Opin ja Liittojen kirja

Luku 135


JOSEPH SMITHIN, profeetan, ja hänen veljensä Hyrum Smithin, patriarkan, marttyyrikuolema Carthagessä, Illinois'ssa, 27. kesäkuuta 1844. — Ks. History of the Church, osa 6, s. 612.
  1. Sinetöidäksemme tämän kirjan ja Mormonin Kirjan todistuksen me annamme tiedoksi profeetta Joseph Smithin ja patriarkka Hyrum Smithin marttyyrikuoleman. Heidät ampui Carthagen vankilassa 27. kesäkuuta 1844, noin kello viisi iltapäivällä, aseistettu, riehuva väkijoukko, johon kuului 150—200 ihonsa mustannutta henkilöä. Hyrum ammuttiin ensiksi, ja hän kaatui rauhallisesti, huudahtaen: Olen mennyttä miestä! Joseph hyppäsi ulos ikkunasta, ja hänet ammuttiin kuoliaaksi tämän yrityksen tapahtuessa, ja hän huudahti: Oi Herra, Jumalani! Heitä kumpaakin ammuttiin raa'alla tavalla sen jälkeen, kun he olivat kuolleet, ja heihin kumpaankin osui neljä luotia.
  2. John Taylor ja Willard Richards, kaksi niistä kahdestatoista, olivat ainoat huoneessaolijat sillä hetkellä; edellinen haavoittui vaikeasti neljästä luodista, mutta toipui sittemmin, jälkimmäinen säilyi Jumalan varjeluksen kautta saamatta edes reikää vaatteisiinsa.
  3. Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen — paitsi yksin Jeesus — joka on koskaan siinä elänyt. Kaksikymmentä vuotta käsittävän lyhyen ajan kuluessa hän saattoi päivänvaloon Mormonin Kirjan, jonka hän käänsi Jumalan lahjan ja voiman avulla, ja hänen toimestaan se on julkaistu kahdella mantereella; hän on lähettänyt iankaikkisen evankeliumin täyteyden, jonka se sisälsi, maan neljälle äärelle, hän on tuonut julki ne ilmoitukset ja käskyt jotka muodostavat tämän Opin ja Liittojen kirjan, sekä monia muita viisaita opetuksia ja ohjeita ihmislasten hyödyksi; hän on koonnut yhteen monta tuhatta myöhempien aikojen pyhää, perustanut suuren kaupungin ja jättänyt jälkeensä maineen ja nimen, joita ei voida tuhota. Hän oli suuri eläessään ja suuri kuollessaan Jumalan ja hänen kansansa silmissä, ja niin kuin useimmat Herran voidelluista muinaisina aikoina, hän on sinetöinyt palvelustehtävänsä ja työnsä omalla verellään; ja niin on tehnyt myös hänen veljensä Hyrum. Elämässä he olivat yhtä, ja kuolemassa heitä ei erotettu.
  4. Kun Joseph lähti Carthageen täyttääkseen väitetyt, lain määräämät vaatimukset, hän sanoi kaksi, kolme päivää ennen joutumistaan murhatuksi: "Minä menen kuin karitsa teurastettavaksi, mutta olen tyyni kuin kesäinen aamu; omallatunnollani ei ole mitään rikkomuksia Jumalaa eikä ihmisiä vastaan. OLEN KUOLEVA VIATTOMANA, JA MINUSTA TULLAAN KERRAN SANOMAAN: HÄNET MURHATTIIN KYLMÄVERISESTI." Samana aamuna, kun Hyrum oli valmistautunut lähtemään — sanoisimmeko teurastettavaksi, niin, sitähän se oli — hän luki seuraavan kappaleen Eterin kirjan kahdennentoista luvun lopusta Mormonin Kirjasta ja taittoi lehden siltä kohdalta:
  5. Ja tapahtui, että minä rukoilin Herraa, että hän antaisi pakanoille armon, niin että heissä olisi oikeaa rakkautta. Ja tapahtui, että Herra sanoi minulle: Ellei heissä ole rakkautta, se ei sinua koske, sillä sinä olet ollut uskollinen; sen tähden sinun vaatteesi puhdistetaan. Ja koska sinä olet nähnyt heikkoutesi, sinut tehdään väkeväksi, kunnes vihdoin saat asettua sille sijalle, jonka minä olen valmistanut Isäni asuinsijoille. Ja nyt minä... sanon jäähyväiset pakanoille sekä veljilleni, joita minä rakastan, kunnes me kohtaamme Kristuksen tuomioistuimen edessä, missä kaikki ihmiset tulevat tietämään, että minun vaatteeni eivät ole teidän verenne tahraamat. Testamentin tekijät ovat nyt kuolleet, ja heidän testamenttinsa on voimassa.
  6. Hyrum Smith täytti neljäkymmentä neljä vuotta helmikuussa 1844, ja Joseph Smith kolmekymmentä kahdeksan vuotta joulukuussa 1843; ja tästä lähtien heidän nimensä tullaan lukemaan uskon marttyyrien joukkoon; ja lukijat kaikkien kansojen keskuudessa muistavat, että Mormonin Kirjan ja kirkon Opin ja Liittojen Kirjan julki saattaminen turmeltuneen maailman pelastamiseksi maksettiin yhdeksännentoista vuosisadan parhaimmalla verellä ja että jos tuli voi vahingoittaa tuoretta puuta Jumalan kunniaksi, kuinka helposti se polttaakaan kuivat puut viinitarhan puhdistamiseksi turmeluksesta. He elivät kirkkauden tähden, he kuolivat kirkkauden tähden, ja kirkkaus on oleva heidän iankaikkinen palkkansa. Ajasta aikaan heidän nimensä kulkevat jälkeentuleville aarteina pyhitettyjen keskuudessa.
  7. He eivät olleet syyllisiä mihinkään rikokseen, kuten ilmeni heitä aikaisemmin usein kuulusteltaessa, vaan heidät suljettiin vankilaan ainoastaan kavaltajien ja jumalattomien ihmisten juonien avulla; ja heidän viaton verensä Carthagen vankilan lattialla on suuri sinetti, joka on painettu "mormonismiin", eikä mikään tuomioistuin maan päällä voi sivuuttaa sitä; ja heidän viaton verensä Illinois'n valtion kunnian kilvessä sekä valtion rikkoma kunniasana, jonka kuvernööri oli antanut, ovat todistuksena, mitä koko maailma ei voi kiistää, iankaikkisen evankeliumin totuudesta, ja heidän viaton verensä vapauden lipussa ja Yhdysvaltojen magna chartassa on Jeesuksen Kristuksen uskon lähetti, joka on koskettava vilpittömien ihmisten sydäntä kaikkien kansakuntien keskuudessa; ja heidän viaton verensä yhdessä kaikkien marttyyrien viattoman veren kanssa, jotka Johannes näki alttarin alla, huutaa Herran Sebaotin puoleen, kunnes hän kostaa maailmalle tämän veren. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-10-24 - Päivitetty 1999-10-05