Opin ja Liittojen kirja

Luku 21


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa, 6. huhtikuuta 1830. Tämä ilmoitus annettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa perustettaessa yllä mainittuna päivänä Peter Whitmer vanhemman kodissa. Läsnä oli kuusi miestä, jotka oli aikaisemmin kastettu. Yksimielisellä äänestyksellä nämä miehet toivat julki halunsa ja päätöksensä järjestäytyä Jumalan käskyn mukaan; ks. 20. luku. Äänestämällä he myös hyväksyivät Joseph Smith nuoremman ja Oliver Cowderyn kirkon johtaviksi virkamiehiksi, osoittaen näin antavansa heille tukensa. Sen jälkeen Joseph asetti kätten päällepanon kautta Oliverin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon vanhimmaksi, ja Oliver asetti Josephin samalla tavalla. Sakramenttipalveluksen jälkeen Joseph ja Oliver panivat kätensä erikseen jokaisen osallistujan pään päälle Pyhän Hengen antamiseksi ja heidän konfirmoimisekseen kirkon jäseniksi. Ks. History of the Church, osa 1, s. 75. — Kirkon aikakirjat. — Herra osoittaa hyväksyvänsä kirkon ja tunnustavansa johtavat virkamiehet.
 1. Katso, teidän keskuudessanne pidettäköön aikakirjaa ja siinä sinua kutsuttakoon näkijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi, Jeesuksen Kristuksen apostoliksi, kirkon vanhimmaksi Jumalan, Isän, tahdosta ja teidän Herranne Jeesuksen Kristuksen armosta,
 2. laskeaksesi Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena kirkon perustuksen ja rakentaaksesi sitä pyhimpään uskoon.
 3. Tämä kirkko järjestettiin ja perustettiin teidän Herranne vuonna tuhat kahdeksansataa kolmekymmentä, neljännessä kuussa ja kuudentena päivänä sitä kuukautta, jota sanotaan huhtikuuksi.
 4. Sen tähden — tämä tarkoittaa kirkkoa — ota vaarin kaikista hänen sanoistaan ja käskyistään, joita hän sinulle antaa sen mukaan kuin hän niitä saa, vaeltaen kaikessa pyhyydessä minun edessäni.
 5. Sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa, niin kuin ne olisivat minun omasta suustani, kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa.
 6. Sillä jos te teette näin, helvetin portit eivät teitä voita, ja Herra Jumala on hajottava pimeyden vallat teidän edestänne ja saattava taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja hänen nimensä kunniaksi.
 7. Sillä näin sanoo Herra Jumala: Hänet minä olen saattanut Henkeni vaikutuksen alle edistämään Siionin asiaa suurella voimalla ja hänen ahkeruutensa minä tunnen ja hänen rukouksensa olen kuullut.
 8. Hänen kyyneleensä Siionin tähden minä olen nähnyt enkä ole antava hänen kauemmin surra sitä, sillä hänen ilonpäivänsä ovat tulleet, koska hänen syntinsä ovat hänelle anteeksiannetut ja minun siunaukseni käyvät ilmi hänen teoissaan.
 9. Sillä katso, minä siunaan suurella siunauksella kaikki ne, jotka tekevät työtä viinitarhassani, ja he tulevat uskomaan hänen sanoihinsa, jotka minä olen antanut hänelle Puolustajan kautta, ja hän ilmoittaa, että syntiset ihmiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen maailman syntien edessä, syntien anteeksiantamiseksi niille, joilla on särjetty sydän.
 10. Sen tähden näen välttämättömäksi, että sinä, Oliver Cowdery, minun apostolini, asetat hänet
 11. ja tämä on säädös sinulle, että sinä olet hänen kätensä alla asetettu vanhin, ja hän on sinulle ensimmäinen, jotta sinä olisit vanhin tässä Kristuksen kirkossa, jolla on minun nimeni
 12. ja tämän kirkon ensimmäinen sananjulistaja kirkon ja maailman, siis pakanain, edessä; ja näin sanoo Herra Jumala: Katso, katso, myös juutalaisten edessä! Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05