MAP-kirkon omat pyhät kirjat


Paitsi Raamattua ("sikäli kuin se on oikein käännetty"), mormonit käyttävät seuraavia tekstejä virallisina pyhinä kirjoituksinaan eli ohjekirjoinaan:

 • Oppi ja liitot (ent. Opin ja Liittojen kirja)
 • Kallisarvoinen Helmi:
  • Aabrahamin kirja
  • Mooseksen kirja
  • Joseph Smithin kirjoituksia
  • Uskonkappaleet
 • Mormonin kirja "In this important and interesting book, the history of America is unfolded, from its first settlement by a colony that came from the Tower of Babel, at the confusion of languages to the beginning of the fifth century of the Christian era. We are informed by these records that America in ancient times has been inhabited by two distinct races of people. The first were called Jaredites and came directly from the Tower of Babel. The second race came directly from the city of Jerusalem, about six hundred years before Christ. They were principally Israelites, of the descendants of Joseph. The Jaredites were destroyed about the time that the Israelites came from Jerusalem, who succeeded them in the inheritance of the country. The principal nation of the second race fell in battle towards the close of the fourth century. The remnant are the Indians that now inhabit this country." Joseph Smith Jr., published in Times and Seasons March 1, 1842 and in History of the Church, Vol 4
 • Mormonin kirjan ensimmäinen painos 1830 [tekstitiedosto, n. 1,4Mb]

 • Opin ja Liittojen kirjan edeltäjä Käskyjen kirja (1833) on huonossa asemassa: jos vertaa näitä keskenään, näkee selvästi, missä kohdin Smith on saanut uusia ideoita ja "parannellut" vanhoja.
 • Lectures on Faith (Luentoja uskosta) Kirtlandissa, Ohiossa teologisen luokan oppitunneilla opetettua — pitäisi siis kaiken järjen mukaan olla huippuvirallista tekstiä. Ei kuitenkaan ole — esimerkiksi näissä teksteissä Jumalalla ei ole ruumista, kun taas nykyopin mukaan on. Tämä osasto on hissun kissun poistettu käytöstä v. 1921. Äänestystä asiasta ei liene pidetty, vaikka olisi pitänyt.
 • Raamatusta Joseph Smith teki uuden, mormonismille sopivamman käännöksen. Smithillä ei tiettävästi ollut minkäänlaisia käsikirjoituksia käännöstyössään, vaan se tuli "innoituksen" kautta.
 • Journal of Discourses, 26-osainen saarnakokoelma lähinnä kirkon konferensseista. Monia puheita lainataan jatkuvasti kirkon virallisissa oppikirjoissa. Näistä kirjoista kannattaa etsiä esim. Brigham Youngin, John Taylorin ja Wilford Woodruffin alkuperäisiä lausumia.

Muita kirkon virallisia tekstejä tai niiden osia:

Lisätietoa Mikä on pyhää kirjoitusta mormoneille?

 
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-10-21 — 2004-10-26