Opin ja Liittojen kirja

Luku 14


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta David Whitmerille Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa, kesäkuussa 1829. Whitmerin perhe oli suuresti kiinnostunut Mormonin kirjan kääntämisestä. Joseph muutti asumaan Whitmerien kotiin, jonne hän jäi, kunnes käännöstyö oli loppuun suoritettu ja julkaisuoikeus pian ilmestyvälle kirjalle hankittu. Saatuaan todistuksen työn aitoudesta perheen kolme poikaa alkoivat vakavasti miettiä, mikä olisi heidän henkilökohtainen velvollisuutensa, ja profeetta kysyi sitä Herralta. Tämä ilmoitus, samoin kuin kaksi seuraavaa (15. ja 16. luku), annettiin vastaukseksi uurimin ja tummimin kautta. — ks. History of the church, osa 1, s. 48. — David Whitmeristä tuli myöhemmin yksi Mormonin kirjan kolmesta silminnäkijästä. — määritellään ehdot iankaikkisen elämän saavuttamiseksi. — Herran aikomuksena on evankeliuminsa täyteyden saattaminen pakanoiden kautta Israelin huoneelle. — David Whitmer saa tiedon kutsumuksestaan osallistua myöhempien aikojen työhön. — hänelle luvataan palkka uskollisuuden ehdolla.
 1. Suuri ja kumma teko on kohta tuleva esiin ihmislapsille.
 2. Katso, minä olen Jumala! Ota vaarin minun sanastani, joka on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se erottaa sekä nivelet että ytimet; ota siis vaarin minun sanastani.
 3. Katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi; joka siis tahtoo korjata sivaltakoon sirpillään kaikella voimallansa ja korjatkoon niin kauan kuin päivä on, jotta hän kokoaisi sielulleen iankaikkisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.
 4. Se, joka sivaltaa sirpillään korjatakseen satoa, on Jumalan kutsuma.
 5. Jos sinä siis anot minulta, niin sinä saat; jos kolkutat, niin sinulle avataan.
 6. Ahkeroi minun Siionini alulle saattamisessa ja lujittamisessa. Pidä minun käskyni kaikessa.
 7. Ja jos sinä pidät minun käskyni ja pysyt vahvana loppuun asti, sinulla on oleva iankaikkinen elämä, mikä on suurin kaikista Jumalan lahjoista.
 8. Ja on tapahtuva, että jos sinä anot Isältä minun nimessäni uskossa luottaen, niin olet saava Pyhän Hengen, joka antaa puhuttavan, niin että voit olla sen todistajana, minkä olet sekä kuuleva että näkevä, ja voit julistaa parannusta tälle sukupolvelle.
 9. Katso, minä olen Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika, joka on luonut taivaat ja maan, valkeus, jota ei voi kätkeä pimeyteen.
 10. Sen tähden minun täytyy saattaa evankeliumini täyteys pakanoilta Israelin huoneelle.
 11. Ja katso, sinä olet David, ja sinut on kutsuttu olemaan apuna, ja jos sinä niin teet ja olet uskollinen, sinua siunataan sekä hengellisesti että ajallisesti, ja palkkasi on oleva suuri. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05