Opin ja Liittojen kirja

Luku 112


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Thomas H. Marshille Kirtlandissä, Ohiossa, 23. heinäkuuta 1837. Herran sana Thomas H. Marshille Karitsan kahdestatoista apostolista. Profeetta on merkinnyt muistiin, että tämä ilmoitus saatiin samana päivänä kuin evankeliumia ensimmäisen kerran saarnattiin Englannissa. Thomas H. Marsh oli silloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti. — Niiden kahdentoista lähetettävä evankeliumi kaikille kansoille. — Heidän on toimittava ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. — Ne kaksitoista voivat valtuuttaa muita saarnaamaan kansojen keskuudessa. — Pappeuden valtuuden avaimet annettu ensimmäiselle presidenttikunnalle ja niille kahdelletoista. — Nykyinen armotalous mainitaan aikojen täyttymisen armotaloutena.
 1. Totisesti, näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Thomas: minä olen kuullut rukouksesi, ja almusi ovat tulleet muistoon edessäni niiden veljiesi puolesta, jotka valittiin ja asetettiin palvelijaini välityksellä todistamaan minun nimestäni ja levittämään sitä kaikkien kansanheimojen, sukukuntien, kielien ja kansojen keskuuteen.
 2. Totisesti minä sanon sinulle: Sydämessäsi ja sinussa on ollut sellaista, mihin minä, Herra, en ollut mielistynyt.
 3. Kun kuitenkin olet alentanut itsesi, sinut ylennetään; sen tähden kaikki syntisi ovat sinulle anteeksiannetut.
 4. Sydämesi olkoon rohkea kasvojeni edessä, ja sinä tulet todistamaan minun nimestäni, et ainoastaan pakanoille vaan myös juutalaisille, ja sinä tulet lähettämään minun sanani maan ääriin asti.
 5. Kilvoittele siis aamu aamulta ja anna varoittavan äänesi kuulua päivä päivältä, ja kun yö tulee, älä anna maan asukkaiden nukkua puheesi tähden.
 6. Tee asuinpaikkasi tiettäväksi Siionissa äläkä siirrä huonettasi, sillä minulla, Herralla on sinua varten suuri työ nimeni julistamisessa ihmislapsille.
 7. Vyötä siis kupeesi tätä työtä varten. Myös olkoot jalkasi kengitetyt, sillä sinä olet valittu, ja tiesi kulkee yli vuorten ja monien kansojen keskuuteen.
 8. Ja sinun sanasi kautta monet ylhäiset alennetaan, ja sinun sanasi kautta monet alhaiset ylennetään.
 9. Sinun äänesi on oleva nuhde rikkojalle ja sinun nuhteestasi lakatkoon panettelijan kieli pahanilkisyydestään.
 10. Ole nöyrä, niin Herra, sinun Jumalasi, taluttaa sinua kädestä ja vastaa rukouksiisi.
 11. Minä tunnen sydämesi ja olen kuullut veljiäsi koskevat rukouksesi. Älä ole puolueellinen, niin että rakastat heitä enemmän kuin monia muita, vaan rakasta heitä niin kuin itseäsi, ja anna rakkautesi yhä runsaammin tulla kaikkien ihmisten sekä kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat minun nimeäni.
 12. Ja rukoile veljiesi, niiden kahdentoista puolesta. Nuhtele heitä ankarasti minun nimeni tähden, ja nuhdeltakoon heitä kaikista heidän synneistään, ja olkaa uskolliset nimelleni minun edessäni.
 13. Ja heidän kiusaustensa ja paljon ahdistuksen jälkeen, katso, minä, Herra, ojennan käteni heitä kohtaan, ja elleivät he paaduta sydäntään eivätkä niskoittele minua vastaan, he kääntyvät, ja minä parannan heidät.
 14. Nyt minä sanon sinulle, ja minkä minä sanon sinulle, sen sanon kaikille niille kahdelletoista: Nouskaa ja vyöttäkää kupeenne, ottakaa ristinne, seuratkaa minua ja ruokkikaa minun lampaitani.
 15. Älkää ylentäkö itseänne älkää niskoitelko palvelijaani Josephia vastaan, sillä totisesti minä sanon teille, että minä olen hänen kanssansa ja käteni on hänen päällänsä, eikä avaimia, jotka olen antanut hänelle ja jotka koskevat myös teitä, oteta häneltä pois, ennen kuin minä tulen.
 16. Totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Thomas: Sinä olet mies, jonka olen valinnut pitämään hallussaan niitä valtakuntani avaimia, jotka koskevat niitä kahtatoista, kaikkien kansojen keskuudessa,
 17. jotta sinä olisit minun palvelijani avataksesi valtakunnan oven kaikkialla, minne palvelijani Joseph ja palvelijani Sidney ja palvelijani Hyrum eivät voi mennä;
 18. sillä heidän taakakseen olen vähäksi aikaa pannut kaikki seurakunnat.
 19. Mene siis mihin tahansa he sinut lähettävätkin, niin minä olen kanssasi; ja missä sinä julistat minun nimeäni, siellä avautuu sinulle ovi hedelmälliseen työhön, jotta he voisivat ottaa vastaan minun sanani.
 20. Se, joka ottaa vastaan minun sanani, ottaa vastaan minut, ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan heidät, ensimmäisen presidenttikunnan, jotka minä olen lähettänyt ja jotka minä nimeni tähden olen asettanut sinulle neuvonantajiksi.
 21. Ja vielä minä sanon teille, että kaikilla, jotka te lähetätte minun nimessäni, veljienne, niiden kahdentoista äänestyksen kautta, teidän asianmukaisesti suosittamananne ja valtuuttamananne, on oleva voima avata minun valtakuntani ovi kaikille kansoille, mihin ikinä heidät lähetättekin,
 22. jos he nöyrtyvät edessäni ja pysyvät sanassani ja kuulevat Henkeni ääntä.
 23. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Pimeys peittää maan ja synkeys ihmisten mielet, ja kaikki liha on turmeltunut minun kasvojeni edessä.
 24. Katsokaa, kosto on pian kohtaava maan asukkaita, vihan päivä, polttamisen päivä, tuhon päivä, itkun, murheen ja valituksen päivä, ja niin kuin pyörremyrsky se tulee koko maan yli, sanoo Herra.
 25. Ja minun huoneestani se alkaa, ja minun huoneestani se lähtee, sanoo Herra,
 26. ensin niiden parissa teidän keskuudessanne, sanoo Herra, jotka ovat väittäneet tuntevansa minun nimeni eivätkä ole tunteneet minua ja ovat häväisseet minut minun huoneessani, sanoo Herra.
 27. Katsokaa siis, että ette murehdi minun kirkkoni asioista tässä paikassa, sanoo Herra.
 28. Vaan puhdistakaa sydämenne minun edessäni ja sen jälkeen menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa minun evankeliumiani kaikille luoduille, jotka eivät ole ottaneet sitä vastaan;
 29. ja se, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu, mutta se, joka ei usko eikä anna kastaa itseänsä, tuomitaan.
 30. Sillä teille, kahdelletoista, ja heille, ensimmäiselle presidenttikunnalle, jotka on määrätty teidän ohellanne olemaan teidän neuvonantajianne ja johtajianne, on annettu tämän pappeuden voima viimeisiksi päiviksi ja viimeisen kerran, jolloin toteutuu aikojen täyttymisen armotalous.
 31. Ja tämä voima on teillä kaikkien niiden kanssa, jotka milloinkaan ovat saaneet jonkin armotalouden hamasta luomakunnan alusta,
 32. sillä totisesti minä sanon teille, että sen armotalouden avaimet, jotka te olette saaneet, ovat periytyneet isiltä polvesta polveen, ja viimeksi ne on lähetetty teille taivaasta.
 33. Totisesti minä sanon teille: Katsokaa, kuinka suuri on kutsumuksenne! Puhdistakaa sydämenne ja vaatteenne, ettei tämän sukupolven verta vaadittaisi teidän käsistänne.
 34. Olkaa uskolliset, kunnes minä tulen, sillä minä tulen pian, ja minun palkkani on minun mukanani, maksaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen Alfa ja Omega. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05