Opin ja Liittojen kirja

Luku 95


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 1. kesäkuuta 1833. — Kansaa kuritetaan, koska se on laiminlyönyt huoneen rakentamisen aikaisemman käskyn mukaan. — He saavat kuitenkin lupauksen, että he saavat voimaa rakentaa sen, jos pitävät Herran käskyt. — Valmisteluja tehtävä apostolien koulua varten.
 1. Totisesti, näin sanoo Herra teille, joita minä rakastan, ja niitä, joita minä rakastan, minä myös kuritan, jotta heidän syntinsä annettaisiin anteeksi, sillä kurituksella minä valmistan tien heidän vapauttamisekseen kaikista kiusauksista, ja minä olen rakastanut teitä;
 2. sen tähden teitä täytyy kurittaa ja te olette nuhdeltavina kasvojeni edessä;
 3. sillä te olette tehneet ylen raskaan synnin minua vastaan, kun ette ole kaikessa ottaneet huomioon sitä suurta käskyä, jonka annoin teille huoneeni rakentamisesta,
 4. valmistukseksi, jonka kautta aion valmistaa apostolini vesomaan viinitarhani viimeisen kerran toimittaakseni kumman tekoni ja vuodattaakseni Henkeni kaiken lihan päälle.
 5. Mutta katso, totisesti minä sanon teille, että teidän keskuudessanne on monia, jotka on asetettu ja jotka minä olen kutsunut, mutta vain harvat heistä ovat valittuja.
 6. Ne jotka eivät ole valituita, ovat tehneet ylen raskaan synnin vaeltamalla pimeydessä sydänpäivällä,
 7. ja sen tähden minä annoin teille käskyn kutsua koolle juhlakokouksenne, jotta teidän paastonne ja murheenne tulisivat Herran Sebaotin korviin, mikä selitettynä on ensimmäisen päivän luoja, alku ja loppu.
 8. Totisesti minä sanon teille: minä annoin teille käskyn rakentaa huoneen, jossa huoneessa minä aion suoda voiman korkeudesta niille, jotka olen valinnut;
 9. sillä tämä on Isän lupaus teille; sen tähden minä käsken teidän pysyä paikallanne samoin kuin käskin apostoleitani Jerusalemissa.
 10. Kuitenkin palvelijani tekivät ylen raskaan synnin, ja profeettain koulussa syntyi riitoja, mikä suuresti murehdutti minua, sanoo teidän Herranne; sen tähden minä lähetin heidät kuritettaviksi.
 11. Totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että te rakennatte huoneen. Jos te pidätte minun käskyni, te saatte voimaa sen rakentamiseen.
 12. Jos te ette pidä minun käskyjäni, Isän rakkaus ei pysy teissä, sen tähden te tulette vaeltamaan pimeydessä.
 13. Ja tässä on viisaus ja Herran mieli. Huone rakennettakoon, mutta ei maailman tavalla, sillä minä en salli teidän elävän maailman tavalla;
 14. rakennettakoon se sen tähden sillä tavalla, jonka minä olen näyttävä kolmelle teistä, jotka te määräätte ja asetatte siihen.
 15. Ja sisämitoiltaan se olkoon viidenkymmenen viiden jalan levyinen ja kuudenkymmenen viiden jalan pituinen.
 16. Ja alempi kerros pyhitettäköön minulle teidän sakramenttiuhrianne ja saarnaamistanne, paastoanne ja rukoustanne varten ja jotta te siellä esittäisitte minulle pyhimmät halajamisenne, sanoo teidän Herranne.
 17. Ja ylempi kerros pyhitettäköön minulle apostolieni koulua varten, sanoo Poika Ahman, eli toisin sanoen Alfa eli toisin sanoen Omega, Jeesus Kristus, teidän Herranne. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05