Opin ja Liittojen kirja

Luku 94


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 6. toukokuuta 1833. — Määräyksiä, jotka koskevat presidenttikunnan työtä varten rakennettavaa taloa. — Kirjapaino rakennettava. — Eräiden perintöosien määrääminen.
 1. Ja jälleen, totisesti minä sanon teille, ystäväni: Käskyn minä annan teille, että teidän on alettava suunnitella ja valmistaa Siionin vaarnan kaupungin alkua ja perustusta tänne Kirtlandin maahan, minun huoneestani aloittaen.
 2. Ja katso, tämä on tehtävä sen mallin mukaan, jonka minä olen teille antanut.
 3. Ja ensimmäinen maa-ala etelään päin pyhitettäköön minulle presidenttikunnalle rakennettavaa taloa varten, presidenttikunnan työhön sen vastaanottaessa ilmoituksia ja presidenttikunnan palvelustyöhön kaikessa siinä, mikä koskee kirkkoa ja valtakuntaa.
 4. Totisesti minä sanon teille: Se rakennettakoon sisämitoiltaan viidenkymmenen viiden jalan levyiseksi ja kuudenkymmenen viiden jalan pituiseksi.
 5. Ja siinä olkoon alempi ja ylempi kerros sen mallin mukaan, joka annetaan teille tämän jälkeen.
 6. Ja se pyhitettäköön Herralle perustuksesta alkaen pappeuden järjestyksen mukaan sen mallin mukaisesti, joka annetaan teille tämän jälkeen.
 7. Ja se pyhitettäköön kokonaan Herralle presidenttikunnan työtä varten.
 8. Älköönkä sallittako, että mitään saastaista tulee sinne; ja minun kirkkauteni on oleva siellä, ja minä olen oleva siellä läsnä.
 9. Mutta jos jotakin saastaista tulee sinne, minun kirkkauteni ei ole oleva siellä, enkä minä ole tuleva sinne.
 10. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Toinen maa-ala etelään päin pyhitettäköön minulle talon rakentamiseksi minulle kirjoitusteni käännöksen painamista varten ja kaikkea muuta varten, minkä minä käsken.
 11. Ja sisämitoiltaan se olkoon viidenkymmenen viiden jalan levyinen ja kuudenkymmenen viiden jalan pituinen; ja siinä olkoon alempi ja ylempi kerros.
 12. Ja tämä talo pyhitettäköön kokonaan Herralle perustuksesta alkaen painamistyötä varten, kaikkea varten, minkä minä käsken; olemaan pyhä, tahraton ja kaikessa sen mallin mukainen, joka tullaan antamaan teille.
 13. Ja kolmannella maa-alalla saakoon palvelijani Hyrum Smith perintöosansa.
 14. Ja ensimmäisellä ja toisella maa-alalla pohjoiseen päin palvelijani Reynolds Cahoon ja Jared Carter saakoot perintöosansa,
 15. jotta he voisivat tehdä sen työn, jonka olen heille määrännyt, olemalla toimikuntana, joka rakennuttaa minun taloni sen käskyn mukaan, minkä minä, Herra Jumala, olen teille antanut.
 16. Näitä kahta rakennusta älköön rakennettako, ennen kuin minä annan teille niistä käskyn.
 17. Ja nyt minä en anna teille enempää tällä kerralla. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05