Opin ja Liittojen kirja

Luku 10


ILMOITUS, joka annetttin Joseph Smithille, profeetalle, Harmonyssa, Pennsylvaniassa kesällä 1828. — Herra ilmoittaa Josephille muutoksista, joita ilkeämieliset ihmiset olivat tehneet Mormonin Kirjan 116-sivuiseen käsikirjoitukseen, mikä Martin Harrisille väliaikaisesti uskottuna oli kadonnut. Vrt. 3. lukuun. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 21, 23. — Pahansuopana hankkeena oli odottaa kunnes varastettujen sivujen tekstistä olisi tullut uusi käännös, ja sen jälkeen koettaa horjuttaa uskoa kääntäjään osoittamalla muutoksin aikaansaadut eroavuudet. Mormonin Kirjasta ilmenee, että tämä paha aikomus oli paholaisen suunnittelema ja Herran tiedossa jo Mormonin, muinaisen nefiläisen historioitsijan, laatiessa lyhennelmäänsä kerääntyneistä levyistä. Ks. Mormonin sanat 3—7.
 1. Nyt, katso, minä sanon sinulle: Koska sinä luovutit jumalattoman ihmisen käsiin ne kirjoitukset, joiden kääntämiseen uurimin ja tummimin avulla sinulle annettiin voima, sinä olet ne kadottanut.
 2. Ja samalla kadotit myös lahjasi, ja ymmärryksesi himmeni.
 3. Nyt se on kuitenkin palautettu sinulle; pidä siis huoli, että pysyt uskollisena, ja jatka aloittamaasi tapaan, kunnes olet saanut jäljellä olevan osan käännöstyöstä valmiiksi.
 4. Älä kiirehdi nopeammin äläkä ponnistele enempää, kuin sinulle on suotu voimaa ja mahdollisuuksia kyetäksesi kääntämään, mutta ole ahkera loppuun asti.
 5. Rukoile alati, että selviytyisit voittajana, että voittaisit saatanan ja välttäisit saatanan palvelijoiden kädet, jotka tukevat hänen työtänsä.
 6. Katso, he ovat tavoitelleet tuhota sinut, vieläpä se mies, johon olet luottanut, on koettanut tuhota sinut.
 7. Ja tämän tähden minä sanoin, että hän on jumalaton ihminen, sillä hän on koettanut ottaa pois sen, mikä on haltuusi uskottu, ja hän on myös koettanut hävittää lahjasi.
 8. Ja koska luovutit kirjoitukset hänen käsiinsä, katso, jumalattomat ovat ne sinulta ottaneet.
 9. Sinä olet siis luovuttanut ne, sen mikä on pyhää, pahan haltuun.
 10. Ja katso, saatana on pannut heidän sydämeensä, että he muuttaisivat ne sanat, jotka olet antanut kirjoittaa eli jotka olet kääntänyt ja jotka ovat joutuneet pois käsistäsi.
 11. Ja katso minä sanon sinulle: Koska he ovat muuttaneet sanat, niiden merkitys on ristiriidassa sen kanssa, minkä sinä käänsit ja annoit kirjoittaa.
 12. Ja tällä tavalla perkele on koettanut käyttää kavalaa juonta tuhotakseen tämän työn;
 13. sillä hän on pannut heidän sydämeensä, että he tekisivät tämän, jotta he valhetellen voisivat sanoa saaneensa sinut kiinni sanoissa, jotka olet sanonut kääntäneesi.
 14. Totisesti minä sanon sinulle, että en ole salliva saatanan toteuttaa tätä pahaa hankettaan.
 15. Sillä katso, hän on pannut heidän sydämeensä, että he saisivat sinut kiusaamaan Herraa, Jumalaasi, siten että pyydät saada kääntää ne uudestaan.
 16. Ja silloin, katso, he sanovat ja ajattelevat sydämessään: Katsokaamme, onko Jumala antanut hänelle kääntämisen voiman, jos hän on, hän antaa sen voiman hänelle uudelleenkin,
 17. ja jos Jumala jälleen antaa hänelle voiman, eli jos hän kääntää sen uudelleen, eli toisin sanoen, jos hän kirjoittaa samat sanat, katso, ne ovat meillä ja me olemme muuttaneet ne.
 18. Sen tähden ne eivät tule olemaan yhtäpitävät, ja me tulemme sanomaan, että hän on valehdellut sanoissaan ja ettei hänellä ole lahjaa eikä hänellä ole sitä voimaa.
 19. Siksi me tuhoamme hänet ja myös työn, ja me teemme sen, ettemme lopuksi joutuisi häpeään ja että saisimme kunniaa maailmalta.
 20. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että saatanalla on suuri valta heidän sydämessään, hän kiihottaa heitä pahaan sitä vastaan, mikä hyvää on.
 21. Ja heidän sydämensä ovat turmeltuneet ja täynnä jumalattomuutta ja iljetystä, ja he rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa ovat pahat. Sen tähden he eivät kysy minun tahtoani.
 22. Saatana kiihottaa heitä voidakseen johdattaa heidän sielunsa tuhoon.
 23. Ja niin hän on punonut kavalan juonen, kuvitellen tuhoavansa Jumalan työn; mutta minä olen vaativa tämän heidän käsistään, ja se on koituva heille häpeäksi ja kadotukseksi tuomiopäivänä.
 24. Hän nostattaa heidän sydämensä vihaan tätä työtä kohtaan
 25. ja hän sanoo heille: Pettäkää ja punokaa juonia ansoiksi että voisitte tuhota; katso, ei siitä ole vahinkoa. Ja niin hän houkuttelee heitä ja sanoo heille, ettei valehteleminen suinkaan ole syntiä, jos valehtelee saadakseen toisen kiinni valheesta ja tuhotakseen hänet.
 26. Ja näin hän houkuttelee ja johdattaa heitä, kunnes hän vetää heidän sielunsa helvettiin ja niin hän saattaa heidät takertumaan itse asettamaansa ansaan.
 27. Ja niin hän kuljeksii ja kiertää maata tavoitellen tuhota ihmissieluja.
 28. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Voi sitä, joka valhettelee pettääkseen, koska hän uskoo, että toinen valhettelee pettääkseen, sillä senkaltaiset eivät välty Jumalan tuomiolta.
 29. Katso, he ovat muuttaneet nämä sanat, koska saatana sanoo heille: Hän on pettänyt teitä — ja sitten hän houkuttelee heidät tekemään syntiä saadakseen sinut kiusaamaan Herraa, sinun Jumalaasi.
 30. Katso, minä sanon sinulle, että sinun ei pidä kääntää uudelleen niitä sanoja, jotka ovat joutuneet pois käsistäsi,
 31. sillä katso, he eivät tule toteuttamaan pahoja hankkeitaan valhettelemalla näistä sanoista. Sillä katso, jos sinä toisit esiin samat sanat, he sanoisivat että sinä olet valhetellut ja ollut kääntävinäsi, mutta puhunut ristiin.
 32. Ja katso, tämän he tekevät tunnetuksi, ja saatana tulee paaduttamaan ihmisten sydämet kiihottaakseen heitä vihaan sinua vastaan, niin etteivät he usko minun sanojani.
 33. Näin saatana aikoo kukistaa todistuksesi tämän sukupolven keskuudessa, jotta tämä työ ei tulisi esiin tämän sukupolven aikana.
 34. Mutta katso, tässä on viisaus; ja koska minä osoitan sinulle viisauden ja annan sinulle käskyjä - siitä, miten sinun on meneteltävä tässä asiassa, niin älä näytä tätä maailmalle, ennen kuin olet suorittanut loppuun käännöstyön.
 35. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle: Tässä on viisaus; älä näytä sitä maailmalle. Sillä minä sanoin: Älä näytä sitä maailmalle, jotta varjeltuisit.
 36. Katso, minä en sano, että sinun ei tule näyttää sitä vanhurskaille;
 37. mutta koska et aina voi ratkaista, kuka on vanhurskas etkä aina voi erottaa jumalattomia vanhurskaista, sen tähden minä sanon sinulle: Malta mielesi, kunnes minä katson hyväksi ilmoittaa maailmalle kaiken tästä asiasta.
 38. Ja nyt, totisesti minä sanon sinulle, että kertomus tapahtumista, jonka sinä kirjoitit ja joka joutui pois käsistäsi, on kaiverrettu Nefin levyihin.
 39. Ja sinä muistat niissä kirjoituksissa sanotun, että Nefin levyissä annettiin seikkaperäisempi selostus näistä tapahtumista.
 40. Ja koska Nefin levyihin kaiverrettu selostus käsittelee tarkemmin niitä asioita, joita viisaudessani tahdon saattaa ihmisten tietoon näistä tapahtumista,
 41. niin sinun on käännettävä ne kirjoitusmerkit, jotka on kaiverrettu Nefin levyihin, kunnes tulet kuningas Benjaminin hallitukseen eli siihen kohtaan, jonka olet kääntänyt ja joka sinulla vielä on hallussasi.
 42. Ja katso, julkaise se Nefin kirjana; ja niin minä olen saattava ymmälle ne, jotka ovat muuttaneet minun sanani.
 43. Minä en salli heidän hävittävän työtäni, ja minä olen näyttävä heille, että minun viisauteni on suurempi kuin perkeleen viekkaus.
 44. Katso, heillä on vain osa eli lyhennelmä Nefin kertomuksesta.
 45. Katso, moni asia, joka on kaiverrettu Nefin levyihin, valaisee tarkemmin minun evankeliumiani, sen tähden on minun viisauttani, että sinä käännät tämän ensimmäisen osan Nefin kaiverruksista ja julkaiset sen tässä kirjassa.
 46. Ja katso, tämän kirjan loppuosa sisältää evankeliumini ne osat, jotka minun pyhät profeettani ja myös opetuslapseni rukouksissaan pyysivät ilmoittamaan tälle kansalle.
 47. Ja minä sanoin heille, että se annettaisiin heille heidän rukouksissa ilmaisemansa uskon mukaisesti.
 48. Ja tämä oli heidän uskonsa, että minun evankeliumini jonka annoin heille, jotta he sitä omana aikanansa saarnaisivat, tulisi heidän veljilleen laamanilaisille ja myös kaikille niille, jotka eripuraisuutensa vuoksi olivat tulleet laamanilaisiksi.
 49. Mutta tämä ei ole kaikki; rukouksissaan he uskoivat, että tämä evankeliumi tehtäisiin tiettäväksi myös muille kansoille, jotka mahdollisesti tulisivat pitämään hallussaan tätä maata.
 50. Ja niin he rukouksissaan jättivät siunauksen tälle maalle, että jokainen tässä maassa, joka uskoisi tähän evankeliumiin saisi iankaikkisen elämän;
 51. että se olisi jokaiselle tarjolla riippumatta siitä, mihin kansanheimoon, sukukuntaan, kieleen tai kansaan hän kuuluisi.
 52. Ja nyt, katso, heidän rukoustensa uskon mukaan minä olen saattava evankeliumini tämän osan kansani tietoon. Katso, minä en tee niin hävittääkseni sitä, minkä he ovat saaneet, vaan lujittaakseni sitä.
 53. Ja sen tähden minä olen sanonut: Jos tämä sukupolvi ei paaduta sydäntään, minä olen perustava kirkkoni sen keskuuteen.
 54. Tätä minä en sano hävittääkseni kirkkoani, vaan rakentaakseni sitä;
 55. sen tähden ei kenenkään joka kuuluu minun kirkkooni, tarvitse peljätä, sillä sen kaltaiset tulevat perimään taivaan valtakunnan.
 56. Mutta ne, jotka eivät pelkää minua eivätkä pidä minun käskyjäni, vaan perustavat itselleen kirkkoja hankkiakseen hyötyä ja kaikki ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ja rakentavat perkeleen valtakuntaa; totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että heidät minä olen hämmentävä ja saattava vapisemaan ja järkkymään sisintään myöten.
 57. Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä tulin omieni tykö, ja minun omani eivät ottaneet minua vastaan.
 58. Minä olen valkeus, joka loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsitä.
 59. Minä olen se, joka sanoi opetuslapsilleen: Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta, ja oli monia, jotka eivät minua ymmärtäneet.
 60. Ja minä olen näyttävä tälle kansalle, että minulla oli muita lampaita ja että ne olivat Jaakobin huoneen vesa.
 61. Ja minä olen saattava valoon heidän ihmeelliset tekonsa jotka he tekivät minun nimessäni.
 62. Ja minä olen myös saattava valoon evankeliumini, jonka palvelusta heille toimitettiin, ja katso, he eivät tule kieltämään sitä, minkä sinä olet saanut, vaan rakentamaan sitä ja saattamaan valoon minun oppini totiset ydinkohdat, ainoan opin, joka on minusta.
 63. Ja tämän minä teen luodakseni evankeliumilleni perustan, ettei olisi niin paljon kiistaa, sillä saatana yllyttää ihmisten sydämiä kiistoihin minun oppini kohdista, ja he eksyvät niissä, koska vääristelevät kirjoituksia eivätkä niitä ymmärrä.
 64. Sen tähden minä olen paljastava heille tämän suuren salaisuuden;
 65. sillä katso, minä tulen kokoamaan heidät, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, elleivät he paaduta sydäntään,
 66. ja jos he tahtovat, tulkoot ja juokoot elämän vettä lahjaksi.
 67. Katso, tämä on minun oppini: Jokainen, joka tekee parannuksen ja tulee minun tyköni, on minun seurakuntaani.
 68. Kuka ikinä julistaa enemmän tai vähemmän kuin tämän, hän ei ole minusta, vaan minua vastaan, hän ei siis ole minun seurakuntaani.
 69. Ja katso, jokaisen, joka on minun seurakuntaani ja pysyy vahvana loppuun asti, minä olen perustava kalliolleni, eivätkä helvetin portit häntä voita.
 70. Ja muista hänen sanansa, hänen, joka on maailman elämä ja valkeus, sinun Lunastajasi, Herrasi ja Jumalasi. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05