati myöhempiä ajanjaksoja kuvaavista isommista levyistä. Mormonin Sanat käsittävät muistiinpajojen edellisiä osia koskevan lyhyen selityksen ja samalla niiden jälkiosan esipuheen.
    Kirjan runko, Moosiasta Mormonin 7 lukuun asti, viimeksimainittu mukaanluettuna, on Mormonin Nefin levyistä laatiman lyhennelmän käännös. Mormonin Kirjan jälkiosa, Mormonin 8 luvusta kirjan loppuun asti, on Mormonin pojan, Moronin, kaivertama, joka ensiksi otti päättääkseen isänsä elämäkerran ja sitten laati jaredilaisten aikakirjasta lyhennelmän, joka sai nimen Eterin kirja. Myöhemmin hän lisäsi ne osat, jotka tunnemme nimellä Moronin kirja.
    Se kausi, jonka Mormonin Kirjan aikakirjat käsittävät, ulottuu vuodesta 600 e.Kr. vuoteen 421 j.Kr. Viimeksimainittuna vuonna, tai suunnilleen niihin aikoihin, Moroni, viimeinen nefiläisistä historiankirjoittajista, sinetöi pyhät muistiinpanot ja kätki ne Herran haltuun, jotta ne aikojen lopulla uudelleen tulisivat ilmi, kuten Jumalan ääni Hänen muinaisten profeettainsa kautta on ennustanut. V. 1827 tämä sama Moroni, tällöin ylösnousseena olentona, luovutti kaiverretut levyt Joseph Smithille.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-10-22 — 2004-08-27