Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut > 3Tuomitseeko Mormonin kirja MAP-kirkon?


Monet luulevat päteväksi lauseketta "Jos Mormonin kirja on totta, niin silloin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on tosi kirkko". Minä taas uskon, että jos Mormonin kirja on totta, niin se on vielä yksi todiste siitä, että MAP-kirkko ei ole tosi.

Varhain 1830-luvulla kirkon uskomukset olivat sopusoinnussa Mormonin kirjan kanssa, mutta siitä lähtien kirkkon on jatkuvasti kehittynyt ja muuttunut, ja sen uskomukset ovat nykyään vain löyhästi sidoksissa Mormonin kirjaan. Mikäli kirkon joutuvat luopumukseen opettaessaan vääriä oppeja, niin silloin on todennäköistä, että MAP-kirkko on langennut luopumukseen.

Tätä voidaan valaista esimerkiksi Alma vanhemman kertomuksella.

Alma oli eräs pahan Nooa-kuninkaan vääristä papeista. Hän kuulee Abinadin saarnaavan, että Jeesus on "itse Jumala" sekä muita ajatuksia, jotka kuulostavat järkeviltä, jos pitää Abinadia kolminaisuusopin kannattajana. Alman sydän sulaa, ja hän alkaa opettaa erämaassa, kastaa itsensä sekä sen jälkeen useita muita. Sitten hän johtaa kansansa Sarahemlaan. Siellä hän perustaa kirkkoja, jotka ovat vain löyhästi yhteydessä toisiinsa.

Näitä eri kirkkoja sanotaan yhdessä "Jumalan kirkoksi". Ei siksi, että ne olisi perustettu pappeuden valtuudella — jota Almalla ei sitä paitsi edes ollut — vaan koska niissä "ei opetettu muuta kuin parannusta ja uskoa Jumalaan".

Tämä on ensimmäinen Mormonin kirjan maininta kirkon perustamisesta, ja se tapahtuu vasta noin 480 vuotta siitä, kun Lehi lähti Jerusalemista. He opettivat kolminaisuusopin mukaisia ajatuksia, ja kirkko perustettiin ilman pappeuden valtuutta. (Moosia 17-25.)

Käsitys kirkosta ja pappeuden valtuudesta on perusteellisesti erilainen nykyajan MAP-kirkossa.

Teoksessaan Mormon Hierarchy: Origins of Power Michael Quinn osoittaa, että mormonismissa valtuus on muuntunut jostakin, mikä kenellä tahansa Hengen tuntevalla saattoi olla, johonkin aivan muuhun, jota kirkon hierarkia kontrolloi katsomatta Hengen vaikutukseen.

Kun ymmärtää tämän, niin huomaa miten vakaumus Mormonin kirjan totuudesta alkaakin tuomita MAP-kirkon eikä suinkaan antaa sille pätevyyttä.

Minusta tämä johtaa päättelemään seuraavasti:

Jos Mormonin kirja on totta, niin silloin tosi Jumalan kirkko on joko jokin pienempi mormonilahko kuten Uudelleenorganisoitu MAP-kirkko (Kristuksen yhteisö) tai strangiitit, joiden opit vastaavat paremmin Mormonin kirjan opetuksia kuin MAP-kirkon opit, tai sitten Jumalan tosi kirkkoa ei ole maan päällä lainkaan, tai sitten koko tosi kirkon käsite on väärä, sillä Jumala ei perusta kirkkoja.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25