Opin ja Liittojen kirja

Luku 53


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Algernon Sidney Gilbertille Kirtlandissä, Ohiossa, kesäkuussa 1831. Profeetta oli kysynyt Herralta Gilbertin työstä ja tehtävästä kirkossa. — Gilbert asetettava vanhimmaksi. — Hänen myös palveltava kirkkoa sen edusmiehenä piispan määräyksen mukaan.
  1. Katso, minä sanon sinulle, palvelijani Sidney Gilbert, että olen kuullut rukouksesi, ja sinä olet huutanut avuksi minua, jotta saisit Herralta, sinun Jumalaltasi, tietää, mikä on oleva sinun kutsumuksesi ja valitsemuksesi kirkossa, jonka minä Herra olen pystyttänyt näinä viimeisinä päivinä.
  2. Katso, minä, Herra, joka ristiinnaulittiin maailman syntien edessä, annan sinulle käskyn, että sinun on luovuttava maailmasta.
  3. Vastaanota minulta vanhimmaksi asettaminen saarnataksesi uskoa ja parannusta ja syntien anteeksisaamista minun sanani mukaan, ja Pyhän Hengen saamista kätten päällepanon kautta;
  4. ja ollaksesi myös tämän kirkon edusmies siinä paikassa, jonka piispa on määräävä, niiden käskyjen mukaan, jotka annetaan tämän jälkeen.
  5. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Matkusta palvelijoideni Joseph Smith nuoremman ja Sidney Rigdonin kanssa.
  6. Katso, nämä ovat ensimmäiset määräykset, jotka sinä saat, ja muut tehdään tiettäväksi tulevaisuudessa, sen mukaan kuin teet työtä minun viinitarhassani.
  7. Ja vielä minä tahdon sinun oppivan, että vain se pelastuu, joka pysyy vahvana loppuun asti. Tapahtukoon niin. Amien.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05