Opin ja Liittojen kirja

Luku 28


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Oliver Cowderylle Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa. syyskuussa 1830. Hiram Pagellä, kirkon jäsenellä, oli eräänlainen kivi, ja hän väitti saavansa sen avulla Siionin rakentamista ja kirkon järjestystä koskevia ilmoituksia. Nämä väitteet olivat eksyttäneet useita jäseniä, ja vieläpä Oliver Cowderykin oli joutunut tämän väärän vaikutuksen alaiseksi. Juuri ennen suunniteltua konferenssia profeetta kysyi vakavasti Herralta asiaa ja sai silloin tämän ilmoituksen. Ks. History of the Church, osa 1, s. 109. — Josephin johtajanasema määritellään. — Oliveria varoitetaan turhamaisista luuloista. — Oliverin lähetystehtävä laamanilaisten keskuuteen mainitaan. — Hänen on työskenneltävä saatanan eksyttämän Hiram Pagen ohjaamiseksi. — Hiram Page ei ollut Herran määräämä eikä myöskään jäsenten tunnustama ilmoituksensaaja kirkkoa varten.
 1. Katso, minä sanon sinulle, Oliver: Sinulle suodaan, että kirkko kuulee sinua kaikessa, mitä sinä Puolustajan vaikutuksesta sille opetat niistä ilmoituksista ja käskyistä, jotka olet antanut.
 2. Mutta katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Ketään ei määrätä ottamaan vastaan käskyjä ja ilmoituksia tässä kirkossa, paitsi palvelijani Joseph Smith nuorempi, sillä hän saa ne samoin kuin Mooses.
 3. Ja sinun on oltava kuuliainen sille, minkä minä hänelle annan, niin kuin Aaron oli kuuliainen, uskollisesti julistaaksesi kirkolle käskyt ja ilmoitukset voimalla ja valtuudella.
 4. Ja jos Puolustaja ajoittain ohjaa sinua puhumaan taikka opettamaan, vaikkapa jatkuvasti käskemään kirkkoa, saat tehdä niin.
 5. Mutta älä kirjoita käskynä, vaan viisautena.
 6. Äläkä käske sitä, joka on sinun yläpuolellasi ja kirkon johdossa;
 7. sillä minä olen antanut hänelle salaisuuksien avaimet ja sinetöidyt ilmoitukset, kunnes määrään kirkolle toisen hänen sijaansa.
 8. Ja katso, minä sanon sinulle: Lähde laamanilaisten luokse ja saarnaa heille evankeliumiani; ja jos he ottavat vastaan opetuksesi, anna perustaa minun kirkkoni heidän keskuuteensa; ja sinä tulet saamaan ilmoituksia, mutta älä kirjoita niitä käskyinä.
 9. Ja katso, minä sanon sinulle, että ei ole ilmoitettu eikä kukaan ihminen tiedä, mihin Siionin kaupunki rakennetaan, vaan se ilmoitetaan tämän jälkeen. Katso, minä sanon sinulle että se tulee olemaan laamanilaisten rajoilla.
 10. Älä lähde täältä ennen kuin konferenssin jälkeen, ja palvelijani Joseph määrättäköön johtamaan konferenssia sen äänestyksellä, ja ilmoita se, mitä hän sinulle sanoo.
 11. Ja vielä, mene veljesi Hiram Pagen luokse ja sano hänelle kahden kesken, että se, minkä hän on kirjoittanut tuon kiven mukaan, ei ole minusta, ja että saatana eksyttää häntä.
 12. Sillä katso, tätä ei ole hänelle määrätty, eikä kenellekään kirkkoon kuuluvalle määrätä mitään, mikä on vastoin kirkon liittoja.
 13. Sillä kaiken on tapahduttava järjestyksessä ja kirkon yhteisellä suostumuksella uskon rukouksen kautta.
 14. Ja auta selvittämään kaikki nämä asiat kirkon liittojen mukaisesti, ennen kuin lähdet matkallesi laamanilaisten luokse.
 15. Ja lähtöhetkestä paluuhetkeesi asti sinun annetaan tietää, mitä sinun on tehtävä.
 16. Ja sinun tulee alati avata suusi julistamaan minun evankeliumiani riemuitsevin äänin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö | Kritiikkiä tähän lukuun
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05