Opin ja Liittojen kirja

Luku 131


Ohjeita, jotka Joseph Smith, profeetta, on antanut Ramusissa, Illinoisissa, 16. toukokuuta 1843. Ks. History of the Church, osa 5, s. 393. — Selestisen kirkkauden asteet. — Uuden ja iankaikkisen avioliiton merkitys. — Lujempi profeetallinen sana. — Ihmisen mahdotonta pelastua tietämättömyydessä. — Henki on ainetta.
  1. Selestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta,
  2. ja saavuttaakseen korkeimman niistä ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen [tämä tarkoittaa uutta ja iankaikkista avioliittoa].
  3. Ja ellei hän tee näin, hän ei voi saavuttaa sitä.
  4. Hän voi päästä johonkin toiseen asteeseen, mutta siihen loppuu hänen valtakuntansa; hän ei voi enentyä.
  5. (17. toukokuuta 1843.) Lujempi profeetallinen sana tarkoittaa sitä, että ihminen ilmoituksen ja profetian kautta tietää, että hänet on sinetöity iankaikkiseen elämään pyhän pappeuden valtuuden nojalla.
  6. Ihmisen on mahdotonta pelastua tietämättömyydessä.
  7. Aineetonta ainetta ei ole olemassa. Kaikki henki on ainetta, mutta jalompaa ja puhtaampaa, ja se voidaan havaita vain puhtaammin silmin.
  8. Me emme voi nähdä sitä, mutta kun ruumiimme ovat puhdistetut, me näemme, että se kaikki on ainetta.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-09-21 - Päivitetty 1999-10-05