Opin ja Liittojen kirja

Luku 67


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, marraskuussa 1831. Silloin pidettiin erityiskonferenssi, jossa Joseph Smithin, profeetan, Herralta jo saamien ilmoitusten julkaisemista käsiteltiin ja siitä tehtiin päätös. Ks. 1. luvun alkusanoja. — Monet veljistä todistivat vakavasti, että julkaisemista varten silloin kootut ilmoitukset totisesti ovat todet, niin kuin heidän päälleen vuodatettu Pyhä Henki oli heille todistanut. Profeetta kirjoittaa, että kun 1. luvussa esitetty ilmoitus oli saatu, syntyi jonkin verran keskustelua ilmoituksista ja kielestä. Tämä ilmoitus seurasi. — Herra vahvistaa käskyjen totuuden. — Eräiden läsnäolijain salaiset pyrkimykset tuoda julki ajatuksiaan ilmoitusten sanamuotoa paremmassa kieliasussa saatetaan ilmi. — Herra haastaa viisaimmatkin jäljittelemään kaikkein vähäpätöisintäkin ilmoituksista.
 1. Katsokaa ja kuulkaa, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet ja joiden rukoukset minä olen kuullut ja joiden sydämet minä tunnen ja joiden halajamiset ovat tulleet eteeni.
 2. Katsokaa ja nähkää, minun silmäni valvovat teitä, ja taivaat ja maa ovat käsissäni, ja iankaikkisuuden rikkaudet ovat minun annettavissani.
 3. Te yrititte uskoa, että saisitte teille tarjotun siunauksen, mutta katso, totisesti minä sanon teille, että sydämessänne oli pelko, ja totisesti tämä on syy, jonka vuoksi te ette saaneet.
 4. Ja kun minä, Herra, annan teille todistuksen näiden käskyjen totuudesta, jotka ovat teidän edessänne.
 5. Teidän silmänne ovat tarkanneet palvelijaani Joseph Smith nuorempaa, ja te olette tunteneet hänen kielensä ja tienneet hänen vajavaisuutensa, ja sisimmässänne te olette tavoitelleet tietää, että olisitte kielenkäytössä häntä parempia; tämän te myös tiedätte.
 6. Etsikää nyt Käskyjen Kirjasta vaikkapa kaikkein vähäisin käsky ja valitkaa keskuudestanne kaikkein viisain;
 7. tai jos teidän joukossanne on joku, joka kirjoittaa sen vertaisen, niin teillä on oikeus sanoa, ettette tiedä, ovatko ne todet.
 8. Mutta jos ette osaa kirjoittaa sen vertaista, te olette tuomion alaisia, ellette todista, että ne ovat todet.
 9. Sillä te tiedätte, ettei niissä ole mitään väärää, ja se, mikä on vanhurskasta, tulee ylhäältä valkeuksien Isältä.
 10. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että se on teidän etuoikeutenne ja minä annan lupauksen teille, jotka olette asetetut tähän palveluksen virkaan, että jos te riisutte pois kateuden ja pelon ja nöyrrytte minun edessäni — sillä te ette ole kyllin nöyriä — peite repäistään pois, ja te tulette näkemään minut ja tietämään, että minä olen — ette lihallisella mielellä ettekä luonnollisella ymmärryksellä vaan hengellisellä.
 11. Sillä kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa lihassa muutoin kuin Jumalan Hengessä eläväksi tehtynä.
 12. Ei myöskään kukaan luonnollinen ihminen voi kestää Jumalan kasvojen edessä, eikä kukaan, jolla on lihallinen mieli.
 13. Te ette nyt voi kestää Jumalan kasvojen edessä, ette myöskään enkelten palvelusta; pysykää sen tähden kärsivällisinä, kunnes teidät on tehty täydellisiksi.
 14. Älköön mielenne kääntykö menneeseen, ja kun te olette kelvollisia, te saatte minun soveliaaksi katsomanani aikana nähdä ja tuntea sen, mikä annettiin teille palvelijani Joseph Smith nuoremman kautta. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05