Opin ja Liittojen kirja

Luku 48


ILMOITUS, joka annetttin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, maaliskuussa 1831. Joseph oli kysynyt neuvoa Herralta maa-alueiden hankkimisessa pyhien asuttamista varten, mikä oli tärkeä asia kirkon jäsenten siirtyessä New Yorkin osavaltiosta kuuliaisina Herran käskylle, että heidän pitäisi kokoontua Ohioon. — Niiden, jotka jo olivat asettuneet Ohioon, jaettava maaomaisuutensa vastatulleiden kanssa. — Maata ostettava tarpeen mukaan. — Kansan noudatettava johtavien virkamiestensä määräyksiä tässä asiassa.
  1. On välttämätöntä, että te toistaiseksi jäätte asuinpaikoillenne, sikäli kuin olosuhteenne sallivat.
  2. Ja jos teillä on maaomaisuutta, jakakaa se idästä tulleiden veljien kanssa.
  3. Mutta jos teillä ei ole maata, ostakoot he sitä nyt lähiseuduilta, niin kuin he katsovat sopivaksi, sillä on välttämätöntä, että heillä on paikka asuttavana toistaiseksi.
  4. On välttämätöntä, että te säästätte kaiken rahan, minkä voitte, ja hankitte kaiken, minkä vanhurskaudessa voitte, niin että aikanaan voitte ostaa maata perintöosaksi, myös kaupunkia varten.
  5. Paikkaa ei vielä ilmoiteta, mutta kun veljenne tulevat idästä, tullaan määräämään muutamia miehiä ja heidän annetaan tietää se paikka eli se tullaan heille ilmoittamaan.
  6. Ja heidät määrätään ostamaan maata ja suorittamaan valmisteluja kaupungin perustamiseksi; ja sitten teitä aletaan koota perheinenne, suvuittain, olosuhteittenne mukaan ja niin kuin kirkon presidenttikunta ja piispa teille määräävät, niiden lakien ja käskyjen mukaan, jotka olette saaneet ja tästedes tulette saamaan. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05