Opin ja Liittojen kirja

Luku 75


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Amherstissa, Ohiossa 25. tammikuuta 1832. Silloin pidettiin aikaisemmin määrätty konferenssi. Eräät vanhimmat, jotka olivat huomanneet vaikeaksi saada ihmiset ymmärtämään heidän sanomaansa, halusivat tietää yksityiskohtaisemmin välittömistä velvollisuuksistaan. Tämä ilmoitus seurasi. Ks. History of the Church, osa 1, s. 242. — Yksilöllisiä ohjeita vanhimmille, joiden matkustettava kaksittain. — Lakkaamattoman rukouksen ja horjumattoman uskon tarpeellisuus. — Ohjeita poissa olevien vanhinten perheiden huolehtimisesta ja toimeentulosta.
 1. Totisesti, totisesti minä sanon teille, minä, joka puhun Henkeni äänellä, Alfa ja Omega, teidän Herranne ja Jumalanne:
 2. Kuulkaa, oi te, jotka olette ilmoittautuneet lähteäksenne julistamaan minun evankeliumiani ja vesomaan viinitarhaani,
 3. katso, minä sanon teille tahtoni olevan, että te lähdette ettekä jää paikoillenne ettekä ole laiskoja, vaan teette työtä voimainne takaa,
 4. korottaen äänenne kuin pasunan äänen ja julistaen totuutta niiden ilmoitusten ja käskyjen mukaan, jotka olen teille antanut.
 5. Ja jos olette uskollisia, te tulette saamaan hartioillenne paljon lyhteitä kuormaksi, ja teidät tullaan kruunaamaan kunnialla ja kirkkaudella ja kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä.
 6. Sen tähden, totisesti minä sanon palvelijalleni William E. M'Lellinille: minä peruutan hänelle antamani tehtävän mennä maan itäosiin
 7. ja minä annan hänelle uuden tehtävän ja uuden käskyn, jossa minä, Herra, nuhtelen häntä hänen sydämensä napinan tähden.
 8. Ja hän on tehnyt syntiä; minä annan kuitenkin hänelle anteeksi ja sanon hänelle vielä: Mene maan eteläosiin.
 9. Ja palvelijani Luke Johnson menköön hänen kanssansa, ja he julistakoot sitä, mitä olen käskenyt heidän julistaa,
 10. huutaen avukseen Herran nimeä saadakseen Puolustajan, joka opettaa heille kaiken, mikä on heille hyödyksi,
 11. rukoillen alati, jotta eivät väsyisi, ja jos he toimivat näin, minä olen heidän kanssansa loppuun asti.
 12. Katso, tämä on Herran, teidän Jumalanne, tahto teihin nähden. Tapahtukoon niin.
 13. Ja vielä, totisesti näin sanoo Herra: Palvelijani Orson Hyde ja palvelijani Samuel H. Smith lähtekööt matkaan maan itäosiin ja julistakoot sitä mitä olen käskenyt heidän julistaa; ja jos he ovat uskollisia, katso, minä olen heidän kanssansa loppuun asti.
 14. Ja vielä, totisesti minä sanon palvelijalleni Lyman Johnsonille ja palvelijalleni Orson Prattille: He lähtekööt myös matkaan maan itäosiin. Ja katsokaa ja nähkää, minä olen myös heidän kanssansa loppuun asti.
 15. Ja vielä minä sanon palvelijalleni Asa Doddsille ja palvelijalleni Calves Wilsonille, että he lähtekööt matkaan maan länsiosiin ja julistakoot evankeliumiani, niin kuin minä olen heitä käskenyt.
 16. Ja se, joka on uskollinen, on voittava kaiken, ja hänet tullaan ylentämään viimeisenä päivänä.
 17. Ja vielä sanon palvelijoilleni Major N. Ashleylle ja palvelijalleni Burr Riggsille: Hekin lähtekööt matkaan maan eteläosiin.
 18. Kaikki nämä lähtekööt matkaan niin kuin olen käskenyt heitä, ja kulkekoot talosta taloon ja kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin.
 19. Ja mihin taloon te tulettekin, jossa teidät otetaan vastaan, jättäkää siunauksenne sille talolle.
 20. Ja mihin taloon te tulettekin, jossa teitä ei oteta vastaan, lähtekää heti siitä talosta ja puhdistakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan.
 21. Ja te tulette täyttymään ilolla ja riemulla, ja tietäkää tämä, että tuomiopäivänä te tulette olemaan sen talon tuomareita ja tuomitsemaan heidät.
 22. Ja pakanan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen huoneen; vyöttäkää siis kupeenne ja olkaa uskolliset, niin te tulette voittamaan kaiken, ja teidät tullaan ylentämään viimeisenä päivänä. Tapahtukoon niin. Amen.
 23. Ja vielä, näin sanoo Herra teille, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka olette ilmoittautuneet saadaksenne tietää hänen tahtonsa teihin nähden:
 24. Katso, minä sanon teille, että kirkon velvollisuutena on auttaa näiden miesten perheiden ylläpitämisessä ja myös ylläpitää niiden perheitä, jotka ovat kutsutut ja jotka on lähetettävä maailmaan julistamaan evankeliumia maailmalle.
 25. Sen tähden minä, Herra, annan teille tämän käskyn, että hankitte asunnot perheillenne sitä mukaa kuin teidän veljenne tahtovat avata sydämensä.
 26. Ja kaikki, jotka voivat saada perheelleen asunnon ja näille kirkolta toimeentulon, lähtekööt maailmaan, joko itään tai länteen tai pohjoiseen tai etelään.
 27. He anokoot ja he tulevat saamaan; he kolkuttakoot, ja heille avataan, ja korkeudesta heille tehdään Puolustajan kautta tiettäväksi, minne heidän on mentävä.
 28. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että jokainen, jonka velvollisuutena on huolehtia omasta perheestään, tehköön niin, eikä hän suinkaan menetä kruunuaan, ja hän tehköön työtä kirkossa.
 29. Jokainen olkoon ahkera kaikessa. Älköönkä laiskalla olko sijaa kirkossa, jos hän ei kadu ja paranna vaellustaan.
 30. Sen tähden palvelijani Simeon Carter ja palvelijani Emer Harris toimikoot yhdessä palvelustehtävässään;
 31. samoin palvelijani Ezra Thayre ja palvelijani Thomas B. Marsh;
 32. samoin palvelijani Hyrum Smith ja palvelijani Reynolds Cahoon;
 33. samoin palvelijani Daniel Stanton ja palvelijani Seymour Brunson;
 34. samoin palvelijani Sylvester Smith ja palvelijani Gideon Carter;
 35. samoin palvelijani Ruggles Eames ja palvelijani Stephen Burnett;
 36. samoin palvelijani Micah B. Welton ja palvelijani Eden Smith. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05