Opin ja Liittojen kirja

Luku 100


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Sidney Rigdonille Perrysburgissä, New Yorkin osavaltiossa, 12. lokakuuta 1833. Nämä kaksi olivat olleet poissa perheidensä luota pitkän ajan ja olivat levottomia niistä. — Lohdutuksen sanoja heidän perheistään. — Tällä seudulla paljon Herran kansaa. — Sidney Rigdon oleva profeetan suuna ja väkevä kirjoitusten selittämisessä. — Siionin asioita koskevia vakuutuksia.
 1. Totisesti, näin sanoo Herra teille, ystäväni Sidney ja Joseph: Teidän perheenne voivat hyvin, ne ovat minun kädessäni ja minä olen tekevä niille niin kuin hyväksi näen, sillä minussa on kaikki valta.
 2. Seuratkaa siis minua ja kuunnelkaa neuvoa, jonka annan teille.
 3. Katsokaa ja nähkää, minulla on paljon kansaa tässä paikassa, lähiseuduilla, ja ovi avataan hedelmälliseen työhön lähiseuduilla tässä maan itäosassa.
 4. Sen tähden minä, Herra, olen sallinut teidän tulla tänne, sillä täten minä näin sen hyväksi, sielujen pelastukseksi.
 5. Sen tähden, totisesti minä sanon teille: Korottakaa äänenne tälle kansalle; puhukaa ne ajatukset, jotka minä panen teidän sydämeenne, niin te ette joudu häpeään ihmisten edessä.
 6. Sillä teille annetaan sillä hetkellä, siinä silmänräpäyksessä, mitä teidän on sanottava.
 7. Mutta käskyn minä annan teille, että mitä ikinä te julistatte, teidän tulee julistaa minun nimessäni, sydämen ylevyydessä, sävyisyyden hengessä, kaikessa.
 8. Ja minä annan teille tämän lupauksen, että jos te teette tämän, Pyhä Henki tullaan vuodattamaan, ja hän todistaa kaikesta, minkä te sanotte.
 9. Ja minä näen hyväksi, että sinä, palvelijani Sidney, olet puhuva tälle kansalle, totisesti minä tahdon asettaa sinut tähän kutsumukseen, puhumaan palvelijani Josephin puolesta.
 10. Ja minä annan hänelle voimaa olla väkevä todistuksessa.
 11. Ja minä annan sinulle voimaa olla väkevä kaikkien kirjoitusten selittämisessä, jotta voisit puhua hänen puolestaan ja hän on oleva sinulle ilmoituksen saaja, että oppisit tuntemaan, kuinka varmaa kaikki se on, mikä kuuluu valtakuntaani maan päällä.
 12. Jatkakaa siis matkaanne ja sydämenne iloitkoon, sillä katsokaa ja nähkää, minä olen teidän kanssanne loppuun asti.
 13. Ja nyt minä annan teille sanan, joka koskee Siionia. Siion tullaan lunastamaan, vaikka sitä kuritetaan vähän aikaa.
 14. Veljenne, palvelijani Orson Hyde ja John Gould, ovat minun kädessäni, ja jos he pitävät minun käskyni, he pelastuvat.
 15. Olkoon sydämenne siis lohdutettu, sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka nuhteettomasti vaeltavat, niin myös kirkon pyhittämiseksi.
 16. Sillä minä olen herättävä itselleni puhtaan kansan, joka palvelee minua vanhurskaudessa;
 17. ja kaikki, jotka huutavat avukseen Herran nimeä ja pitävät hänen käskynsä, pelastuvat. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05