Opin ja Liittojen kirja

Luku 119


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Far Westissä, Missourissa, 8. heinäkuuta 1838, vastaukseksi rukoukseen: Oi Herra, ilmoita palvelijoillesi, kuinka paljon kansasi omaisuudesta sinä vaadit kymmenyksinä.
  1. Totisesti näin sanoo Herra: Minä vaadin, että kaikki sen liika omaisuus jätetään kirkkoni piispan haltuun Siionissa
  2. minun huoneeni rakentamiseksi ja Siionin perustuksen laskemiseksi; ja pappeutta varten ja kirkkoni presidenttikunnan velkojen maksamiseksi.
  3. Ja tämä on oleva kansani kymmenysten alku.
  4. Ja sen jälkeen ne, jotka täten ovat maksaneet kymmenykset, maksakoot kymmenennen osan kaikista vuotuisista ansioistansa, ja tämä olkoon heille pysyvä laki iankaikkisesti minun pyhää pappeuttani varten, sanoo Herra.
  5. Totisesti minä sanon teille: On tapahtuva, että kaikkien, jotka kokoontuvat Siionin maahan, on maksettava kymmenyksinä kaikki liika omaisuutensa, ja he noudattakoot tätä lakia, sillä muuten heitä ei havaita kelvollisiksi jäämään teidän keskuuteenne.
  6. Ja minä sanon teille: Jos kansani ei noudata tätä lakia eikä pidä sitä pyhänä eikä tämän lain kautta pyhitä Siionin maata minulle, niin että minun säädöksiäni ja oikeuksiani noudatettaisiin siellä, jotta se olisi korkeasti pyhä, katso totisesti minä sanon teille: se ei ole oleva teille Siionin maa.
  7. Ja tämä on esikuva kaikkia Siionin vaarnoja varten. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05