Opin ja Liittojen kirja

Luku 5


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Harmonyssa, Pennsylvaniassa, maaliskuussa 1829. — Kolme silminnäkijää luvataan todistamaan Mormonin Kirjasta. Martin Harris on oleva yksi heistä, jos hän osoittaa olevansa siihen kelvollinen. — Kasteeseen viitataan, mutta koska ketään ei vielä ollut asetettu suorittamaan tätä toimitusta, heitä kehotetaan odottamaan kärsivällisesti. — Huomaa, että asettaminen tapahtui muutamia viikkoja myöhemmin; ks. 13. luku.
 1. Katso, minä sanon sinulle että koska palvelijani Martin Harris on halunnut minulta todistusta siitä, että sinulla, palvelijallani Joseph Smith nuoremmalla, on ne levyt, joista olet todistanut ja vakuuttanut, että olet ne minulta saanut;
 2. niin katso, sano hänelle, että hän, joka puhui sinulle, sanoi sinulle: Minä Herra, olen Jumala, ja minä olen antanut sinulle, palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle, nämä esineet ja käskenyt sinun todistaa niistä.
 3. Ja minä olen saattanut sinut tekemään kanssani liiton että sinä et näyttäisi niitä kenellekään muulle kuin nillle joille minä käsken, eikä sinulla ole mitään valtaa niihin, ellen minä sitä sinulle anna.
 4. Ja sinulla on lahja kääntää levyt, ja tämä lahja on ensimmäinen, jonka minä olen sinulle antanut; ja minä olen kieltänyt sinua tavoittelemasta mitään muuta lahjaa, ennen kuin aivoitukseni tässä asiassa on täyttynyt; sillä minä en tule antamaan sinulle mitään muuta lahjaa, ennen kuin kääntäminen on loppuun suoritettu.
 5. Totisesti minä sanon sinulle, että murhe on kohtaava maan asukkaita, elleivät he kuule minun sanojani;
 6. sillä tämän jälkeen sinut asetetaan, ja sinä lähdet julistamaan minun sanojani ihmislapsille.
 7. Katso, jos he eivät usko minun sanojani, he eivät myöskään uskoisi sinua, palvelijani Joseph, vaikka sinun olisikin mahdollista näyttää heille kaikki se, minkä olen sinun haltuusi antanut.
 8. Voi tätä epäuskoista ja uppiniskaista sukupolvea! — Minun vihani on syttynyt sitä kohtaan.
 9. Katso, totisesti minä sanon sinulle: Sen, minkä olen uskonut sinulle, palvelijani Joseph, olen varannut viisasta tarkoitustani varten, ja se tullaan ilmoittamaan tuleville sukupolville.
 10. Mutta tämä sukupolvi on saava minun sanani sinun kauttasi,
 11. ja sinun todistuksesi lisäksi kolmen palvelijani todistuksen, palvelijoiden, jotka minä olen kutsuva ja asettava ja joille minä olen näyttävä nämä esineet, ja he lähtevät julistamaan minun sanojani, jotka annetaan sinun kauttasi.
 12. He tulevat varmuudella tietämään, että kaikki tämä on totta, sillä taivaasta minä olen sen heille julistava.
 13. Minä olen antava heille voiman katsoa ja nähdä nämä esineet sellaisina kuin ne ovat,
 14. enkä minä ole antava kenellekään toiselle tätä voimaa ottaa vastaan samaa todistusta tämän sukupolven keskuudessa, nyt kun kirkkoni alkaa nousta ja tulla esiin erämaasta kirkkaana kuin kuu, kauniina kuin aurinko, peljättävänä kuin sotajoukko lippujensa alla.
 15. Ja kolmen silminnäkijän todistuksen sanastani olen minä lähettävä.
 16. Ja katso, niiden osaksi jotka uskovat minun sanoihini on tuleva Henkeni ilmoitus, ja he tulevat syntymään minusta: vedestä ja Hengestä.
 17. Ja sinun on odotettava vielä vähän aikaa, sillä sinua ei vielä ole asetettu.
 18. Ja heidän todistuksensa on myös tuleva tuomioksi tälle sukupolvelle, jos se paaduttaa sydämensä heitä vastaan,
 19. sillä hävittävä vitsaus on kohtaava maan asukkaita, ja se tullaan vuodattamaan heidän päälleen, elleivät he tee parannusta, yhä uudelleen aina siihen asti, kunnes maa on autio ja sen asukkaat on hävitetty ja perin juurin tuhottu minun tulemukseni kirkkaudella.
 20. Katso, minä sanon sinulle tämän, niin kuin minä myös puhuin kansalle Jerusalemin hävityksestä, ja minun sanani havaitaan todeksi tällä kertaa niin kuin tähänkin asti.
 21. Ja nyt minä käsken sinua, palvelijani Joseph, tekemään parannuksen ja vaeltamaan nuhteettomammin minun edessäni ja olemaan enää suostumatta ihmisten houkutuksiin
 22. ja pitämään järkähtämättomasti ne käskyt, jotka minä olen sinulle antanut; ja jos sinä teet tämän, katso, minä annan sinulle iankaikkisen elämän vaikka sinut surmattaisiinkin.
 23. Ja jälleen mina puhun sinulle, palvelijani Joseph, siitä miehestä, joka haluaa todistuksen —
 24. Katso, minä sanon hänelle, että hän ylentää itsensä eikä nöyrry kyllin minun edessäni, mutta jos hän sydämen vilpittömyydessä kumartuu maahan minun edessäni ja nöyrtyy voimallisessa rukouksessa ja uskossa, minä olen salliva hänen nähdä ne esineet, jotka hän haluaa nähdä.
 25. Ja silloin hän on sanova tämän sukupolven ihmisille: Katso, minä olen nähnyt ne mitkä Herra on näyttänyt Joseph Smith nuoremmalle, ja tiedän varmuudella, että ne ovat todet, sillä minä olen nähnyt ne, sillä ne on näytetty minulle Jumalan voimasta eikä ihmisen.
 26. Ja minä, Herra, kiellän häntä, palvelijaani Martin Harrisia, sanomasta heille niistä muuta kuin: Minä olen nähnyt ne, ja ne on minulle näytetty Jumalan voimasta; ja nämä ovat ne sanat, jotka hänen tulee sanoa.
 27. Mutta jos hän kieltää tämän, hän rikkoo sen liiton, jonka hän on aikaisemmin tehnyt minun kanssani, ja katso, hän on tuomittu.
 28. Ja nyt, ellei hän nöyrry ja tunnusta minulle niitä asioita, joissa hän on rikkonut, ja tee kanssani liittoa, että hän pitää minun käskyni ja osoittaa uskonsa minuun, katso, minä sanon hänelle, ettei hän ole näkevä niitä, sillä minä en ole näyttävä hänelle niitä, mistä olen puhunut.
 29. Ja jos näin tapahtuu, niin minä käsken sinua, palvelijani Joseph, että sinun tulee sanoa hänelle, ettei hänen pidä tehdä enempää eikä vaivata minua enää tällä asialla.
 30. Ja jos näin tapahtuu, katso, minä sanon sinulle, Joseph, että kun olet kääntänyt vielä muutamia sivuja, sinun on keskeytettävä työsi joksikin ajaksi kunnes minä jälleen käsken sinua; sitten voit jälleen kääntää.
 31. Ja ellet tee tätä, katso, sinulla ei enää ole oleva lahjaa, ja minä olen ottava sinulta pois ne esineet, jotka olen sinun haltuusi uskonut.
 32. Ja nyt, koska minä edeltä näen, että sinun tuhoamiseksesi punotaan juonia, niin minä edeltä näen, että palvelijani Martin Harris tulee lankeamaan syntiin, ellei hän nöyrry ja ota vastaan todistusta minun kädestäni,
 33. ja monet punovat juonia sinun hävittämiseksesi maan päältä. Tämän vuoksi, jotta päiväsi pidennettäisiin, minä olen antanut sinulle nämä käskyt.
 34. Sen tähden minä olen sanonut: Pysähdy ja pysy alallasi, kunnes minä käsken sinua, ja minä annan sinulle välikappaleet, joiden avulla voit täyttää sen, mistä olen antanut sinulle käskyn.
 35. Ja jos olet uskollinen minun käskyjeni pitämisessä, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05