Opin ja Liittojen kirja

Luku 62


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Missouri-joen rannalla 13. elokuuta 1831. Tuona päivänä profeetta ja hänen neuvonantajansa tapasivat useita vanhimpia, jotka olivat matkalla Siionin maahan, ja riemukkaiden tervehdysten jälkeen saatiin kaikille rohkaisuksi tämä ilmoitus. — Uskollisten vanhinten toimintaa kiitetään. — Siioniin matkalla oleville ilmoitetaan heidän vastaisesta paluumatkastaan ja heidän palvelustehtävänsä jatkumisesta.
  1. Katsokaa ja kuulkaa, oi te kirkkoni vanhimmat, sanoo Herra, teidän Jumalanne, Jeesus Kristus, teidän Puolustajanne, joka tuntee ihmisen heikkouden ja voi kiusattuja auttaa.
  2. Ja totisesti minun silmäni valvovat niitä, jotka eivät vielä ole lähteneet Siionin maahan; sen tähden teidän tehtävänne ei ole vielä täytetty.
  3. Kuitenkin te olette autuaat, sillä teidän todistuksenne on kirjoitettu muistiin taivaassa enkelten nähtäväksi, ja he iloitsevat teistä, ja teidän syntinne ovat teille anteeksiannetut.
  4. Ja jatkakaa nyt matkaanne. Kokoontukaa Siionin maahan, pitäkää kokous ja iloitkaa yhdessä ja antakaa sakramenttiuhrinne Korkeimmalle.
  5. Ja sitten te voitte palata, todistaaksenne kaikki yhdessä tai kaksittain, niin kuin hyväksi näette, se on minulle yhdentekevää, olkaa vain uskolliset ja julistakaa hyvää sanomaa maan asukkaille eli jumalattomien keskuudessa.
  6. Katso, minä, Herra, olen tuonut teidät yhteen sen lupauksen täyttymiseksi, että uskolliset teidän keskuudessanne varjeltuisivat ja iloitsisivat yhdessä Missourin maassa. Minä, Herra, lupaan uskollisille enkä voi valehdella.
  7. Jos joku teidän keskuudessanne haluaa ratsastaa hevosella taikka muulilla tai ajaa vaunuissa, minä, Herra, suon hänelle tämän siunauksen, jos hän ottaa sen Herran kädestä ja kaikesta kiitollisin sydämin.
  8. Nämä asiat jäävät teidän ratkaistaviksenne harkintanne ja Hengen johdatuksen mukaan.
  9. Katso, valtakunta on teidän. Ja katsokaa ja nähkää, minä olen alati uskollisten kanssa. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05