Opin ja Liittojen kirja

Luku 17


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Oliver Cowderylle, David Whitmerille ja Martin Harrisille Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa, kesäkuussa 1829, ennen kuin he näkivät levyt, joille Mormonin Kirjan muistiinpanot oli kaiverrettu. Joseph ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery olivat Mormonin Kirjan levyjen tiettyjen kohtien käännöksestä saaneet tietää, että kolme erityistä silminnäkijää tultaisiin nimeämään. Ks. Et. 5: 2—4; myös 2 Ne. 11:3 ja 27:12. Hengen vaikutuksesta syntynyt halajaminen johti Oliver Cowderyn, David Whitmerin ja Martin Harrisin näiksi kolmeksi erityiseksi silminnäkijäksi. Profeetta kysyi Herralta, ja tämä ilmoitus annettiin vastaukseksi uurimin ja tummimin kautta. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 52. — Nämä kolme saavat ehdollisen lupauksen, että he eivät saisi nähdä ainoastaan levyjä, vaan myös muita pyhiä esineitä, joista puhutaan Mormonin Kirjassa. — Ainoastaan saman uskon voimalla, joka oli muinaisilla profeetoilla, he voivat saada sellaisen oikeuden. — Heidän on todistettava siitä, minkä he tulevat näkemään. — Joseph Smithin vakaata todistusta on tuettava. — Herra julistaa, että niin totta kuin Hän elää, käännös on oikea.
  1. Katso, minä sanon teille, että teidän tulee turvata minun sanaani, ja jos teette niin vakaalla sydämellä, te tulette näkemään levyt ja samoin rintakilven, Laabanin miekan, uurimin ja tummimin, jotka annettiin Jaredin veljelle vuorella hänen puhuessaan Herran kanssa kasvoista kasvoihin, ja ihmeelliset osoittimet, jotka annettiin Lehille hänen ollessaan erämaassa Punaisen meren lähettyvillä.
  2. Ja uskonne kautta te tulette näkemään ne, saman uskon kautta, joka oli muinaisilla profeetoilla.
  3. Ja kun te olette saaneet uskon ja omin silmin nähneet ne, teidän on todistettava niistä Jumalan voimalla.
  4. Ja tämä teidän tulee tehdä, jotta palvelijaani Joseph Smith nuorempaa ei tuhottaisi, niin että minä voisin tässä työssä toteuttaa vanhurskaat aivoitukseni ihmislasten hyväksi.
  5. Ja teidän tulee todistaa, että olette nähneet ne kuten palvelijani Joseph Smith nuorempi ne on nähnyt; sillä minun voimani kautta hän näki ne, ja niin tapahtui, koska hän uskoi.
  6. Ja hän on kääntänyt kirjan, sen osan siitä, jonka minä käskin hänen kääntää, ja niin totta kuin teidän Herranne ja Jumalanne elää, se on tosi.
  7. Siis te olette saaneet saman voiman ja saman uskon ja saman lahjan kuin hän,
  8. ja jos te pidätte nämä viimeiset käskyni, jotka olen teille antanut, helvetin portit eivät teitä voita, sillä minun armossani on teille kyllin, ja teidät ylennetään viimeisenä päivänä.
  9. Ja minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja Jumalanne, olen puhunut tämän teille toteuttaakseni vanhurskaat aivoitukseni ihmislasten hyväksi. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05