Opin ja Liittojen kirja

Luku 11


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta hänen veljelleen Hyrum Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa, toukokuussa 1829. Tämä ilmoitus saatiin uurimin ja tummimin kautta vastaukseksi Josephin rukoukseen ja kysymykseen. — Suuren ja kumman teon alkaminen julistetaan. — Hyrumia kielletään toistaiseksi saarnaamasta, koska häntä ei ollut vielä kastettu eikä asetettu. — Hänelle vakuutetaan, että häntä odottaa Jumalan lahja niin pian, kuin hän on valmis vastaanottamaan sen. — Kirkon perustamiseen viitataan. — Hyrumia kehotetaan tutkimaan Jumalan sanaa, ennen kuin hän koettaa julistaa sitä. — Häntä varoitetaan kieltämästä ilmoituksen ja profetian henkeä.
 1. Suuri ja kumma teko on kohta tuleva esiin ihmislasten keskuudessa.
 2. Katso, minä olen Jumala. Ota vaarin minun sanastani, joka on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se erottaa sekä nivelet että ytimet; ota siis vaarin minun sanastani.
 3. Katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi, joka siis tahtoo korjata, sivaltakoon sirpillään kaikella voimallansa ja korjatkoon niin kauan kuin päivä on, jotta hän kokoaisi sielulleen iankaikkisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.
 4. Se, joka sivaltaa sirpillään korjatakseen satoa, on Jumalan kutsuma.
 5. Jos sinä siis anot minulta, niin sinä saat; jos kolkutat, niin sinulle avataan.
 6. Ja koska sinä olet anonut, katso, minä sanon sinulle: Pidä minun käskyni ja ahkeroi Siionin asian alulle saattamiseksi ja lujittamiseksi.
 7. Älä etsi rikkautta, vaan viisautta, ja katso, Jumalan salaisuudet paljastetaan sinulle, ja silloin sinut tehdään rikkaaksi. Katso, se, jolla on iankaikkinen elämä, on rikas.
 8. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: niin kuin sinä minulta halajat, niin sinulle annetaan, ja jos sinä halajat, sinusta tulee välikappale, jonka avulla tehdään paljon hyvää tämän sukupolven keskuudessa.
 9. Julista ainoastaan parannusta tälle sukupolvelle. Pidä minun käskyni ja auta minun työni ilmi saattamisessa käskyjeni mukaisesti, niin sinut siunataan.
 10. Katso, sinulla on lahja, eli sinä olet saava lahjan, jos pyydät minulta uskossa vilpittömin sydämin, uskoen Jeesuksen Kristuksen voimaan eli minun voimaani, joka puhun sinulle.
 11. Sillä katso, minä puhun. Katso, minä olen valkeus, joka loistaa pimeydessä, ja voimani kautta minä annan sinulle nämä sanat.
 12. Ja nyt, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Turvaa siihen Henkeen, joka johdattaa tekemään hyvää — tekemään oikein, vaeltamaan nöyrästi tuomitsemaan vanhurskaasti — ja se on minun Henkeni.
 13. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Minä olen antava sinulle Hengestäni, joka valistaa ymmärryksesi ja täyttää sielusi ilolla;
 14. silloin sinä tulet tietämään eli tämän kautta tulet tietämään kaiken vanhurskauteen kuuluvan, mitä halajat minulta, uskossa luottaen sen saavasi.
 15. Katso, minä sanon sinulle että sinun ei pidä luulla olevasi kutsuttu saarnaamaan, ennen kuin sinut kutsutaan;
 16. odota vielä vähän aikaa, kunnes sinulla on minun sanani, minun kallioni, kirkkoni ja evankeliumini, jotta varmuudella tuntisit minun oppini.
 17. Ja katso, silloin sinulle on tapahtuva halajamisesi ja uskosi mukaan.
 18. Pidä minun käskyni, malta mielesi ja turvaudu minun Henkeeni.
 19. Riipu minussa kaikesta sydämestäsi, jotta voisit auttaa sen valoon saattamisessa, mistä on puhuttu, nimittäin minun kirjani kääntämisessä, ole kärsivällinen, kunnes saat sen suoritetuksi.
 20. Katso, tämä on sinun työsi, että pidät minun käskyni kaikesta väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi.
 21. Älä pyri julistamaan sanaani, vaan pyri ensin saamaan itsellesi minun sanani, ja sitten on kielesi kirpoava; sitten, jos niin halajat, olet saava minun Henkeni ja minun sanani, Jumalan voiman, ihmisten saamiseksi vakuuttuneiksi.
 22. Mutta malta nyt mielesi, tutki minun sanaani, joka on ihmislasten keskuudessa, ja tutki myös sitä minun sanaani, joka on ilmaantuva ihmislasten keskuuteen, eli sitä, mitä nyt käännetään, kunnes olet saanut kaiken, mitä minä annan tämän sukupolven ihmislapsille, niin myös kaikki sen lisäksi annetaan.
 23. Katso, sinä olet Hyrum, minun poikani; etsi Jumalan valtakuntaa, niin myös kaikki annetaan sen mukaan kuin vanhurskasta on.
 24. Rakenna minun kalliolleni, joka on minun evankeliumini.
 25. Älä kiellä ilmoituksen henkeä äläkä profetian henkeä, sillä voi sitä, joka ne kieltää.
 26. Kokoa siis aarteita sydämeesi minun viisaudessani säätämäni ajan varalle, jolloin sinun on lähdettävä.
 27. Katso, minä puhun kaikille, joilla on halu hyvään ja jotka ovat sivaltaneet sirpillään korjatakseen satoa.
 28. Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä olen maailman elämä ja valkeus.
 29. Minä olen hän, joka tuli omiensa tykö, ja minun omani eivät ottaneet minua vastaan.
 30. Mutta totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että kaikille, jotka ottavat minut vastaan, mina olen antava voiman tulla Jumalan pojiksi, niille, jotka uskovat minun nimeeni. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05