Opin ja Liittojen kirja

Luku 12


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Joseph Knight vanhemmalle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, toukokuussa 1829. Joseph Knight uskoi, mitä Joseph Smith oli selittänyt hallussaan olevista Mormonin Kirjan levyistä ja paraikaa käynnissä olevasta käännöstyöstä, ja oli antanut aineellista apua kääntäjälle ja hänen kirjurilleen. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 47. — Herran työn suuruus ja ihmeellisyys. — Jokainen, jolla on vakaa halu ja tarvittavat ominaisuudet, voi henkilökohtaisesti osallistua Siionin asian alulle saattamiseen ja lujittamiseen.
  1. Suuri ja kumma teko on kohta tuleva esiin ihmislasten keskuudessa.
  2. Katso, minä olen Jumala. Ota vaarin minun sanastani, joka on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se erottaa sekä nivelet että ytimet; ota siis vaarin minun sanastani.
  3. Katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi; joka siis tahtoo korjata, sivaltakoon sirpillään kaikella voimallansa ja korjatkoon niin kauan kuin päivä on, jotta hän kokoaisi sielulleen iankaikkisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.
  4. Se, joka sivaltaa sirpillään korjatakseen satoa, on Jumalan kutsuma.
  5. Jos sinä siis anot minulta, niin sinä saat; jos kolkutat, niin sinulle avataan.
  6. Koska sinä olet anonut, katso, minä sanon sinulle: Pidä minun käskyni ja ahkeroi Siionin asian alulle saattamiseksi ja lujittamiseksi.
  7. Katso, minä puhun sinulle sekä kaikille niille, jotka halajavat saattaa alulle tämän työn ja lujittaa sitä.
  8. Eikä kukaan voi olla apuna tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä rakkautta ja ellei hänellä ole uskoa, toivoa ja Kristuksen rakkautta sekä ellei hän ole itsensä hillitsevä kaikessa, mitä hänelle uskotaan.
  9. Katso, minä olen maailman valkeus ja elämä, minä, joka puhun nämä sanat, tarkkaa siis kaikella voimallasi, niin sinut kutsutaan. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05